Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "159.pantā un 159.8 panta septītajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "159.pantā, 159.8 panta septītajā daļā un 159.10 pantā".

2. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana

Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz septiņsimt euro, juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt euro."

3. Izteikt 45.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Par tādas medicīniskās tehnoloģijas izmantošanu ārstniecībā, kuru nav apstiprinājusi noteiktā kārtībā pilnvarota institūcija, -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam vai ārstniecības personai no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro."

4. Izteikt 45.2 pantu šādā redakcijā:

"45.2 pants. Ārstniecības iestādēm noteikto informācijas sniegšanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu par ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu nodarbināšanu nesniegšanu kompetentajai institūcijai -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu nesniegšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu Ārstniecības iestāžu reģistram -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro."

5. Izteikt 87.1 panta desmitās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"Par darbību veikšanu ar jonizējošā starojuma avotiem bez likumā paredzētās licences vai reģistrācijas, kā arī par tādu darbību veikšanu ar jonizējošā starojuma avotiem, attiecībā uz kurām licences darbība vai reģistrācija ir apturēta, -".

6. Papildināt kodeksu ar 117.12 pantu šādā redakcijā:

"117.12 pants. Niršanai jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par niršanu bez atļaujas vai pārkāpjot tās izmantošanas nosacījumus tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai ierobežotu teritoriju, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par niršanu tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai aizliegtu teritoriju, -

uzliek naudas sodu no četrdesmit pieciem līdz septiņsimt euro."

7. Aizstāt visā 149.8 pantā skaitļus un vārdus "518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"" ar skaitļiem un vārdiem "519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona"".

8. Izteikt 149.9 panta septītās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"Par apdzīšanu uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuneļos, kā arī augšupejošu ceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, apstādījumi u.tml., -".

9. Izteikt 149.10 pantu šādā redakcijā:

"149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Par apstāšanos:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par apstāšanos:

1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

4) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

5) krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā;

6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

8) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

10) tuneļos -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu;

7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās - tuvāk par 50 metriem no tās -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu:

1) otrajā rindā;

2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;

4) vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;

5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

7) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

8) krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā;

9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

11) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

12) 327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi;

13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945. ceļa apzīmējumu;

14) tuneļos -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 830.-839.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 840. un 849.papildzīmes prasību pārkāpšanu 537. vai 539. ceļa zīmes darbības zonā -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā."

10. Izteikt 149.29 pantu šādā redakcijā:

"149.29 pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 410., 411., 425., 426. vai 427. ceļa zīmi, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - trīsdesmit euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 413., 415., 417., 419. vai 421. ceļa zīmi, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - piecdesmit piecu euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 409. ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku), -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - piecdesmit piecu euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 423. ceļa zīmi, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā."

11. Aizstāt 149.31 panta astotajā daļā skaitli un vārdu "837.papildzīmi" ar skaitli un vārdu "844.papildzīmi".

12. Papildināt kodeksu ar 159.10 pantu šādā redakcijā:

"159.10 pants. Darba samaksas noteikumu pārkāpšana

Par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā."

13. Papildināt 166.6 panta pirmo daļu pēc vārdiem "gada pārskatu" ar vārdiem "konsolidēto gada pārskatu, paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm".

14. Aizstāt 166.15 panta pirmās un piektās daļas dispozīcijā vārdus "ārstniecības līdzekļu" ar vārdu "zāļu".

15. Izslēgt 211.1 panta trešo daļu.

16. Izslēgt 211.2 panta otro daļu.

17. Papildināt 215.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "159.9" ar skaitli "159.10".

18. Izslēgt 216.panta trešo daļu.

19. Aizstāt 226.1 panta pirmajā daļā skaitli "117.11" ar skaitli "117.12".

20. 226.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "115.-116.4 un 117.10 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "115.-116.4, 117.10 un 117.12 pantā";

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "115.-116.2, 116.4 un 117.10 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "115.-116.2, 116.4, 117.10 un 117.12 pantā".

21. Izteikt 228.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Veselības inspekcija izskata šā kodeksa 42., 43., 45., 45.1, 45.2, 45.3, 46.1 (izņemot pārkāpumus veterināro zāļu apritē), 46. un 46.3 pantā paredzēto pārkāpumu lietas, kā arī 62.pantā paredzēto pārkāpumu (ja tie ir higiēnas prasību pārkāpumi) lietas, 88.4, 88.8 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 pantā, 166.9 panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu un medicīnisko ierīču laišanā tirgū un izplatīšanā, ultravioletā starojuma iekārtu lietošanā, kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma sniegšanā) lietas, kā arī 166.10 pantā, 166.12 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā un piektajā daļā un 175.9 pantā paredzēto pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi cilvēka dzīves vides un epidemioloģiskās drošības jomā, medicīnisko ierīču laišanā tirgū un izplatīšanā, ultravioletā starojuma iekārtu lietošanā, kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma sniegšanā) lietas un 167.1 pantā paredzēto pārkāpumu (ja tie ir saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu radītā pieļaujamā trokšņa normatīvu pārkāpumi) lietas."

22. Izslēgt 231.panta ceturto daļu.

23. Izteikt 250.pantu šādā redakcijā:

"250.pants. Gadījumi, kad protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 247.pantā minētās personas pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu un tajā ir ietvertas šā kodeksa 248.panta pirmajā un otrajā daļā minētās ziņas. Ja lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu pieņem attiecībā uz nepilngadīgu personu, minētā lēmuma kopiju nosūta nepilngadīgās personas likumiskajam pārstāvim uz deklarēto dzīvesvietu vai norādīto adresi.

Ja administratīvā pārkāpuma lietu ierosinājis prokurors, administratīvā pārkāpuma protokolu nesastāda. Prokurors lēmumā par administratīvā pārkāpuma lietas ierosināšanu norāda šā kodeksa 248.panta pirmajā un otrajā daļā minētās ziņas."

24. Papildināt kodeksu ar 276.1 pantu šādā redakcijā:

"276.1 pants. Nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas

Lai veicinātu iestāžu un personu savstarpējo sadarbību un brīvprātīgu naudas soda izpildi, institūcija (amatpersona), izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir tiesīga lemt par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas.

Personu var nosacīti daļēji atbrīvot no naudas soda samaksas, ievērojot šādus priekšnoteikumus:

1) persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir atzinusi savu vainu un piekrīt lēmumam par naudas soda uzlikšanu;

2) nav konstatēti apstākļi, kas pastiprina personas atbildību par administratīvo pārkāpumu;

3) administratīvā pārkāpuma lietā nav cietušā;

4) administratīvā pārkāpuma lietā nav piemērota garantijas nauda;

5) par administratīvo pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana;

6) persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, gada laikā nav bijusi nosacīti daļēji atbrīvota no naudas soda samaksas;

7) administratīvā pārkāpuma lieta netiek izskatīta bez personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības, klātbūtnes.

Nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja, izvērtējusi administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību un citus apstākļus, kam ir nozīme lietā, institūcija (amatpersona) atzīst, ka nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas nav piemērota taisnīga sodošā mērķa sasniegšanai.

Piemērojot nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas, institūcija (amatpersona) informē administratīvi sodīto personu par tās pienākumu 15 dienu laikā samaksāt lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudas sodu 50 procentu apmērā. Ja administratīvi sodītā persona izpilda šo nosacījumu, tā tiek atbrīvota no pārējās naudas soda daļas samaksas. Ja nosacījums netiek izpildīts, uzliktais naudas sods maksājams pilnā apmērā.

Lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas zaudē spēku, ja administratīvi sodītā persona pārsūdz lēmumu par naudas soda uzlikšanu."

25. 289.26 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Pieteikuma pieņemšana izskatīšanai atsakāma, ja nav ievērotas šā kodeksa 289.24 un 289.25 panta prasības. Par šādu rajona (pilsētas) tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesā 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Par blakus sūdzību pieņemtais apgabaltiesas tiesneša lēmums nav pārsūdzams. Apgabaltiesas lēmums par šā kodeksa 289.24 panta pirmās daļas 2.punktā minēto pieteikumu nav pārsūdzams, un tas stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Pieteikumu par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas nolēmuma atcelšanu izskata koleģiāli triju tiesnešu sastāvā."

26. Izteikt 289.27 pantu šādā redakcijā:

"289.27 pants. Tiesas nolēmums

Tiesa, izskatījusi pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, uz kuriem norāda pieteikuma iesniedzējs, atzīstami par jaunatklātiem apstākļiem saskaņā ar šā kodeksa 289.23 pantā noteikto.

Ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus, tā apstrīdēto nolēmumu atceļ pilnībā un taisa jaunu nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par jaunatklātiem, tā pieteikumu noraida. Par šādu rajona (pilsētas) tiesas lēmumu var iesniegt sūdzību apgabaltiesā 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pieņemtais lēmums par sūdzību, kuru izskata koleģiāli triju tiesnešu sastāvā, nav pārsūdzams, un tas stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža."

27. Izslēgt 301.pantu.

28. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Šā kodeksa 211.1 panta trešās daļas, 211.2 panta otrās daļas, 216.panta trešās daļas, 231.panta ceturtās daļas un 301.panta izslēgšana, kā arī 250.panta izteikšana jaunā redakcijā stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

31. Šā kodeksa 276.1 pants stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī."

29. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27) Eiropas Padomes 2010.gada 10.maija direktīvas 2010/32/ES, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 18.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 9.martā

23.03.2016