Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-5

Jelgavā 2016.gada 28.janvārī (prot. Nr.1/5)

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

Izdarīt grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.14/6) un aizstāt noteikumu 37.punktā skaitli un vārdu "16 (sešpadsmit)" ar skaitli un vārdu "20 (divdesmit)".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.16-5 "Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nepieciešami, lai palielinātu braukšanas reižu skaitu pabalsta pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai ietvaros pensionāram vai politiski represētai personai.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai palielinātu braukšanas reižu skaitu no 16 (sešpadsmit) uz 20 (divdesmit) braucieniem mēnesī pabalsta pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai ietvaros pensionāram vai politiski represētai personai. Palielināsies pensijas vecuma personu mobilitāte un iespējas integrēties sabiedrībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2016.gada budžetā.

Palielinoties braucienu skaitam līdz 20 (divdesmit) braucieniem mēnesī, 2016.gadā nepieciešams 19410,20 euro (2257 braucēji vidēji X 0,86 euro kompensācija par 2 braucieniem mēnesī X 10 mēneši).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības institūcijas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

11.02.2016