Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 6., 14.nr.; 2009, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2011, 93.nr.; 2013, 188.nr.; 2014, 216., 228.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 71.1 panta pirmo daļu ar vārdiem "izņemot Ārlietu ministriju".

2. Aizstāt 72.panta otrajā daļā vārdu "priekšnieks" ar vārdu "tiesnesis".

3. Aizstāt 107.panta ceturtajā daļā vārdus "un Valsts policija" ar vārdiem "Valsts policija un Ārlietu ministrija atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē starptautisko sankciju ieviešanu un nacionālo sankciju noteikšanu".

4. 118.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļa saņēmusi" ar vārdiem "valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs saņēmis";

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī Ārlietu ministrijas informāciju par starptautisko sankciju ieviešanu vai nacionālo sankciju noteikšanu sankciju subjektam";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ziņas par šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu no personu rādītāja dzēš:

1) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs uz paziņojuma pamata;

2) zemesgrāmatu nodaļa, ja tas norādīts nostiprinājuma lūgumā par atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā."

5. Izteikt 133.pantu šādā redakcijā:

"133. No datorizētās zemesgrāmatas nodalījumiem informāciju var saņemt:

1) elektroniskā veidā;

2) neapliecinātas datorizdrukas veidā;

3) apliecinātas datorizdrukas veidā."

6. Izteikt 134.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Citām personām šā panta pirmajā daļā minēto informāciju sniedz ar zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka atļauju, ja minētā informācija nepieciešama šo personu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai."

7. Papildināt likumu ar 134.1 pantu šādā redakcijā:

"134.1 Zemesgrāmatu nodaļa var pārsūtīt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājam pieprasījumu par tādas informācijas izsniegšanu, kuru šajā likumā noteiktajā kārtībā var sniegt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs, ja pieprasījuma izpilde nav samērojama ar zemesgrāmatu nodaļas rīcībā esošajiem resursiem, it īpaši ņemot vērā pieprasījuma apjomīguma pakāpi."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Grozījumi šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā, 107.panta ceturtajā daļā un 118.1 panta pirmās daļas pirmajā teikumā attiecībā uz informāciju, kas saņemta no Ārlietu ministrijas, stājas spēkā vienlaikus ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 4.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 15.februārī

29.02.2016