Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.347

Rīgā 2001.gada 31.jūlijā (prot. Nr.36 19.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.87 "Noteikumi par valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sociālo palīdzību" 21.panta pirmo daļu, 22.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumos Nr.87 "Noteikumi par valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 88./89.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "pašvaldības sociālās palīdzības dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pabalstu un atlīdzību piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle pēc aizbildņa pastāvīgās dzīvesvietas.";

1.3. Svītrot 9.4.apakšpunktu;

1.4. Izteikt 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"10. Piecu darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle pieņem lēmumu par pabalsta un atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un atlīdzību. Pabalstu un atlīdzību piešķir ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles vadītāja lēmumu.

11. Lēmumu par pabalsta un atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un atlīdzību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle aizbildnim paziņo rakstiski.

12. Pabalstu un atlīdzību par iepriekšējo mēnesi maksā, sākot ar nākamā mēneša četrpadsmito datumu. Pabalstu un atlīdzību maksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

13. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāli ne vēlāk kā desmit dienu laikā informē:

13.1. aizbildnis — par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta un atlīdzības izmaksas pārtraukšanai, izņemot tos apstākļus, kuri saistīti ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto valsts pabalstu izmaksām;

13.2. bāriņtiesa — par aizbildnības atcelšanu.";

1.5. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Pabalsta un atlīdzības piešķiršana ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles vadītāja lēmumu tiek pārtraukta ar dienu, kad iestājušies likuma "Par sociālo palīdzību" 28.pantā minētie apstākļi.";

1.6. svītrot 16.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Labklājības ministrs A.Požarnovs
01.01.2002