Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-10

Jelgavā 2016.gada 18.februārī (prot. Nr.2/6)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Pabalstu par Jelgavas pilsētas skolēna apliecības vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes lietošanu piešķir attiecīgās kredītiestādes noteiktās mēneša maksas apmērā 36.punktā minētajiem izglītojamajiem".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Pabalstu par Jelgavas pilsētas skolēna apliecības vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes lietošanu piešķir attiecīgās kredītiestādes noteiktās mēneša maksas apmērā 38.punktā minētajām personām".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.16-10 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka jaunu pabalstu par Jelgavas pilsētas skolēna apliecības vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes lietošanu attiecīgās kredītiestādes noteiktās mēneša maksas apmērā izglītojamajam no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, kā arī bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai ieviestu jaunu pabalstu par Jelgavas pilsētas skolēna apliecības vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes lietošanu attiecīgās kredītiestādes noteiktās mēneša maksas apmērā izglītojamajam no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, ka arī bērniem-bāreņiem.
Pabalsts tiek ieviests, lai nodrošinātu nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību augstākminētajām mērķgrupām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2016.gada budžetā.
Pabalstam Jelgavas pilsētas skolēna apliecības vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes attiecīgās kredītiestādes noteiktās mēneša maksas apmērā par kartes lietošanu minimāli nepieciešams 2070,00 euro, tajā skaitā:
• 1944,00 euro (1080 izglītojamie X 0,15 euro mēnesī X 12 mēneši);
• 126,00 euro (70 bērni-bāreņi X 0,15 euro mēnesī X 12 mēneši).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības institūcijas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
Tiek ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.03.2016