Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2007, 9., 10., 16.nr.; 2008, 11.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 76.nr.; 2013, 61.nr.; 2014, 105., 114.nr.) šādus grozījumus:

1. 8.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ieceļ virspavēlnieku kara laikam;";

izslēgt 7.punkta otro teikumu;

izslēgt 8.punkta otro teikumu.

2. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Virspavēlnieka kompetence

(1) Virspavēlnieks vai viņa pilnvarota persona piedalās Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

(2) Virspavēlnieks vada valsts aizsardzību, lai novērstu valsts neatkarības, tās konstitucionālās iekārtas un teritoriālās integritātes apdraudējumu, ja Ministru kabinets ir aizkavēts pildīt šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktos kara laika uzdevumus."

3. Papildināt 22.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kara laiks iestājas, ja ārējs ienaidnieks ir izdarījis militāru iebrukumu vai citādi vērsies pret valsts neatkarību, tās konstitucionālo iekārtu vai teritoriālo integritāti."

4. 24.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt otro daļu.

5. 25.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Negaidīta militāra iebrukuma gadījumā, ja valstī vai tās daļā iepriekš nav izsludināts izņēmuma stāvoklis:

1) katras Nacionālo bruņoto spēku vienības komandieris saskaņā ar Valsts aizsardzības operatīvo plānu uzsāk militārās aizsardzības pasākumus, negaidot atsevišķu lēmumu par to;

2) Nacionālo bruņoto spēku komandieris saskaņā ar Valsts aizsardzības operatīvo plānu nekavējoties uzsāk organizētas militārās aizsardzības darbības un informē par to aizsardzības ministru;

3) aizsardzības ministrs saskaņā ar Valsts aizsardzības plānu nekavējoties uzsāk organizētas valsts aizsardzības darbības un informē par to Valsts prezidentu, Saeimas Prezidiju un Ministru prezidentu.

(2) Kara laikā nedrīkst aizliegt izrādīt bruņotu pretestību.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta trešo daļu;

papildināt trešās daļas 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts aizsardzības plānā var paredzēt kārtību, kādā nododamas pilnvaras pārstāvēt likumīgo valsts varu."

6. Izslēgt 33.panta trešajā daļā vārdus "vai - kara laikā - Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieks".

7. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdus "izņēmuma stāvokļa vai karastāvokļa" ar vārdiem "kara vai izņēmuma stāvokļa".

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 25.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 9.martā

23.03.2016