Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.21

Rīgā 2016.gada 24.februārī (prot. Nr.7, 1.p.)

Par Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2015.gada 28.jūlijā saņēma Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003007886, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, LV-5101 (turpmāk - SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS"), iesniegumu (2015.gada 28.jūlijs Nr.1-2-1/257) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2015.gada 9.oktobrī (2015.gada 8.oktobris Nr.1-2-1/330, 2015.gada 8.oktobris Nr.1-2-1/335, 2015.gada 9.oktobris Nr.1-2-1/334), 2015.gada 25.novembrī (2015.gada 24.novembris Nr.1-2-1/359, 2015.gada 25.novembris Nr.1-2-1/360), 2015.gada 9.decembrī (2015.gada 9.decembris Nr.1-2-1/379), 2015.gada 16.decembrī (2015.gada 9.decembris Nr.1-2-1/380) un 2016.gada 25.janvārī (2016.gada 22.janvāris Nr.1-2-1/33) - papildu informāciju, dokumentus un precizētu tarifu projektu (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2015.gada 31.jūlijā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 148.nr.) un atkārtoti 2015.gada 12.oktobrī (Latvijas Vēstnesis, 2015, 199.nr.), kā arī nosūtīja Aizkraukles novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2015.gada 28.augustā Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pārstāvji, kā arī siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. Regulatora padomes sēdē SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 10., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,67 EUR/MWh

EUR/ tūkst.nm3

EUR/ tūkst.nm3

EUR/ MWh

EUR/ MWh

EUR/ MWh

EUR/ MWh

128,06

200,77

34,77

6,86

0,34

42,64

135,17

207,88

35,02

6,89

0,34

42,92

142,29

215,00

35,27

6,91

0,34

43,19

149,40

222,11

35,53

6,94

0,34

43,48

156,52

229,22

35,78

6,96

0,34

43,75

163,63

236,34

36,04

6,99

0,34

44,04

170,74

243,45

36,29

7,02

0,34

44,32

177,86

250,57

36,55

7,04

0,34

44,60

184,97

257,68

36,80

7,07

0,34

44,88

192,09

264,80

37,06

7,09

0,34

45,16

199,20

271,91

37,31

7,12

0,34

45,44

206,32

279,03

37,57

7,15

0,34

45,73

213,43

286,14

37,82

7,17

0,34

46,00

220,55

293,25

38,08

7,20

0,34

46,29

227,66

300,37

38,33

7,22

0,34

46,56

234,77

307,48

38,58

7,25

0,34

46,84

241,89

314,60

38,84

7,28

0,34

47,13

249,00

321,71

39,09

7,30

0,34

47,40

256,12

328,83

39,35

7,33

0,34

47,69

263,23

335,94

39,60

7,35

0,34

47,96

270,35

343,05

39,86

7,38

0,34

48,25

277,46

350,17

40,11

7,41

0,34

48,53

284,57

357,28

40,37

7,43

0,34

48,81

291,69

364,40

40,62

7,46

0,34

49,09

298,80

371,51

40,88

7,48

0,34

49,37

305,92

378,63

41,13

7,51

0,34

49,65

313,03

385,74

41,39

7,54

0,34

49,94

320,15

392,85

41,64

7,56

0,34

50,21

327,26

399,97

41,90

7,59

0,34

50,50

334,37

407,08

42,15

7,61

0,34

50,77

341,49

414,20

42,40

7,64

0,34

51,05

348,60

421,31

42,66

7,67

0,34

51,34

355,72

428,43

42,91

7,69

0,34

51,61

362,83

435,54

43,17

7,72

0,34

51,90

369,95

442,66

43,42

7,74

0,34

52,17

377,06

449,77

43,68

7,77

0,34

52,46

384,18

456,88

43,93

7,80

0,34

52,74

391,29

464,00

44,19

7,82

0,34

53,02

398,40

471,11

44,44

7,85

0,34

53,30

405,52

478,23

44,70

7,87

0,34

53,58

412,63

485,34

44,95

7,90

0,34

53,86

419,75

492,46

45,21

7,93

0,34

54,15

426,86

499,57

45,46

7,95

0,34

54,42

433,98

506,68

45,72

7,98

0,34

54,71

441,09

513,80

45,97

8,00

0,34

54,98

448,20

520,91

46,22

8,03

0,34

55,26

455,32

528,03

46,48

8,06

0,34

55,55

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī;

3. atcelt no 2016.gada 1.aprīļa Aizkraukles novada Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 2.septembra lēmumu (prot.Nr.21, 2.,3.§) "Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" Aizkraukles pilsētā un pagastā" (publicēts 2008.gada 6.septembrī laikrakstā "Staburags" nr.103 (6430)) un 2009.gada 25.maija lēmumu (prot.Nr.9, 2.,3.§) "Par siltumenerģijas tarifu papildinājumu un precizējumu apstiprināšanu SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" Aizkraukles pilsētā un pagastā" (publicēts 2009.gada 30.maijā laikrakstā "Staburags" nr.61 (6538)).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

24.02.2016