Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 11

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
35. panta otro daļu un 38. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 46. nr.; 2006, 33., 177. nr.; 2009, 55. nr.; 2010, 148. nr.; 2011, 175. nr.; 2013, 118., 193. nr.; 2014, 164., 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.2. apakšpunktu aiz vārda "zaudējumus" ar vārdiem "kā arī par dzīvniekiem, kurus, pastāvot aizdomām par saslimšanu, nokauj diagnozes noskaidrošanai".

2. Papildināt 3.4. apakšpunktu aiz vārda "salmonelozes" ar tekstu iekavās "(S. enteritidis, S. pullorum, S. gallinarum, S. typhimurium, S. virhow, S. infantis, S. hadar)".

3. Papildināt 3.5. apakšpunktu aiz vārda "slimības" ar vārdiem iekavās "(epizootiskās hematopoētiskās nekrozes, epizootiskā čūlu sindroma, bonamiozes, perkinsozes, mikrocitozes, Taura sindroma, dzeltenās galvas slimības)".

4. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks ir pārkāpis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tad šo noteikumu 5. punktā minētajā aktā norāda, kuru normatīvo aktu prasības ir pārkāptas."

5. Izteikt 10.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10.1 Dzīvnieku īpašniekam, kura dzīvnieku novietnē konstatēts Āfrikas cūku mēris, par iznīcināto inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, un materiāliem, kas izmantoti nokauto vai nobeigušos cūku sugas dzīvnieku sadedzināšanai vai aprakšanai, piemēro kompensāciju šo noteikumu 6. pielikumā noteiktajā apmērā, ja izdevumus par inventāra iegādi var apliecināt ar attaisnojošiem dokumentiem, vai izmaksā kompensāciju šādā apmērā:".

6. Izteikt 8. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 177

Pārtikas un veterinārā dienesta akts Nr. _______
par piespiedu kārtā nokautiem vai iznīcinātiem dzīvniekiem, iznīcinātiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, spermu, olšūnām, embrijiem, gametām, inkubējamām olām un dzīvnieku barību, iznīcināto inventāru vai zaudējumiem, kas radušies dezinficēšanas laikā

Dzīvnieku, produktu vai
materiālo vērtību īpašnieks
(vārds, uzvārds)
(saimniecības nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
(adrese, tālruņa numurs)
Novietnes reģistrācijas numurs  
Konstatēts    
  (diagnoze, testēšanas pārskata numurs)

 

Nr. 
p. k.
Kompensējamā pozīcija (dzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību nosaukums) Nokauto/
iznīcināto dzīvnieku vecums*
Kompensējamo vienību skaits Dzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību iznīcināšanas datums Dzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību iznīcināšanas vieta

Norādījums.

Samazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru

Nesamazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru

Dzīvnieku īpašnieks pārkāpis šādus dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvos aktus:

 
 

 

Cita informācija**  

Piezīmes.

1. * Putniem vecumu norāda nedēļās, pārējiem dzīvniekiem - mēnešos.

2. ** Inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts norāda informāciju par to, kurš dezinficējis novietni un tās teritoriju un cik lielā platībā (ja to nedara Pārtikas un veterinārais dienests).

Inspektors/pilnvarotais veterinārārsts  
    (vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)
     
Iepazinos    
  (dzīvnieku vai materiālo vērtību īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts, datums)".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

08.01.2016