Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 103

Rīgā 2016. gada 16.februārī (prot. Nr. 8 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 193. nr.; 2008, 162. nr.; 2014, 208. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome (turpmāk - padome) ir konsultatīva un koordinējoša starpnozaru institūcija, kuras darbības mērķis ir konsultēt tieslietu ministru maksātnespējas jomas attīstības jautājumos, kā arī veicināt politikas veidošanu un īstenošanu maksātnespējas jautājumos.";

1.2. izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. sekmēt valsts iestāžu, kā arī citu iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību maksātnespējas jomā.";

1.3. aizstāt 3.2. apakšpunktā vārdu "izstrādāt" ar vārdu "sniegt";

1.4. izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. sekmēt maksātnespējas jomu regulējošo tiesību aktu pilnveidošanu.";

1.5. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ekspertus - attiecīgās nozares speciālistus.";

1.6. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Padomes sastāvā ir:

5.1. tieslietu ministrs;

5.2. ekonomikas ministrs;

5.3. finanšu ministrs;

5.4. iekšlietu ministrs;

5.5. Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs;

5.6. Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents;

5.7. Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents;

5.8. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;

5.9. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents;

5.10. Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētājs;

5.11. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs;

5.12. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs;

5.13. Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs;

5.14. Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs.";

1.7. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Padomes loceklis dalībai sēdē var pilnvarot citu personu no attiecīgās organizācijas, iesniedzot rakstisku pilnvarojumu.";

1.8. aizstāt 8. punktā vārdu "ceturksnī" ar vārdu "pusgadā";

1.9. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai priekšsēdētāja pilnvarotā persona (viņa prombūtnes laikā), vai ja to rakstiski pieprasa vismaz četri padomes locekļi.";

1.10. izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Padomē izskatāmos jautājumus ierosina padomes priekšsēdētājs vai citi padomes locekļi.

12. Par sēdes norises laiku un vietu padomes sēdes dalībniekiem paziņo vismaz 10 darbdienas pirms sēdes un elektroniski nosūta padomes sēdes darba kārtību un materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem."

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra rīkojumu Nr. 58 "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 32. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

19.02.2016