Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 140.nr.; 2013, 188., 191.nr.; 2015, 107.nr.) šādus grozījumus:

1. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) rīkojot autotransporta līdzekļu iepirkumu, ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi un izvērtē vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu;

2) rīkojot jaunu autotransporta līdzekļu iepirkumu, var ņemt vērā autotransporta līdzekļa dzinēja spēju izmantot elektroenerģiju, fosilās un biodegvielas maisījumus ar paaugstinātu biodegvielas saturu (virs 10 procentiem) vai tīru biodegvielu, ja šāda autotransporta izmantošana ir tehniski iespējama un ekonomiski lietderīga.";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības attiecībā uz dzinēja veidu, enerģijas patēriņa un šā panta pirmajā daļā minēto vielu emisiju apjomu, kā arī, ja nepieciešams, citiem ietekmes uz vidi aspektiem;".

2. Izteikt 42.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Šā likuma grozījums par 42.panta pirmās daļas 3.punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2016.gada 15.aprīlī. Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra izsludināta pirms šā grozījuma spēkā stāšanās dienas, tā pabeidzama, tai skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 10.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 22.martā

05.04.2016