Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.53

Daugavpilī 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.24, 36.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. un 11.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām" (Latvijas Vēstnesis, 251 (5057), 27.12.2013., 254 (5314), 22.12.2014., 68 (5128), 04.04.2014.) grozījumu un papildināt noteikumus ar 4.3.punktu šādā redakcijā:

"4.1.19. par tirdzniecību Ziemassvētku pasākumu laikā, ja tiesības uz ielu tirdzniecību Ziemassvētku pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas pašvaldības rīkota konkursa rezultātā - 2 euro dienā."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošo noteikumu Nr.53 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.55 "Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi tiek papildināti ar 4.1.19.apakšpunktu, kur tiek noteikta pašvaldības nodevas likme par ielu tirdzniecību Ziemassvētku pasākumu laikā, ja tiesības uz ielu tirdzniecību Ziemassvētku pasākumu norises vietā iegūtas Daugavpils pilsētas pašvaldības izsludināta konkursa rezultātā.
2. Īss projekta izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumu konkursa uzvarētājiem tiks noteikta pazemināta pašvaldības nodevas likme tirdzniecībai Ziemassvētku pasākumu laikā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

31.12.2015