Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 743

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 65. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
28.1 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 70., 257. nr.; 2015, 103. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām - kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētām ierīcēm un iekārtām - reģistrē samaksu, kas saņemta par darījumiem skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm, viedkartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (piemēram, dāvanu kartēm, čekiem, taloniem), izveidojot dokumentus elektroniskā formā un nodrošinot nodokļu un citu maksājumu aprēķināšanu un uzskaiti."

2. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu obligātās tehniskās prasības".

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Kases aparāts ir specializēta viengabala elektroniska ierīce ar tajā iebūvētu programmu, kas nodrošina nodokļu un citu maksājumu darījumu reģistrēšanu un reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē saglabāšanu un uzkrāšanu tā energoneatkarīgajā atmiņā vai fiskālās atmiņas modulī, kā arī dokumentu un pārskatu izdrukāšanu. Pieeja šīm atmiņām ir tikai kases aparāta programmatūrai, kas ir aizsargāta pret izmaiņu veikšanu tajā. Kases aparāta reģistrētā programmatūra, ko iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, reģistrējot modeli (modifikāciju), nav atjaunojama vai izmaināma, bet ir nomaināma pilnībā, ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim atverot kases aparāta konstrukciju un noņemot numurētās stingrās uzskaites plombas, kas saņemtas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - plomba)."

4. Papildināt noteikumus ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Kases aparāts ar elektronisko kontrollenti - šo noteikumu 4. punktā minētajai definīcijai atbilstošs kases aparāts ar elektronisko kontrollenti.

4.2 Kases aparāts ar papīra kontrollenti - šo noteikumu 4. punktā minētajai definīcijai atbilstošs kases aparāts ar papīra kontrollenti.

4.3 Kases aparāts ar elektronisko kontrollenti un fiskālās atmiņas moduli - šo noteikumu 4. punktā minētajai definīcijai atbilstošs kases aparāts ar elektronisko kontrollenti un fiskālās atmiņas moduli, saslēdzams ar datoru.

4.4 Kases aparāts ar papīra kontrollenti un fiskālās atmiņas moduli - šo noteikumu 4. punktā minētajai definīcijai atbilstošs kases aparāts ar papīra kontrollenti un fiskālās atmiņas moduli, saslēdzams ar datoru."

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Hibrīda kases aparāts ir specializēta datorsistēma, kas nodrošina nodokļu un citu maksājumu darījumu reģistrēšanu un apstrādi ar tajā iebūvētu programmatūru, saglabā un uzkrāj tos energoneatkarīgajā atmiņā, nodrošinot dokumentu un pārskatu izdrukāšanu un reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē saglabāšanu hibrīda kases aparāta energoneatkarīgajā atmiņā un fiskālās atmiņas modulī."

6. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Hibrīda kases aparātam ir fiskālās atmiņas modulis un energoneatkarīgā atmiņa (non-volatile memory), kura saglabā tajā ierakstīto informāciju, nepievadot barošanas spriegumu (elektrība šādai atmiņai nepieciešama tikai ierakstīšanas, nolasīšanas vai dzēšanas laikā). Hibrīda kases aparātam ir vismaz USB (A tipa) vai Firewire 800/400, vai RS232 pieslēgvieta."

7. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Kases sistēma ir specializēta datorsistēma, kas nodrošina nodokļu un citu maksājumu darījumu reģistrēšanu un apstrādi ar tajā esošo programmatūru, nodrošinot dokumentu un pārskatu izdruku, kā arī reģistrētās darījumu kopsummas naudas izteiksmē saglabāšanu un uzkrāšanu tās energoneatkarīgajā atmiņā un fiskālās atmiņas modulī."

8. Papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2 un 6.3 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Kases sistēmai ir fiskālās atmiņas modulis un energoneatkarīgā atmiņa, kā arī USB (A tipa) vai Firewire 800/400, vai RS232 pieslēgvieta. Energoneatkarīgajā atmiņā saglabātā informācija ir nolasāma (ielādējama) ārējā datu nesējā, izmantojot USB (A tipa) vai Firewire 800/400, vai RS232 pieslēgvietu.

6.2 Integrēta informācijas sistēma ir patstāvīgi funkcionējoša informācijas sistēma, kurai ir savs datu nesējs un funkcionāli uzdevumi (tehnisku iemeslu dēļ no kases sistēmas izdalīta sistēmas daļa nav integrēta informācijas sistēma):

6.2 1. secīgi pirms datu apstrādes (izmantošanas) kases aparātā ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparātā un kases sistēmā datus sagatavo citā ārējā sistēmā un iesūta kases aparātā ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparātā un kases sistēmā;

6.2 2. kases aparāts ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparāts un kases sistēma darījumu apstrādes laikā datus nosūta citai informācijas sistēmai apstrādes vai informēšanas nolūkā;

6.2 3. secīgi pēc darījumu reģistrēšanas kases aparātā ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparātā un kases sistēmā datus nosūta uz citu informācijas sistēmu.

6.3 Integrētu informācijas sistēmu var apkalpot lietotājs. Integrētas informācijas sistēmas darbību apraksta atsevišķā dokumentācijā un reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā pirms šādas integrētas informācijas sistēmas integrācijas un lietošanas ar kases aparātu ar elektronisko kontrollenti un fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu."

9. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Hibrīda kases aparātam un kases sistēmai veido rezerves kopijas (turpmāk - rezerves dati). Rezerves datos iekļauj tādu informācijas kopumu, lai no tiem un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtās reģistrētās programmatūras varētu atjaunot pilnībā darbspējīgu hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu ar datiem, kuriem tika izveidota konkrētā rezerves kopija. Rezerves datos uzkrāto informāciju datu nesējā glabā pilnībā. Hibrīda kases aparāta un kases sistēmas reģistrētai programmai, kas atbilst šo noteikumu 12. punktam, rezerves kopiju var neveidot."

10. Papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2 un 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Rezerves datus veido šādai informācijai:

7.1 1. uzkrātajai informācijai (elektroniskajai kontrollentei, kontroles datiem, datiem par notikumiem sistēmā - audita datnēs);

7.1 2. programmatūrai, kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktam;

7.1 3. datubāzu vai datu kopijām, kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktā minētajai programmatūrai, un reģistrētās programmas datubāzēm un parametru datnēm.

7.2 Rezerves datus uzkrātajai informācijai veido ne retāk kā vienu reizi diennaktī pēc tam, kad sagatavots dienas (perioda) finanšu Z pārskats (turpmāk - Z pārskats). Rezerves datus izveido:

7.2 1. programmatūrai vai jaunai programmatūras versijai (ja tādu uzstāda), kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktam. Vienas nedēļas laikā pēc tās uzstādīšanas veido rezerves kopiju vienu reizi tā, lai no rezerves kopijas varētu atjaunot konkrēto programmu (un to attiecīgo versiju) darbspēju;

7.2 2. datubāzu vai datu kopijām, kas atbilst šo noteikumu 12.2 apakšpunktā minētajai programmatūrai, un reģistrētās programmas datubāzēm un parametru datnēm atbilstoši lietotāja noteiktajai kārtībai, bet ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

7.3 Rezerves datus glabā:

7.3 1. trīs gadus;

7.3 2. ārpus kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas Latvijas teritorijā izvietotajos energoneatkarīgajos datu nesējos, tai skaitā datu centru serveros (energoatkarīgos datu nesējos) Latvijas teritorijā."

11. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Kases aparātā, hibrīda kases aparātā un kases sistēmā nedrīkst atrasties jebkāda cita - ar kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas nodrošināšanu nesaistīta - datortehnikas aparatūra vai programmnodrošinājums, kuru funkcionalitāte nav aprakstīta kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas dokumentācijā."

12. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Hibrīda kases aparāts un kases sistēma nodrošina:

8.1 1. šajos noteikumos minētās informācijas veselumu (pilnīgas un nemainītas informācijas saglabāšanu), kā arī aizsardzību pret nesankcionētu pieeju;

8.1 2. lietotāja darbinieku autentifikāciju;

8.1 3. ka nav iespējama tīša vai nejauša jau reģistrētas informācijas grozīšana vai dzēšana;

8.1 4. darbinieku sadali pa lomām un to piekļuves tiesībām kases sistēmā vai hibrīda kases aparātā, visām lomām nodrošinot auditācijas pierakstu veikšanu atsevišķā audita datnē, reģistrējot datus par notikumiem sistēmā (darbinieka vārdu, laiku, veikto darbību, kas saistīta ar jauna lietotāja "darbinieks", "administrators", "virtualizācijas administrators" vai "uzņēmuma administrators" izveidi vai izdzēšanu, tiesību piešķiršanu vai tiesību mainīšanu, kā arī objektu (programmu datņu un katalogu) tiesību izveidi vai maiņu):

8.1 4.1. loma "administrators" - kases sistēmas vai hibrīda kases aparāta apkalpojošā dienesta darbinieks ar pilnām tiesībām;

8.1 4.2. loma "virtualizācijas administrators" - virtualizācijas platformas (hypervisor) administrators - kases sistēmas vai hibrīda kases aparāta apkalpojošā dienesta darbinieks ar pilnām tiesībām, ja izmanto šo noteikumu 12.2 punktā minēto virtualizāciju;

8.1 4.3. loma "uzņēmuma administrators" - lietotāja uzņēmuma administrators ar tiesībām veikt nodokļu likmes izmaiņas un pievienot jaunus lietotājus (operatorus) kases sistēmā vai hibrīda kases aparātā;

8.1 4.4. loma "darbinieks" - uzņēmuma darbinieks, kas ir kases sistēmas vai hibrīda kases aparāta operators;

8.1 5. darbinieka autorizāciju;

8.1 6. lomas "administrators", "virtualizācijas administrators", "uzņēmuma administrators" un "darbinieks" ar aizsargsistēmu - paroli ar vismaz astoņiem simboliem (tajā lieto lielos un mazos burtus, ciparus un speciālos simbolus), kas nepieļauj patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) iejaukšanos programmatūrā. Ja nodrošina citu identifikācijas veidu lomai "darbinieks", var izmantot magnētiskās kartes, viedkartes vai citus identifikācijas veidus."

13. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas konstrukcija nodrošina uzstādītās reģistrētās programmatūras nolasīšanu tās salīdzināšanai ar Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto reģistrēto programmu (programmas versiju) un tās Hash SHA-256 kontrolsummu.

10. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas fiskālās atmiņas modulis atbilst šādām prasībām:

10.1. tas ir ievietots korpusā kā patstāvīgi funkcionējošs atmiņas modulis datu glabāšanai, kas ir izņemams no kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas un aizstājams ar citu, ja tas ir bojāts vai pilns;

10.2. tajā ir energoneatkarīgs datu nesējs un aizsardzības risinājums, kā arī viens komunikācijas spraudnis. Modulis ir veidots viengabala konstrukcijā, bez iespējas izņemt atmiņas vai jebkuru citu mikroshēmu vai komponenti un bez iespējas pieslēgties šo atsevišķo elementu kontaktiem;

10.3. tā datu aizsardzības risinājums sastāv no kontroles shēmas ar programmatūru, kuru tehniski vairs nav iespējams pārrakstīt vai apmainīt pret citu programmu;

10.4. tam ir iebūvēts unikāls nedzēšams, mehāniski un loģiski neizmaināms vismaz 48 bitu identifikācijas kods;

10.5. tā unikālais identifikators ir noturīgā veidā uzrakstīts uz fiskālās atmiņas moduļa;

10.6. ja fiskālās atmiņas datu nesējs ir pilns vai bojāts, fiskālās atmiņas moduļa aizsardzības risinājums nodod kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas programmai brīdinošu informāciju, ka ieraksts fiskālajā atmiņā nav izdevies vai ir bojāts tā saturs, vai nav iespējams veikt tālāku ierakstīšanu datu nesējā;

10.7. tā datu nesējā, kura ietilpība nodrošina datu uzkrāšanu ne mazāk kā par trim gadiem, glabājas tikai šo noteikumu 10.1 1., 10.1 2. un 10.1 3. apakšpunktā minētā informācija atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā norādītajam aprakstam;

10.8. tas konstruktīvi ir aizsargāts ar aizsardzības risinājumu pret tā satura dzēšanu vai pārrakstīšanu, izmantojot modulī esošo komunikācijas spraudni. Informācijas saglabāšanai un nolasīšanai piekļuve fiskālās atmiņas modulim ir tikai no kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas programmas;

10.9. tā datu nesēja visam saturam, kā arī aizsardzības risinājuma programmai un unikālajam identifikatoram jābūt nolasāmam (ielādējamam) ārējā datorā, izmantojot kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas programmu un ārējās pieslēgvietas. Ja šādai darbībai ir nepieciešama papildu programmatūra, tad, reģistrējot kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu, to iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā kopā ar lietošanas instrukciju. Risinājums, kas nodrošina iespēju nolasīt fiskālās atmiņas moduļa saturu, izmantojot kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas pieslēgvietu, ir aizsargāts pret iespēju izdarīt ierakstus fiskālās atmiņas modulī, izmantojot kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas ārējo pieslēgvietu;

10.10. tajā ir iestrādāta kontrole, kura aizliedz veikt ierakstu tā datu nesējā ar datumu un laiku, kas ir mazāks par pēdējo datu nesējā saglabāto datumu un laiku, kā arī Grand total vērtību, kas ir mazāka par pēdējo datu nesējā saglabāto. Ja fiskālās atmiņas modulis ir saņēmis dokumenta datus, kura datums un laiks vai Grand total vērtība ir mazāki par pēdējo moduļa datu nesējā saglabāto datumu un laiku vai Grand total vērtību, tad kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas reģistrētajai programmai tiek nodota brīdinoša informācija, ka ieraksts fiskālajā atmiņā nav izdevies un nav iespējams veikt tālāku ierakstīšanu datu nesējā."

14. Papildināt noteikumus ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas fiskālās atmiņas modulī ieraksta:

10.1 1. pēc katra sagatavotā dokumenta - attiecīgā dokumenta numuru, datumu un laiku, dokumenta kontrolsummu (SHA-1), Grand total, dokumenta veidam "darījums" - darījuma summu naudas izteiksmē;

10.1 2. pēc Z pārskata izdrukāšanas - Z pārskata numuru, izdrukāšanas datumu un laiku, pārskata periodā reģistrēto (pozitīvo) darījumu "čeks" kopsummu, atmaksāšanas kopsummu, anulēšanas kopsummu, uzpirkšanas kopsummu naudas izteiksmē, piemērotās pievienotās vērtības nodokļa likmes, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās summas sadalījumu pa piemērotajām likmēm un atbilstošās nodokļu summas, par pārskata periodu aprēķināto kontrollentes kontrolsummu (SHA-1) un Grand total;

10.1 3. pirms kases aparāta lietošanas - lietotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru vai personas kodu, kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas šasijas numuru, kā arī šā ieraksta datumu un laiku.

10.2 Z pārskata perioda darījumu kopsummas aprēķinam kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas reģistrētā programma izmanto fiskālajā atmiņā saglabāto informāciju par konkrētā pārskata perioda pozitīvajiem darījumiem, kas ir saglabāti fiskālās atmiņas modulī."

15. Izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas energoneatkarīgā atmiņa atbilst šādām prasībām:

11.1. tā atrodas kases aparātā, hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā un ir aizsargāta pret nesankcionētu piekļuvi atbilstoši šo noteikumu 20.1 punktam;

11.2. ja noticis elektroenerģijas piegādes pārtraukums vai traucējumi elektroenerģijas piegādē, programmatūra energoneatkarīgajā atmiņā saglabā nepieciešamo informāciju tā, lai pēc elektroenerģijas piegādes atjaunošanas dati par visiem reģistrētajiem darījumiem būtu vienots veselums, bez informācijas iztrūkumiem un pārrāvumiem;

11.3. ja energoneatkarīgās atmiņas datu nesējs ir pilns, programmatūra bloķē iekārtas darbības, kas saistītas ar dokumentu un pārskatu sagatavošanu un to informācijas ierakstu energoneatkarīgajā atmiņā;

11.4. kontroles datu, auditācijas pierakstu un elektroniskās kontrollentes uzkrāto informāciju glabā atsevišķi energoneatkarīgajā atmiņā (datu uzglabāšanai var izmantot datu saspiešanas metodi, nodrošinot, ka ir iespējams atgūt oriģinālos datus), nodrošinot, ka lietotājam ir liegtas maiņas un dzēšanas tiesības uzkrātās informācijas apgabalam. Minētā informācijas apgabala administrēšanas tiesības ir tikai apkalpojošam dienestam, bet piekļuves tiesības - tikai šo noteikumu 12. punktā minētajai reģistrētajai programmai, tā nodrošinot reģistrēto darījumu datu loģisko aizsardzību (datu vai informācijas resursu aizsardzību, kuru īsteno ar programmatūras līdzekļiem, identificējot informācijas sistēmas lietotāju, pārbaudot viņa pilnvaru atbilstību attiecīgajām darbībām informācijas sistēmā un pasargājot informāciju no tīšas vai nejaušas maiņas vai dzēšanas);

11.5. tā nodrošina datu uzkrāšanu ne mazāk kā par trim gadiem.

12. Hibrīda kases aparāta un kases sistēmas reģistrētā programma atbilst šādām prasībām:

12.1. tā ir modulāra, no tās atsevišķā modulī ir izdalīta Hash kontrolsummas aprēķināšana ar iespēju to aizstāt ar citu moduli, kas īsteno citu kontrolsummas aprēķina algoritmu;

12.2. tā nodrošina dokumenta un pārskata informācijas saglabāšanu elektroniskajā kontrollentē un fiskālās atmiņas modulī (kases sistēmai - arī kontroles datnē) pēc katras sagatavotās dokumentu vai pārskatu izveides energoneatkarīgajā atmiņā. Hibrīda kases aparāts kontroles datni veido pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma (par pēdējiem trim gadiem) vai vienu reizi dienā;

12.3. tā bloķē hibrīda kases aparāta un kases sistēmas darbības, kas saistītas ar informācijas ierakstu energoneatkarīgajā atmiņā, ja atvienota kases čeku drukas iekārta vai tai (programmai) nav iespējama piekļuve energoneatkarīgajai atmiņai;

12.4. tā nodrošina vismaz šādas funkcijas:

12.4.1. veic Hash kontrolsummas aprēķinu dokumentu izdrukām un pārskatiem;

12.4.2. veido kontroles datu datnes un veic to ierakstīšanu energoneatkarīgajā atmiņā;

12.4.3. veido elektronisko kontrollenti un nodrošina tās ierakstīšanu energoneatkarīgajā atmiņā;

12.4.4. nodrošina visu dokumentu izdruku un pārskatu nosūtīšanu uz drukas iekārtu pēc tam, kad attiecīgajās datnēs energoneatkarīgajā atmiņā ir izdarīti ieraksti par šo dokumentu;

12.4.5. veic darījumu nodokļu aprēķina kontroli atbilstoši parametros iestatītajiem nodokļiem;

12.4.6. nodrošina hibrīda kases aparāta un kases sistēmas brīdinājumus un darbības bloķēšanu šajos noteikumos paredzētajos gadījumos."

16. Papildināt noteikumus ar 12.1, 12.2 un 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Kases aparāta ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas reģistrētā programma papildus šo noteikumu 12. punktā minētajam atbilst šādām prasībām:

12.1 1. tā veic fiskālās atmiņas modulī saglabājamo datu kontroli (pārbaudi), pieļaujot tikai pieaugošas Grand total vērtības saglabāšanu un tikai pieaugoša datuma un laika saglabāšanu, veicot ierakstu fiskālajā atmiņā;

12.1 2. tā brīdina darbinieku, ja fiskālās atmiņas moduļa datu nesējā ir palikusi brīva vieta 3000 vai mazāk ierakstiem;

12.1 3. tā veic Hash kontrolsummas aprēķinu pārskata perioda kontrollentei;

12.1 4. tā automātiski bloķē kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas darbu, ja atslēgta energoneatkarīgā atmiņa vai fiskālās atmiņas modulis vai konstatēta programmas vai atmiņas kļūda, kas neļauj vai traucē izpildīt šajos noteikumos minēto.

12.2 Hibrīda kases aparāta un kases sistēmas papildu programmas:

12.2 1. ir šo noteikumu 12.4. apakšpunktā neminētas funkcijas, kas nav ietvertas reģistrētajā programmā (pārdošanas vadība, pārskatu sagatavošana un citas), un ar kases operācijām tieši nesaistītas funkcijas, kas lietotājam ir nepieciešamas pārdošanas procesa veikšanai (grāmatvedības programma un noliktavas uzskaites programma). Arī operētājsistēma ar tās palīgprogrammām var būt izdalītas atsevišķās papildu programmās;

12.2 2. sakrīt ar konkrētā modeļa vai modifikācijas aprakstā iesniegtajām programmām. Papildu programmas, tai skaitā šo programmu datus un datubāzes, kas atrodas hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā, ietver obligāti veidojamās rezerves kopijās, izņemot operētājsistēmu un tās palīgprogrammas.

12.3 Kases sistēmā un hibrīda kases aparātā apkalpojošais dienests var izveidot virtuālo mašīnu un nodot lietotāja rīcībā tādā virtualizācijas platformā, kas pēc uzbūves arhitektūras nepieļauj iespēju virtuālajai mašīnai komunicēt ar fiziskajiem komunikācijas portiem un tiem fiziski pieslēgto šo noteikumu 16. punktā minēto aprīkojumu. Ja risinājumā ir paredzēta datu apmaiņa starp pamatmašīnu un virtuālo mašīnu, par šāda savienojuma risinājumu ir atbildīgs apkalpojošais dienests. Šāda savienojuma aprakstu ietver kases sistēmas vai hibrīda kases aparāta dokumentācijā, un tā funkcionalitāte atbilst šo noteikumu prasībām."

17. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Apkalpojošais dienests, uzstādot jaunu kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu vai arī nomainot jau uzstādītu reģistrēto programmu, veic SHA-256 kontrolsummas aprēķinus atbilstoši "Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4)" standartam kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas programmai, kura atdalīta no datiem un parametriem."

18. Papildināt noteikumus ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas reģistrētā programma ir veidota tā, lai programma nemainītos visā tās darbības laikā. Uzkrātie dati un programmas mainīgie parametri glabājas atsevišķi no programmas.

13.2 Kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas reģistrētās programmas parametri nedrīkst glabāties ārpus attiecīgā kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas."

19. Izteikt 14. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Kases aparāta energoneatkarīgā atmiņa atbilst šādām prasībām:".

20. Svītrot 14.1. un 14.2. apakšpunktu.

21. Izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. tās darbību nodrošina no autonoma enerģijas avota, to nedzēš, ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde no elektrotīkla, un tā saglabā ierakstīto informāciju vismaz 60 diennaktis;".

22. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Kases aparātam ir šāds aprīkojums:

15.1. kasiera operatora displejs un pircēja displejs (pārvietojamie, kā arī pašapkalpošanās kases aparāti var būt aprīkoti ar vienu displeju) - preču un pakalpojumu cenu, saņemtās samaksas un citas informācijas norādīšanai. Pircēja displeju novieto tā, lai pircējs varētu redzēt displejā norādīto informāciju;

15.2. drukas ierīce ar papīra lenti - dokumentu un pārskatu drukāšanai. Ierīce ir integrēta vai pievienota kādai no kases aparāta ārējām pieslēgvietām, izņemot datortīkla pieslēgumu;

15.3. drukas ierīce - kontrollentes drukāšanai (var izmantot šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto drukas ierīci). Tā ietver papīra kontrollenti un tās uztīšanas mehānismu un uztvērējmehānismu vai elektronisko kontrollenti;

15.4. ievadierīce (klaviatūra vai skārienjutīgs displejs);

15.5. naudas kaste. Ja kases aparāta konstrukcijā nav paredzēta naudas kaste, minētā aparāta lietošanas vietā ierīko atsevišķu naudas kasti, bet, ja norēķinus veic tikai bezskaidrā naudā, naudas kaste nav nepieciešama;

15.6. papildu ārējās ierīces - preču skeneris, svari, drukas ierīce, magnētisko vai viedkaršu nolasītājs, papildu pircēja displejs un bezskaidras naudas norēķinu terminālis -, kas ir pievienojamas kases aparātam un kuru funkcionalitāte ir aprakstīta kases aparāta dokumentācijā."

23. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Kases aparāta aprīkojums, kas norādīts šo noteikumu 15.1., 15.3. un 15.4. apakšpunktā, atrodas vienā korpusā ar tā vadības bloku (procesoru un visu elektronisko ierīču kopumu)."

24. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Hibrīda kases aparātam un kases sistēmai ir šāds aprīkojums:

16.1. kasiera operatora displejs un pircēja displejs - preču un pakalpojumu cenu, saņemtās samaksas un citas informācijas norādīšanai. Pircēja displeju novieto tā, lai pircējs varētu redzēt displejā norādīto informāciju. Pārvietojamie, kā arī pašapkalpošanās hibrīda kases aparāti un kases sistēmas var būt aprīkoti ar vienu displeju;

16.2. elektroniskā kontrollente (papildus var izmantot papīra kontrollenti);

16.3. drukas ierīce ar papīra lenti - dokumentu un pārskatu drukāšanai. Ierīce ir integrēta vai pievienota kādai no hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas ārējām pieslēgvietām, izņemot datortīkla pieslēgumu;

16.4. ievadierīce (klaviatūra vai skārienjutīgs displejs);

16.5. naudas kaste. Ja hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas konstrukcijā nav paredzēta naudas kaste, minēto ierīču lietošanas vietā ierīko atsevišķu naudas kasti, bet, ja norēķinus veic tikai bezskaidrā naudā, naudas kaste nav nepieciešama;

16.6. papildu ārējās ievadizvades ierīces, kas ir pievienotas hibrīda kases aparātam vai kases sistēmai un kuru funkcionalitāte ir aprakstīta ierīces dokumentācijā;

16.7. ierīces vai perifērijas ierīces, kas nodrošina, lai tiktu pabeigta darījuma reģistrēšana un darījums tiktu saglabāts energoneatkarīgajā atmiņā, ja nav nodrošināta elektroenerģijas padeve vai ir traucējumi elektroenerģijas piegādē (ja šādu funkcionalitāti nenodrošina kases sistēmas vai hibrīda kases aparāta konstrukcija);

16.8. drošības risinājums, kas nepieļauj operētājsistēmas ieslēgšanu no cita avota, atšķirīga no apkalpojošā dienesta iestatītā, - hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas energoneatkarīgās atmiņas gan pēc ieslēgšanas, gan pārstartēšanas, kā arī visā tā darbības laikā."

25. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Kases aparāts, hibrīda kases aparāts un kases sistēma ir pieslēdzami elektrotīklam. Pārvietojamie kases aparāti, hibrīda kases aparāti un kases sistēmas var darboties no autonoma enerģijas avota."

26. Aizstāt 19. punktā vārdus "kases aparāta un hibrīda kases aparāta" ar vārdiem "kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas".

27. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Plombas ir uzliktas tā, lai nebūtu iespējams nesankcionēti piekļūt šādām kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas komponentēm:

20.1. procesoram un visām elektroniskajām sastāvdaļām, kas darbojas ar reģistrēto programmu;

20.2. operatīvajai atmiņai;

20.3. pulkstenim;

20.4. programmas atmiņai;

20.5. ārējiem spraudņiem, ar kuriem var piekļūt operatīvajai (RAM -Random access memory) atmiņai, energoneatkarīgajai atmiņai un citām ierīcēm, apejot programmatūru."

28. Papildināt noteikumus ar 20.1 un 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Plomba ir uzlīmēta uz fiskālās atmiņas moduļa.

20.2 Energoneatkarīgajai atmiņai uzliek plombu, ja tai nav izgatavotāja piešķirta energoneatkarīgās atmiņas identifikācijas (seriālā) numura."

29. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas programma un konstrukcija nodrošina:

21.1. šādu dokumentu izdrukāšanu un pārskatu veidu sagatavošanu valsts valodā: "inicializācija" - reģistrētās programmas startēšana, "darījums" - pārdošana, uzpirkšana un atmaksāšana, "nauda" - ielikšana, inkasācija, izmaksa un maiņas nauda, "kontroles finanšu pārskats" (turpmāk - X pārskats), "Z pārskats", "nefiskālais dokuments" - dažādu informatīvu dokumentu sagatavošana. Cita veida dokumentu izdrukas un pārskatus veidot ir aizliegts;

21.2. lai jebkura dokumenta izdruka vai pārskats, ko ir paredzēts izveidot vai izdrukāt, atbilst kādam no šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajiem dokumentu izdruku vai pārskatu veidiem;

21.3. lai vārds "čeks" vai tā kombinācija ar citiem vārdiem, simboliem vai burtiem netiktu attēlots vai norādīts dokumentu izdrukas veidos "inicializācija", "nauda" un "nefiskālais dokuments";

21.4. saimnieciskajai darbībai atbilstošu pievienotās vērtības nodokļa un citu nodokļu likmju klasifikatoru administrēšanu;

21.5. kases čeku, atmaksas čeku, anulēšanas čeku, uzpirkšanas čeku -"darījums" veida dokumentu - drukāšanu, kas apliecina darījuma reģistrēšanu kases aparātā, hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā;

21.6. ka nav iespējams sagatavot nefiskālo dokumentu "čeka kopija" vai cita veida nefiskālo dokumentu, kurā norādīta darījuma kopsumma naudas izteiksmē, sadalījums pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm un atbilstošās nodokļu vērtības;

21.7. X pārskata un Z pārskata drukāšanu;

21.8. visu izdrukāto dokumentu, X pārskata un Z pārskata rekvizītu (izņemot šo noteikumu 22.1. un 23.1. apakšpunktā minētos rekvizītus) vienlaicīgu un precīzu atveidi kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas elektroniskajā kontrollentē vai kases aparāta papīra kontrollentē, izņemot gadījumus, kad uz dokumenta drukā vienu reizi lietojamu kodu vai paroli. Ja uz dokumenta drukā vienu reizi lietojamu kodu vai paroli un aprēķina Hash kontrolsummu, katru koda zīmi var aizstāt ar viena veida simbolu secību, un šādā gadījumā Hash kontrolsummas aprēķinā iekļauj koda aizstāto (aizklāto) informāciju;

21.9. visu izdrukāto dokumentu, X pārskata un Z pārskata rekvizītu vienlaicīgu un precīzu atveidi kontrollentē;

21.10. dokumentu izdruku un pārskatu izdrukāšanu tehniski noturīgā veidā, lai tajos norādītā informācija nezustu visā to glabāšanas laikā;

21.11. hibrīda kases aparātam - kontroles datu, elektroniskās kontrollentes un auditācijas pierakstu datu ierakstīšanu datu nesējā pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma;

21.12. kases sistēmai - kontroles datu, auditācijas pierakstu un elektroniskās kontrollentes datu ierakstīšanu datu nesējā pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma;

21.13. kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas programmas inicializācijas un izslēgšanas datuma (GGGG-MM-DD (pirmie četri cipari norāda gadu, nākamie divi - mēnesi, pēdējie divi - dienu)) un laika (hh:mm:ss (kases aparātam ar elektronisko kontrollenti sekundes var nenorādīt) (pirmie divi cipari norāda stundas, nākamie divi - minūtes, pēdējie divi - sekundes)) norādīšanu elektroniskajā kontrollentē, X pārskatā un Z pārskatā;

21.14. ka kases aparātiem ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas dokumentu izdrukām un pārskatiem (tai skaitā ar darījuma reģistrēšanu nesaistītām dokumentu izdrukām) tiek lietota vienota secīga numerācija augošā kārtībā. Tā nedrīkst atkārtoties vismaz viena kalendāra gada laikā;

21.15. ka lietotājam nav iespējams dzēst vai mainīt reģistrēto darījumu datus;

21.16. tikai produkcijas vides izmantošanu darījumu reģistrēšanai un reģistrētās darījumu kopsummas naudas izteiksmē saglabāšanai, nepieļaujot mācību, testa vai citas vides izmantošanu darījumu reģistrēšanai."

30. Izteikt 22.2., 22.3., 22.4., 22.5. un 22.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. pārskata veids (X pārskats vai Z pārskats), elektroniski radītas informācijas izveidošanas datums un laiks, dokumenta kārtas numurs, fiskālās atmiņas moduļa unikālais identifikācijas kods un pārskata numurs;

22.3. dienas (perioda) reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē;

22.4. reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē sadalījums pa preču (pakalpojumu) nodaļām;

22.5. dienas (perioda) reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē sadalījums pa norēķinu veidiem (skaidrā naudā, bezskaidrā naudā, ar citiem norēķinu apliecinājumiem). Ja norēķinu pieņem ārvalstu valūtā, norāda arī tās ekvivalentu Latvijas Republikas naudas vienībās;

22.6. reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē sadalījums pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm un ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamo reģistrēto darījumu kopsumma;".

31. Svītrot 22.9. un 22.10. apakšpunktu.

32. Izteikt 22.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13. visu reģistrēto darījumu, par kuriem izsniegts dokumenta veids "čeks", kopsummu naudas izteiksmē (Grand total), sākot no lietošanas uzsākšanas brīža, kas tiek palielināta par katra šāda darījuma kopsummu:

22.13.1. visu atmaksāto darījumu kopsummu naudas izteiksmē X pārskata vai Z pārskata izveidošanas brīdī;

22.13.2. visu anulēto darījumu kopsummu naudas izteiksmē X pārskata vai Z pārskata izveidošanas brīdī un visu dokumenta sagatavošanas laikā laboto preču vai pakalpojumu reģistrāciju kopsummu naudas izteiksmē;

22.13.3. summu par katru naudas izmaksas veidu atsevišķā skaitītājā X pārskata vai Z pārskata izveidošanas brīdī;".

33. Svītrot 22.14. apakšpunktu.

34. Izteikt 22.15. un 22.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.15. kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem un kases sistēmām, kas aprīkoti ar naudas kasti, - naudas kastes atvēršanas reižu skaitu;

22.16. ja lietotājs kases aparātā, hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumus, papildus norāda:

22.16.1. visu dienas (perioda) laikā nopirkto ārvalstu valūtu summu, pārrēķinātu Latvijas Republikas naudas vienībās;

22.16.2. visu dienas (perioda) laikā pārdoto ārvalstu valūtu summu, pārrēķinātu Latvijas Republikas naudas vienībās;

22.16.3. dienas (perioda) ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu rezultātu;".

35. Papildināt noteikumus ar 22.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.17. tikai Z pārskatam - pārskata perioda elektroniskās kontrollentes kontrolsummu (SHA-1)."

36. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Dokumentu izdrukas veidu "nefiskālais dokuments", ja tas ir paredzēts kā starprēķins, ko izsniedz klientam par sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm pirms darījuma informatīvā nolūkā, reģistrē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, tā kopsummu norāda naudas izteiksmē un visu Z pārskata periodā izsniegto starprēķinu kopsummu naudas izteiksmē iekļauj Z pārskatā."

37. Izteikt 23. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas konstrukcija un programma nodrošina šādu rekvizītu norādīšanu kases čekā:".

38. Izteikt 23.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2. dokumenta nosaukums "čeks", dokumenta kārtas numurs, fiskālās atmiņas moduļa unikālais identifikācijas kods un elektroniski radītas informācijas izveidošanas datums un laiks;".

39. Svītrot 23.3. apakšpunktu.

40. Izteikt 23.4., 23.5. un 23.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4. preces (pakalpojuma) vai tās nodaļas nosaukums un pievienotās vērtības nodokļa zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai tās nodaļai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), kā arī daudzums (tai skaitā ja daudzums ir "1") un cena;

23.5. piemērotās pievienotās vērtības nodokļa likmes;

23.6. reģistrēto preču (pakalpojumu) summa naudas izteiksmē (atsevišķi pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm) bez pievienotās vērtības nodokļa;".

41. Izteikt 23.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.8. reģistrēto preču (pakalpojumu) kopsumma naudas izteiksmē;".

42. Izteikt 23.13. un 23.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.13. kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas pilns šasijas numurs;

23.14. kases aparāta ar fiskālās atmiņas moduli, kases aparāta ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas katram dokumentam aprēķinātā Hash SHA-1 kontrolsumma, norādot iepriekšējā (izdrukātā dokumentā) un kārtējā dokumenta Hash SHA-1 kontrolsummu. Dokumenta Hash SHA-1 kontrolsummu aprēķina no dokumentā (ieskaitot nefiskālos dokumentus) iekļautās informācijas kopējā apjoma."

43. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja kases aparātā, hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē samaksu, kas nav samaksa par preci vai pakalpojumu (piemēram, amata atlīdzību par normatīvajos aktos noteiktajām darbībām), kases čekā preces (pakalpojuma) vietā norāda, par ko maksājumu reģistrē."

44. Izteikt 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"24. Visos kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas sagatavotajos un izdrukātajos dokumentos un pārskatos norāda:

24.1. dokumenta nosaukumu, numuru un tā datumu;

24.2. šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētos rekvizītus;

24.3. dokumenta kontrolsummu (SHA-1), kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 31.1 punktā minētajam aprakstam, un iepriekšējā izdrukātā dokumentā noradīto SHA-1 kontrolsummu.

25. Kases aparāts, hibrīda kases aparāts un kases sistēma nodrošina atsevišķu uzskaiti par katru skaidras naudas izmaksas veidu.

26. Kases aparāts, hibrīda kases aparāts un kases sistēma, veicot kases čeku anulēšanas operācijas, nodrošina anulējošā čeka drukāšanu. Anulējošā čeka izdrukā norāda šo noteikumu 23. punktā (izņemot 23.7., 23.8., 23.10. un 23.11. apakšpunktu) minētos rekvizītus. Šajā dokumentā papildus šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētajam norāda dokumenta nosaukumu "anulējošais čeks"."

45. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Kases aparāts, hibrīda kases aparāts un kases sistēma, kas veic kases čeku atmaksāšanas operācijas, nodrošina atmaksas čeka drukāšanu. Čeka izdrukā norāda šo noteikumu 23. punktā minētos rekvizītus. Šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minētā dokumenta nosaukuma "čeks" vietā norāda dokumenta nosaukumu "atmaksas čeks"."

46. Svītrot 27. un 28. punktu.

47. Aizstāt noteikumu 30. punktā vārdu "uzstādīšanas" ar vārdu "lietošanas".

48. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Hibrīda kases aparāta un kases sistēmas konstrukcija un programmatūra nodrošina kontroles datu saglabāšanu hronoloģiskā secībā elektroniskā formā (XML vai CSV datņu formā) par katru izveidoto dokumentu un pārskatu (atbilstoši šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā minētajai kārtībai), nodrošinot iespēju ierakstīt datu nesējā kontroles datus. Lauku apraksts XML un CSV kontroles datnei norādīts šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā."

49. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Visās kontroles datnēs visu dokumentu izdruku un pārskatu aprēķinātās Hash SHA-1 vai SHA-256 kontrolsummas veido nepārtrauktu Hash kontrolsummu ķēdi, kuras pārtraukšana nav pieļaujama. Šo noteikumu 4.1, 4.3 un 4.4 punktam atbilstoša kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas katrai dokumentu un pārskatu izdrukai atbilstoši "Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4)" standartam aprēķina Hash SHA-1 vai SHA-256 kontrolsummu, aprēķinā iekļaujot iepriekšējā dokumenta Hash SHA-1 vai SHA-256 kontrolsummu. SHA-1 vai SHA-256 kontrolsummu aprēķina no šo noteikumu 1. pielikumā norādīto datu lauku informācijas kopuma vai no visas dokumentā (pārskatā) iekļautās informācijas, aprēķinā iekļaujot iepriekšējā izdrukātā dokumentā (pārskatā) norādīto SHA-1 vai SHA-256 kontrolsummu. Reģistrējot kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu, iesniedz precīzu Hash kontrolsummu aprēķina algoritmu, kurš ir pārbaudāms un atkārtojams."

50. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Kontroles datus glabā pa datu grupām atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam. Katras grupas rinda sākas ar šādu piešķirtu identifikācijas kodu: "Kases sistēmas dokumenta dati" - 0, "Kases sistēmas kontroles datne" - 1, "Saite uz iekļautās degvielas uzpildes kases kontroles datnes inicializācijas dokumentu" - 2, "Saite uz iekļautās degvielas uzpildes kases kontroles datnes dokumentu" - 3, "Informācija par dokumenta klientu (pircēju)" - 4, "Visu preču/pakalpojumu apraksts čekā" - 5, "Naudas operācijas" - 6, "Čeka pirkumu kopsummas informācija" - 7, "Z pārskata informācija" - 8, "Lietotāja papildu informācija par dokumentu, kas nav uzskaitīta atsevišķajos datu laukos" - 9, "Dokumenta hash" - 10, "Elektroniskais paraksts" - 11. Kontroles datni papildina katru reizi, kad kases sistēma izveido (izdrukā) dokumentu vai pārskatu."

51. Papildināt noteikumus ar 32.1 un 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja kontroles dati hibrīda kases aparātā un kases sistēmā ir izveidoti atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajam formātam, pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu nodrošina datu konvertēšanu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā norādītajam formātam.

32.2 Kontroles datni noslēdz līdz ar pārskata perioda slēgšanu, izdrukājot Z pārskatu."

52. Svītrot 33., 34. un 35. punktu.

53. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Ja kases sistēma ir saslēgta tīklā ar citām kases sistēmām, to lietotājs nodrošina kontroles datu uzskaiti atsevišķi par katru tīklā saslēgto kases sistēmu."

54. Izteikt 40.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.4. programmas, kas nodrošina, lai pievienotās vērtības nodokļa likmju, degvielas cenu, kā arī degvielas uzpildes stacijas kases sistēmā uzstādīto degvielas uzpildes automātu konfigurācijas maiņu varētu veikt tikai pēc Z pārskata izdrukāšanas pirms darījumu atsākšanas. Automātiskajās degvielas uzpildes stacijās un degvielas uzpildes stacijās, kuras nodrošina visu periodā lietoto degvielas viena litra cenu atainošanu Z pārskatā, norādot periodu, no kura (datums, laiks) līdz kuram (datums, laiks) cena ir bijusi spēkā, viena litra degvielas cenu var mainīt, neizdrukājot Z pārskatu;".

55. Aizstāt noteikumu 40.5. apakšpunktā skaitli "15.4." ar skaitli "15.2.".

56. Svītrot 42.9. apakšpunktā tekstu "CSV vai".

57. Papildināt noteikumus ar 42.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.13. veidojot kontroles datus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma tabulas otrās ailes 1.5.3. apakšpunktam, ir noteikti papildu kases sistēmas veidi - patstāvīga, galvenā vai iekļautā. Atkarībā no tā, vai degvielas uzpildes kases sistēma sastāv no vienas vai vairākām kases sistēmām, vienai no kases sistēmām uzstāda pazīmi - galvenā. Iekļautā kase par katru kases čeku (darījumu) reizē ar tā izveidi un saglabāšanu kontroles datnē saglabā arī šo noteikumu 1. pielikuma tabulas otrās ailes 3.1., 3.2., 3.3 un 3.4. apakšpunktā minēto informāciju."

58. Izteikt 45. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"45. Degvielas uzpildes stacijas kases sistēma nodrošina šādu papildu rekvizītu norādīšanu X pārskatā, Z pārskatā un energoneatkarīgajā atmiņā:".

59. Izteikt 45.6. un 45.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.6. katra pārdotās (izsniegtās) degvielas veida vērtība naudas izteiksmē un daudzums litros pa norēķinu veidiem, kā arī reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē par katru norēķinu veidu;

45.7. reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (izņemot degvielu), ja degvielas uzpildes stacijā citu preču un pakalpojumu sniegšanu reģistrē ar vairākām iekļautajām kases sistēmām."

60. Svītrot 48. punktu.

61. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Elektroniskās kontrollentes tehniskās prasības".

62. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Elektroniskās kontrollentes datus glabā kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas energoneatkarīgajā atmiņā."

63. Papildināt noteikumus ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Elektroniskās kontrollentes datnes nosaukumu veido pēc elektroniskās kontrollentes kontrolsummas formēšanas datuma no astoņiem cipariem (pirmie četri cipari norāda gadu, nākamie divi - mēnesi, pēdējie divi - dienu) un Z pārskata numura."

64. Izteikt 65. un 66. punktu šādā redakcijā:

"65. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas elektroniskā kontrollente nodrošina:

65.1. lai visu izveidoto un izdrukāto dokumentu un notikumu, tai skaitā kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu, precīza atveide un ierakstīšana, saglabāšana un uzkrāšana elektroniskās kontrollentes datnē noris vienlaikus ar kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu un citu dokumentu izveidi;

65.2. datu nesēja ietilpību vismaz trīs gadu elektroniskās kontrollentes informācijas uzkrāšanai;

65.3. lai būtu iespējams nokopēt iekārtā uzkrātos elektroniskās kontrollentes datus, kā arī norādīt tos datora displejā (ekrānā) un drukāt teksta formā atbilstoši izdrukātajiem dokumentiem pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu.

66. Kases aparāta:

66.1. elektronisko kontrollenti glabā kases aparāta energoneatkarīgajā datu nesējā, kas atrodas kases aparātā ar elektronisko kontrollenti;

66.2. elektroniskās kontrollentes rezerves kopiju par pārskata periodu veido vismaz reizi diennaktī, pēc Z pārskata izdrukāšanas;

66.3. konstrukcija nodrošina tā energoneatkarīgajā atmiņā saglabāto un uzkrāto elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanu uz datu nesēja, izmantojot USB (A tipa) vai Firewire 800/400, vai RS232 pieslēgvietu, vai uz kases aparātam pieslēgta datora. Ja kases aparātam ar elektronisko kontrollenti ir RS232 pieslēgvieta, nodrošina, lai, pieslēdzot datoru, būtu iespējams nokopēt kases aparātā ar elektronisko kontrollenti uzkrāto informāciju, kā arī norādīt to datora displejā (ekrānā) un drukāt standarta teksta formā pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu."

65. Svītrot 69. punktu.

66. Izteikt 70. punktu, 71. punkta ievaddaļu un 71.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70. Elektroniskās kontrollentes rezerves kopija (ārējā energoneatkarīgajā atmiņā) kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem un kases sistēmām nodrošina:

70.1. izdrukāto dokumentu atveida saglabāšanu teksta formā, lai no saglabātās kontrollentes informācijas būtu iespējams pārliecināties par dokumentiem un pārskatiem aprēķinātās SHA-1 kontrolsummas atbilstību;

70.2. saglabātās elektroniskās kontrollentes katra dokumenta un pārskata Hash SHA-1 kontrolsummas aprēķināšanu ar Hash kalkulatoru, datu norādīšanu datora displejā (ekrānā), kopēšanu un drukāšanu teksta formā pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu.

71. Kases aparāta ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas darbu automātiski bloķē, ja:

71.1. atslēgta funkcija, kas nodrošina kontrollentes datu saglabāšanu energoneatkarīgajā atmiņā, vai radusies tehniska problēma saglabāt datus elektroniskās kontrollentes datu nesējā;".

67. Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Kases aparātus, hibrīda kases aparātus vai kases sistēmas atbilstoši šo noteikumu prasībām sāk lietot ne vēlāk kā 2017. gada 1. janvārī."

68. Papildināt noteikumus ar 73.1 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki kases aparātus, hibrīda kases aparātus vai kases sistēmas atbilstoši šo noteikumu prasībām sāk lietot ne vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī."

69. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" minētajām prasībām atbilstošus kases aparātus un kases sistēmas drīkst reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā un lietot līdz 2016. gada 31. decembrim, izņemot šo noteikumu 74.1 punktā minēto gadījumu."

70. Papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" minētajām prasībām atbilstošus kases aparātus un kases sistēmas drīkst reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2016. gada 31. decembrim un lietot līdz 2018. gada 31. decembrim."

71. Svītrot 75. punktu.

72. Papildināt noteikumus ar 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Lietotājs šo noteikumu prasībām atbilstošus un Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētus šo noteikumu 4.2 punktā minētos kases aparātus ar papīra kontrollenti var lietot līdz 2016. gada 31. decembrim."

73. Izteikt 1. pielikumu (1. pielikums) jaunā redakcijā.

74. Izteikt 2. pielikumu (2. pielikums) jaunā redakcijā.

75. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu (3. pielikums).

76. Papildināt noteikumus ar 4. pielikumu (4. pielikums).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 743

"1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra
noteikumiem Nr.95

Kontroles datu lauku apraksts, izmantojot UNICODE kodējumu UTF-8

1. Kontroles datni veido atbilstoši tabulai (skat. tabulu) vienā no šādiem formātiem - XML vai CSV.

2. Iespējamie dokumentu veidi ir šādi: inicializācija, darījums, nauda, Z pārskats, X pārskats, nefiskālais dokuments.

3. Datni vienmēr izveido ar dokumentu "inicializācija", kas tiek izveidots pēc iepriekšējās datnes slēgšanas, ņemot no tās pēdējā dokumenta Hash un ieraksta numuru. Datni slēdz pēc Z pārskata sagatavošanas. Datnes nosaukumu veido atbilstoši datnes izveidošanas datuma astoņiem cipariem (pirmie četri cipari norāda gadu, nākamie divi - mēnesi, pēdējie divi - dienu) un Z pārskata numuram.

4. Datni papildina katru reizi, kad kases sistēma izveido (izdrukā) dokumenta izdruku vai pārskatu (cita veida dokumentus veidot nav iespējams, jebkuram dokumentam vai izdrukai, ko ir paredzēts izveidot vai izdrukāt, ir jāatbilst kādam no norādītajiem dokumentu izdruku vai pārskata veidiem).

5. Dokumenta izdrukai un pārskatam veic Hash aprēķinu no visiem attiecīgā dokumenta piederīgajiem laukiem, kas norādīti tabulas laukā SHA, un papildus no pirmās sadaļas laukiem no 1.4. līdz 1.5.3. un 8.1. (aprēķinu veic 1.pielikuma lauka numuru augošā secībā) vai arī no visas dokumentā iekļautās informācijas kopējā apjoma (šādā gadījumā, reģistrējot kases sistēmu, iesniedz precīzu Hash aprēķina algoritmu, kuram ir jābūt pārbaudāmam un atkārtojamam, kā arī Hash aprēķinu veic atbilstoši šim algoritmam).

6. Degvielas uzpildes stacijām ir noteikti papildus kases sistēmas veidi - patstāvīga, galvenā vai iekļautā. Atkarībā no tā, vai degvielas uzpildes kases sistēma sastāv no vienas vai vairākām kases sistēmām, vienai no kases sistēmām uzstāda pazīmi "galvenā". Iekļautā kase par katru kases čeku (darījumu) reizē ar tā izveidi un saglabāšanu kontroles datnē nosūta papildus trešās sadaļas laukiem no 3.1. līdz 3.4.apakšpunktā norādīto informāciju kases sistēmai, kurai piešķirta pazīme "galvenā".

7. Visās kontroles datnēs visu dokumentu izdruku un pārskatu Hash veido nepārtrauktu Hash ķēdi, kura nedrīkst tikt pārtraukta.

Apraksts kontroles datu saglabāšanai CSV formātā

1. Informāciju glabā datnēs. Katram pārskata periodam veido savu datni.

2. Datus datnē kārto rindās.

3. Rindas beigas norāda ar ASCII tabulas 10.(LF) vai 13. un 10.(LF CR) kontroles kodu.

4. Katra rinda ir viens ieraksts.

5. Katrs ieraksts satur vairākus datu laukus, kurus atdala ar komatu (ASCII tabulas 44.kods).

6. Ja datu lauks satur pēdiņas (ASCII tabulas 34.kods), tās aizstāj ar dubultajām pēdiņām (divreiz ASCII tabulas 34.kods).

7. Ja datu lauka informācija satur komatu (ASCII tabulas 44.kods), visu šī lauka saturu iekļauj pēdiņās (ASCII tabulas 34.kods).

8. Katra datu lauka baita vērtība nedrīkst atrasties ārpus ASCII tabulas 32. un 255.kodu diapazona.

9. Katra ieraksta nulles pozīcija satur ieraksta identifikācijas numuru, kuram nākamajos laukos seko datu lauki atbilstoši tabulas ailē "Id Nr / Ieraksta pozīcija" norādītajai pozīcijai.

10. Kases sistēmai uzsākot dokumenta izveidi (izdruku), datnes uzpildi uzsāk ar ierakstu, kura identifikācijas numurs ir nulle (0). Noslēdzot dokumenta izveidi (izdruku), datnē veido ierakstu ar identifikācijas numuru desmit (10).

11. Starp ierakstiem ar identifikācijas numuru nulle (0) un desmit (10) visiem ierakstiem ir jābūt izkārtotiem atbilstoši tabulā norādītajai secībai.

#

Nr

Id Nr / Ieraksta pozīcija

Apraksts

Lauks

Formāts

Iespējamās vērtības

Obligātums

SHA

1

0.

  Kases sistēmas dokumenta dati dokuments

-

-

Obligāts, 1-... eks.

 

2

0.1.

0 / 1

Kases sistēmas kontroles datnes dokumenta kārtas numurs

ieraksta_nr

positiveInteger

 

Obligāts

X

3

0.2.

0 / 2

Dokumenta izveides datums un laiks

dok_laiks

dateTime

 

Obligāts

X

4

0.3.

0 / 3

Dokumenta veids: inicializācija, nauda, darījums, nefiskālais dokuments, X pārskats vai Z pārskats

dok_veids

string(16)

"inicializācija" | "nauda"
| "darījums" | "nefiskāls"
| "Z pārskats" | "X pārskats"

Obligāts

X

5

0.4.

0 / 4

Dokumenta nosaukums, kas tiek drukāts čeka galvenē. Var sakrist ar dokumenta operāciju.

dok_nosaukums

string(25)

 

Obligāts

X

6

0.5.

0 / 5

Darbības nosaukums atkarībā no dokumenta veida , "nefiskāls" gadījumā ja to nosaka lietotājs, ja veids ir "nauda" tad darbības nosaukums ir "ielikšana", "inkasācija", "izmaksa" vai "maiņas nauda", ja veids ir "darījums", tad attiecīgi "pārdošana" vai "atgriešana"

dok_operacija

string(16)

ja dok_veids="Z pārskats"
vai "X pārskats": <vērtība netiek norādīta>
ja dok_veids="inicializācija": "patstāvīga"|"galvenā"|"iekļautā"|
"ks_ieslēgšana"|"ks_izslēgšana"
ja dok_veids="nefiskāls":
"starprēķins"|<*>
ja dok_veids="nauda": "ielikšana"|"inkasācija"|"izmaksa"
|"maiņas nauda"
ja dok_veids="darījums": "pārdošana"|"atgriešana"

Obligāts

X

7

0.6.

0 / 6

Dokumenta (inicializācija, nauda, darījums, X pārskats, Z-pārskats vai nefiskālais dokuments) numurs

dok_numurs

positiveInteger

 

Obligāts

X

8

1.

  Kases sistēmas kontroles datne kases_sistema

-

-

ja dok_veids="inicializācija" & dok_operacija=
"patstāvīga"| "galvenā" - Obligāts, 1 eks., pirmais dokuments.

 

9

1.1.

1 / 1

Datnes nosaukumu veido, pēc iepriekšējās kases sistēmas datnes saglabāšanas, kad tajā ir iekļauts Z -pārskats, identifikatora, datuma no astoņiem cipariem (pirmie četri cipari norāda gadu, nākamie divi - mēnesi, pēdējie divi - dienu) un Z pārskata numura

datnes_nosaukums

string(16)

 

Obligāts

X

10

1.2.

1 / 2

Datnes izveides datums un laiks

datnes_datums

dateTime

 

Obligāts

X

11

1.3.

1 / 3

Latvijas Republikas naudas nosaukums (šifrs) ISO formātā

uzskaites_valuta

string(3)

 

Obligāts

X

12

1.4.

  Informācija par lietotāju lietotajs

-

 

Obligāts, 1 eks.

 

13

1.4.1.

1 / 4

Lietotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

reg_numurs

string(11)

 

Obligāts

X

14

1.4.2.

1 / 5

Lietotāja Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs, ja tāds ir piešķirts

nod_numurs

string(13)

 

Obligāts

X

15

1.4.3.

1 / 6

Lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds)

uzn_nosaukums

string(256)

 

Obligāts

X

16

1.4.4.

  Informācija par lietotāja adresēm adreses

-

 

Obligāts, 1 eks.

 

17

1.4.4.1.

1 / 7

Lietotāja juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīvesvieta)

reg_adrese

string(256)

 

Obligāts

X

18

1.4.4.2

1 / 8

Lietotāja tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas adrese, degvielas uzpildes stacijas nosaukums

veikala_adrese

string(256)

 

Obligāts

X

19

1.5.

  Kases sistēmas dati kases_dati

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

20

1.5.1.

1 / 9

Kases sistēmas nosaukums, ko nosaka lietotājs

kases_nosaukums

string(16)

 

Obligāts

 

21

1.5.2.

1 / 10

Kases sistēmas identifikācijas kods

kases_sistemas_nr

string(25)

 

Obligāts

X

22

1.5.3.

1 / 11

Kases sistēmas veids: Degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas gadījumā norādāmais veids var būt patstāvīga, galvenā vai iekļautā visos citos gadījumos patstāvīga

kases_veids

string(16)

"patstāvīga" |"galvenā"|"iekļautā"

Obligāts

X

23

1.5.4.

  Informācija par programmatūru kases_sistemprogr

-

 

Obligāts, 1 eks.

 

24

1.5.4.1.

1 / 12

Programmatūras nosaukums

progr

string(256)

 

Obligāts

X

25

1.5.4.2.

1 / 13

Programmatūras izstrādātāja nosaukums

prog_autors

string(256)

 

Obligāts

 

26

1.5.4.3.

1 / 14

Programmatūras versija

modif

string(16)

 

Obligāts

X

27

1.5.4.4.

1 / 15

Programmatūras uzstādīšanas vai modificēšanas datums un laiks

prog_modif_datums

dateTime

 

Obligāts

X

28

1.5.4.5.

1 / 16

Programmatūras SHA-256 kontrolsumma

prog_SHA

hexBinary(64)

 

Obligāts

 

29

2.

  Saite uz iekļautās degvielas uzpildes kases kontroles datnes inicializācijas dokuments ieklauta_sistema_init

-

 

ja dok_veids="inicializācija" &dok_operacija="iekļauta"
- Nav obligāts, 1... eks.

 

30

2.1.

2 / 1

Iekļautās degvielas uzpildes kases kontroles datnes inicializācijas dokumenta kārtas numurs (Atbilstošās kases datnes kārtas numurs attiecīgi Nr.0.1)

iekl_datnes_nr

positiveInteger

 

Obligāts

X

31

2.2.

2 / 2

Iekļautās datnes nosaukums

datnes_nosaukums

string(256)

 

Obligāts

X

32

2.3.

2 / 3

Iekļautās degvielas uzpildes kases identifikators, ko piešķir lietotājs

iekl_kases_nosaukums

string(16)

 

Obligāts

X

33

2.4.

2 / 4

Iekļautās kases inicializācijas dokumenta hash

iekl_SHA

hexBinary(64)

 

Obligāts

X

34

3.

  Saite uz iekļautās degvielas uzpildes kases kontroles datnes dokumentu ieklauta_sistema_dok

-

 

Nav obligāts, 1-... eks.

 

35

3.1.

3 / 1

Iekļautās degvielas uzpildes kases kontroles datnes inicializācijas dokumenta kārtas numurs (Atbilstošās kases datnes kārtas numurs attiecīgi Nr.0.1)

init_saite_ieraksta_nr

positiveInteger

 

Obligāts

X

36

3.2.

3 / 2

Iekļautās degvielas uzpildes kases kontroles datnes dokumenta kārtas numurs

iekl_ieraksta_nr

positiveInteger

 

Obligāts

X

37

3.3.

3 / 3

Dokumenta summa

summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

38

3.4.

3 / 4

Iekļautā dokumenta hash

iekl_SHA

hexBinary(64)

 

Obligāts

X

39

4.

  Informācija par dokumenta klientu (pircēju) klients

-

 

ja dok_veids="nauda"| "darījums" vai
dok_operacija="starprēķins"
- Nav obligāts, 1... eks.

 

40

4.1.

4 / 1

Klienta nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

reg_numurs

string(11)

 

Obligāts

X

41

4.2.

4 / 2

Klienta Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs, ja tāds ir piešķirts

nod_numurs

string(13)

 

Obligāts

X

42

4.3.

4 / 3

Klienta uzņēmuma nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds)

klient_nosaukums

string(256)

 

Obligāts

X

43

4.4.

4 / 4

Klienta uzņēmuma juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta)

klient_adrese

string(256)

 

Obligāts

X

44

5.

  Visu preču/pakalpojumu apraksts čekā ceka_preces

-

-

ja dok_veids="darījums" vai
dok_operacija="starprēķins"
- Obligāts, 1 eks.

 

45

5.1.

  Prece/pakalpojums (informācija par katru) prece

-

-

Obligāts, 1... eks.

 

46

5.1.1.

5 / 1

Preces/pakalpojuma vai amata atlīdzība par normatīvajos aktos noteiktajām darbībām nosaukums

preces_nosaukums

string(250)

 

Obligāts

X

47

5.1.2.

5 / 2

Preces/pakalpojuma kods, ja tāds tiek lietots

preces_kods

string(25)

 

Nav obligāts

X

48

5.1.3.

5 / 3

Nodaļas numurs vai nosaukums uz kuru attiecas attiecīgā Prece/pakalpojums

nodala

string(25)

-

Obligāts

X

49

5.1.4.

5 / 4

Cena par vienību

cena

decimal(15,4)

 

Obligāts

X

50

5.1.5.

5 / 5

Daudzuma vienību skaits

daudzums

decimal(15,4)

 

Obligāts

X

51

5.1.6.

5 / 6

Daudzuma vienības (mērvienības) nosaukums

mervieniba

string(5)

 

Obligāts

X

52

5.1.7.

5 / 7

Preces/pakalpojuma skaita un cenas reizinājums

preces_summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

53

5.1.8.

5 / 8

Preces/pakalpojuma piešķirtās atlaides naudas izteiksmē, ja tādas ir

atlaide

decimal(15,2)

 

Nav obligāts

X

54

5.1.9.

5 / 9

Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta 5.daļas 5.punkta prasībām piešķirtās atlaides naudas izteiksmē, ja tādas ir.

akcize

decimal(15,2)

 

Nav obligāts

X

55

5.1.10.

  Preces/pakalpojuma PVN pvn

-

-

Nav obligāts

 

56

5.1.10.1.

5 / 10

Pievienotās vērtības nodokļa zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai preču (pakalpojumu) grupai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams

pvn_nosaukums

string(1)

 

Obligāts

X

57

5.1.10.2.

5 / 11

Piemērotā pievienotās vērtības nodokļa likme

pvn_likme

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

58

5.2.

5 / 12

Lietotāja definētie papildus dati par konkrēto Preci/pakalpojumu, kas tiek drukāti uz čeka, degvielas kases sistēmas gadījumā sūkņa numurs un cita lietotāja norādītā informācija pēc lietotāja ieskatiem, ja tāda ir preces_parametri

-

-

Nav obligāts, 1 eks.

X

59

6.

  Naudas operācijas dok_valutas

-

-

ja dok_veids="nauda" - Obligāts, 1 eks.

 

60

6.1.

  Naudas operācija dok_valuta

-

 

Obligāts, 1... eks.

 

61

6.1.1.

6 / 1

Naudas operācijas summa

summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

62

6.1.2.

6 / 2

Valūtas nosaukums (šifrs) ISO formātā

valutas_kods

string(3)

 

Obligāts

X

63

7.

  Čeka pirkumu kopsummas informācija ceka_kopsumma

-

-

ja dok_veids="darījums" vai
dok_operacija="starprēķins"
- Obligāts, 1 eks.

 

64

7.1.

7 / 1

GrandTotal skaitītāja stāvoklis ietverot konkrētā darījuma vērtību

grand_total

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

65

7.2.

7 / 2

Atlaižu kopsumma

atlaide

decimal(15,2)

 

Nav obligāts

X

66

7.3.

7 / 3

Norēķinoties izdotā skaidrās naudas summa (Latvijas Republikas naudā)

ceka_atlikums

decimal(15,2)

 

Nav obligāts

X

67

7.4.

7 / 4

Darījuma kopsumma

ceka_summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

68

7.5.

  Nodokļi nodokli

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

69

7.5.1.

  PVN (katrai likmei) pvn

-

-

Nav obligāts, 1-... eks.

 

70

7.5.1.1.

75 / 1

Pievienotās vērtības nodokļa zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai preču (pakalpojumu) grupai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams

pvn_nosaukums

string(1)

 

Obligāts

X

71

7.5.1.2.

75 / 2

Piemērotā pievienotās vērtības nodokļa likme

pvn_likme

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

72

7.5.1.3.

75 / 3

Kopējā vienā darījumā reģistrēto visu (preces, pakalpojuma) pievienotās vērtības nodokļa summu naudas izteiksmē

pvn_summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

73

7.6.

  Darījuma norēķinu veidi ceka_norekinu_veidi

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

74

7.6.1.

  Darījuma norēķina veids ceka_norekinu_veids

-

-

Obligāts, 1-... eks.

 

75

7.6.1.1

76 / 1

Norēķinu veida veids: skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā

ceka_norekinu_veids

string(16)

"skaidra"|"bezskaidra"

Obligāts

X

76

7.6.1.2.

76 / 2

Apmaksas veida nosaukums, ko definē lietotājs

apmaksas_nosaukums

string(16)

 

Obligāts

X

77

7.6.1.3.

  Darījuma valūtas informācija ceka_valuta

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

78

7.6.1.3.1.

76 / 3

Darījuma pirkuma valūtas summa dotajam apmaksas veidam

valutas_summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

79

7.6.1.3.2.

76 / 4

Valūtas nosaukums (šifrs) ISO formātā

valutas_kods

string(3)

 

Obligāts

X

80

7.6.1.3.3.

76 / 5

Valūtas kurs

valutas_kurss

decimal(15,6)

 

Nav obligāts, 1 eks.

 

81

7.6.1.3.4.

76 / 6

valūtas ekvivalenta kopsumma Latvijas Republikas naudas vienībās

valutas_ekv

decimal(15,2)

 

Obligāts, 1 eks.

X

82

8.

  Z-pārskata informācija z_parskats

-

-

ja dok_veids="Z pārskats" - Obligāts, 1 eks.

 

83

8.1.

8 / 1

Saglabātās reģistrētās samaksas kopsumma (grandTotal) no kases sistēmas lietošanas uzsākšanas brīža, kas tiek papilināts pēc katra darījuma (čeka) izņemot atgriešanas darījumus un čeku anulēšanu

grand_total

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

84

8.2.

8 / 2

Atlaižu kopsumma

atlaides

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

85

8.3.

8 / 3

Atgriezto darījumu kopsumma

atgriezts

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

86

8.4.

8 / 4

Anulēto darījumu kopsumma, tai skaitā par anulētajiem darījumiem atmaksātā nauda

anulets

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

87

8.5.

8 / 5

Izsniegto starprēķinu kopsumma

starprekini

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

88

8.6.

8 / 6

Naudas kastes atvēršanas reižu skaits

naudas_kastes_atv_reiz_sk

positiveInteger

 

Obligāts

 

89

8.7

  Nodokļi nodokli

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

90

8.7.1

  PVN (katrai likmei) pvn

-

-

Nav obligāts, 1... eks.

 

91

8.7.1.1

87 / 1

Pievienotās vērtības nodokļa zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai preču (pakalpojumu) grupai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams

pvn_nosaukums

string(1)

 

Obligāts

X

92

8.7.1.2

87 / 2

Piemērotā pievienotās vērtības nodokļa likme

pvn_likme

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

93

8.7.1.3.

87 / 3

PVN summa

pvn_summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

94

8.7.1.4.

87 / 4

Ar PVN apliekamā summa

pvn_apliek_summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

95

8.8.

  Informācija par valūtām valutas

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

96

8.8.1.

  Informācija par konkrēto valūtu (katrai valūtai) valuta

-

-

Nav obligāts, 1... eks.

 

97

8.8.1.1.

88 / 1

Valūtas nosaukums

valutas_kods

string(3)

 

Obligāts

X

98

8.8.1.2.

  Naudas operācijas naudas_operacijas

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

99

8.8.1.2.1.

88 / 2

kopējā Z pārskata periodā ieliktā maiņas nauda, kas nav saņemta par veiktajiem darījumiem, bet paredzēta darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai

mainas_nauda

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

100

8.8.1.2.2.

88 / 3

kopējā Z pārskata periodā inkasētā naudas summa, kas iemaksāta uzņēmuma kasē vai iemaksāta uzņēmuma kontā kredītiestādē, vai nodota inkasatoram

inkas_nauda

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

101

8.8.1.2.3.

88 / 4

kopējā Z pārskata periodā ieliktā nauda, kas nav saņemta par veiktajiem darījumiem, neskaitot maiņas naudu

ielikts

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

102

8.8.1.2.4.

88 / 5

kopējā Z pārskata periodā izmaksātās naudas summa, ja tādas ir

izmaksa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

103

8.9.

  Z-pārskata norēķinu veidu informācija z_norekinu_veidi

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

104

8.9.1.

  Z-pārskata norēķinu veidi (katrām veidam) z_norekinu_veids

-

-

Obligāts, 1... eks.

 

105

8.9.1.1.

891 / 1

Norēķinu veida veids: skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā

z_norekinu_veids

string(16)

"skaidra"|"bezskaidra"

Obligāts

X

106

8.9.1.2.

891 / 2

Apmaksas veida nosaukums

z_apmaksa_nosauk

string(16)

 

Obligāts

X

107

8.9.1.3.

891 / 3

Konkrētajā apmaksas veidā reģistrēto darījumu kopsumma

kopsumma

decimal(15,2)

-

Obligāts, 1 eks.

X

108

8.9.1.4

  Reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē sadalījums pa nodaļām z_nodalas

-

-

Nav obligāts, 1... eks.

 

109

8.9.1.4.1.

892 / 1

nodaļas numurs vai nosaukums

z_nodala

string(25)

 

Obligāts

X

110

8.9.1.4.2.

892 / 2

Reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē konkrētajā nodaļā

kopsumma

decimal(15,2)

-

Obligāts

X

111

8.10.

  Papildus informācija degvielas sistēmām degvielas

-

-

Nav obligāts, 1 eks.

 

112

8.10.1.

810 / 1

Konfigurāciju, kurā nodrošināta degvielas uzpildes automāta numura atbilstība pārdodamās degvielas veidam, viena litra degvielas cenai un impulsu skaitam uz vienu degvielas litru, ja degvielas uzpildes stacijas kases sistēma strādā litru impulsu nolasīšanas režīmā

degv_aut_konf

string(256)

 

Obligāts

X

113

8.10.2.

  Informācija par konkrēto degvielas veidu katrām degvielas veidam degviela

-

-

Obligāts, 1... eks.

 

114

8.10.2.1.

8102 / 1

Degvielas nosaukums

degv_nosaukums

string(5)

 

Obligāts

X

115

8.10.2.2.

8102 / 2

degvielas veida atlikums litros Z pārskata perioda sākumā

degv_sakums

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

116

8.10.2.3.

8102 / 3

degvielas veida atlikums litros Z pārskata izdrukāšanas brīdī

degv_beigas

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

117

8.10.2.4.

8102 / 4

degvielas veida krājumu papildinājums, kā arī jebkuras daudzuma izmaiņas (korekcijas) Z pārskata periodā litros

degv_korekcija

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

118

8.10.2.5.

  Cenas periodi cenas_periodi

-

 

Obligāts, 1 eks.

 

119

8.10.2.5.1.

  Cenas periods cenas_periods

-

 

Obligāts, 1... eks.

 

120

8.10.2.5.1.1.

81025 / 1

Cenas perioda sākuma datums un laiks

laiks_no

dateTime

 

Obligāts

X

121

8.10.2.5.1.2.

81025 / 2

Cenas perioda beigu datums un laiks

laiks_lidz

dateTime

 

Obligāts

X

122

8.10.2.5.1.3.

81025 / 3

Degvielas cena

degv_cena

decimal(15,4)

 

Obligāts

X

123

8.10.2.6.

  Norēķinu veidu informācija norekinu_veidi

-

-

Nav obligāts, 1 eks.

 

124

8.10.2.6.1.

  Norēķinu veidi (katram apmaksas veidam) norekinu_veids

-

-

Obligāts, 1... eks.

 

125

8.10.2.6.1.1.

81026 / 1

Norēķinu veida veids: skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā

norekinu_veids

string(16)

"skaidra"|"bezskaidra"

Obligāts

X

126

8.10.2.6.1.2.

81026 / 2

Apmaksas veida nosaukums

apmaks_nosaukums

string(16)

 

Obligāts

X

127

8.10.2.6.1.3.

  Degvielas apgrozījums z_apgrozijums

-

-

Obligāts, 1 eks.

 

128

8.10.2.6.1.3.1.

81026 / 3

Pārdotās (izsniegtās) degvielas veida vērtība naudas izteiksmē

z_summa

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

129

8.10.2.6.1.3.2.

81026 / 4

Pārdotās (izsniegtās) degvielas veida daudzums litros

z_apjoms

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

130

8.10.2.7.

8102 / 5

Atlaides naudas izteiksmē z_akcize

decimal(15,2)

 

Nav obligāts, 1 eks.

X

131

8.11.

  Atgriezto čeku uzskaite atgrieztie_ceki

-

 

Nav obligāts, 1 eks.

 

132

8.11.1.

  Atgrieztais čeks atgriezts_ceks

-

 

Obligāts, 1... eks.

 

133

8.11.1.1.

811 / 1

Atgrieztā čeka numurs

dok_numurs

positiveInteger

 

Obligāts

X

134

8.12.

  Anulēto čeku uzskaite anuleti_ceki

-

 

Nav obligāts, 1 eks.

 

135

8.12.1.

  Anulētais čeks anulets_ceks

-

 

Obligāts, 1... eks.

 

136

8.12.1.1.

812 / 1

Anulētā čeka numurs

dok_numurs

positiveInteger

 

Obligāts

X

137

8.12.1.2.

812 / 2

Anulēšanas datums un laiks

anul_laiks

dateTime

 

Obligāts

X

138

8.13.

  Čekiem izsniegto kvīšu uzskaite cekam_kvits

-

 

Nav obligāts, 1 eks.

 

139

8.13.1.

  Čekam izsniegta kvīts ceka_kvits

-

 

Obligāts, 1... eks.

 

140

8.13.1.1.

813 / 1

čeka numurs, kurai izrakstīta kvīts

dok_numurs

positiveInteger

 

Obligāts

X

141

8.13.1.2.

813 / 2

Kvīts izrakstīšanas datums un laiks

kvits_laiks

dateTime

 

Obligāts

X

142

8.14.

  Valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi valutas_darijumi

 

 

Nav obligāts, 1 eks.

 

143

8.14.1.

814 / 1

Visu Z-pārskata periodā nopirkto valūtu summa, pārrēķināta Latvijas Republikas naudas vienībās

pirk_ekv

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

144

8.14.2.

814 / 2

Visu Z-pārskata periodā pārdoto valūtu summa, pārrēķināta Latvijas Republikas naudas vienībās

pard_ekv

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

145

8.14.3.

814 / 3

Valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu rezultāts

dienas_rez

decimal(15,2)

 

Obligāts

X

146

8.15.

  Sistēmas inicializācijas uzskaite init_dokumenti

-

 

Obligāts, 1 eks.

 

147

8.15.1.

  Inicializācijas dokuments init_dokuments

-

 

Obligāts, 1... eks.

 

148

8.15.1.1.

815 / 1

Inicializācijas dokumenta numurs

dok_numurs

positiveInteger

 

Obligāts

X

149

8.15.1.2.

815 / 2

Inicializācijas dokumenta datums un laiks

init_laiks

dateTime

 

Obligāts

X

150

9.

9 / 1

Lietotāja papildus informācija par dokumentu, kas nav uzskaitīta atsevišķajos datu laukos. parametri

-

-

Nav obligāts, 1 eks.
Obligāts, 1 eks. ja dok_veids=
"nefiskālais dokuments"|"X pārskats"

X

151

10.

  Dokumenta hash dokumenta_SHA

-

 

Obligāts, 1 eks.

 

152

10.1.

10 / 1

Iepriekšējā dokumenta hash iepr_dok_SHA

hexBinary(64)

 

Obligāts, 1 eks.

X

153

10.1.1.

10 / 2

Iepriekšējā dokumenta ieraksta numurs

iepr_ieraksta_nr

positiveInteger

 

Obligāts

X

154

10.2.

10 / 3

Dokumenta hash dok_SHA

hexBinary(64)

 

Obligāts, 1 eks.

 

155

11.

  Elektronisks paraksts e_paraksts

-

 

Nav obligāts.
(Obligāts pēc tām, kad kases sistēmā tiks ievietota
VID izsniegta specializēta ierīce (viedkartes modulis).

 

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 743

"2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra
noteikumiem Nr.95

 

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 743

"3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra
noteikumiem Nr.95

0,<ieraksta_nr>,<dok_laiks>,<dok_veids>,<dok_nosaukums>,<dok_operacija>,<dok_numurs>

1,<datnes_nosaukums>,<datnes_datums>,<uzskaites_valuta>,<reg_numurs>,<nod_numurs>,<uzn_nosaukums>,<reg_adrese>,<veikala_adrese>,<kases_nosaukums>,<kases_sistemas_nr>,<kases_veids>,<progr>,<prog_autors>,<modif>,<prog_modif_datums>,<prog_SHA>

2,<iekl_datnes_nr>,<datnes_nosaukums>,<iekl_kases_nosaukums>,<iekl_SHA>

3,<init_saite_ieraksta_nr>,<iekl_ieraksta_nr>,<summa>,<iekl_SHA>

4,<reg_numurs>,<nod_numurs>,<klient_nosaukums>,<klient_adrese>

5,<preces_nosaukums>,<preces_kods>,<nodala>,<cena>,<daudzums>,<mervieniba>,<preces_summa>,<atlaide>,<akcize>,<pvn_nosaukums>,<pvn_likme>,<preces_parametri>

6,<summa>,<valutas_kods>

7,<grand_total>,<atlaide>,<ceka_atlikums>,<ceka_summa>

75,<pvn_nosaukums>,<pvn_likme>,<pvn_summa>

76,<ceka_norekinu_veids>,<apmaksas_nosaukums>,<valutas_summa>,<valutas_kods>,<valutas_kurss>,<valutas_ekv>

8,<grand_total>,<atlaides>,<atgriezts>,<anulets>,<starprekini>,<naudas_kastes_atv_reiz_sk>

87,<pvn_nosaukums>,<pvn_likme>,<pvn_summa>,<pvn_apliek_summa>

88,<valutas_kods>,<mainas_nauda>,<inkas_nauda>,<ielikts>,<izmaksa>

891,<z_norekinu_veids>,<z_apmaksa_nosauk>,<kopsumma>

892,<z_nodala>,<kopsumma>

810,<degv_aut_konf>

8102,<degv_nosaukums>,<degv_sakums>,<degv_beigas>,<degv_korekcija>,<z_akcize>

81025,<laiks_no>,<laiks_lidz>,<degv_cena>

81026,<norekinu_veids>,<apmaks_nosaukums>,<z_summa>,<z_apjoms>

811,<dok_numurs>

812,<dok_numurs>,<anul_laiks>

813,<dok_numurs>,<kvits_laiks>

814,<pirk_ekv>,<pard_ekv>,<dienas_rez>

815,<dok_numurs>,<init_laiks>

9,<parametri>

10,<iepr_dok_SHA>,<iepr_ieraksta_nr>,<dok_SHA>

Piemērs:

Inicializācija

==========

0,1,07.01.2015 08:09:12,inicializācija,init,patstāvīga,1

1,201501071,07.01.2015 08:09:12,EUR,4000054321,4000054321,SIA MICRO,"Rīga, Smilšu iela",Smilšu iela 16,POS,1234567890,patstāvīga,POS,SIA,1.0.0,12.12.2014 10:23:52,123456ABCDEF1234

10,0000000000000000,0,1111111111111111

Pirkums 1

==========

0,2,07.01.2015 09:27:20,darījums,čeks,pārdošana,1

4,4000012345,4000012345,SIA ABC,"Rīga, Dārzu 320"

5,Prece Test 1,1111,1,1.00,2,gab,2.00,0.00,0.00,A,21.00,

5,Prece Test 2,2222,1,1.23,1,gab,1.23,0.00,0.00,B,12.00,

7,0.00,0.00,1.77,3.23

75,A,21.00,0.35

75,B,12.00,0.13

76,skaidra,Cash,5.00,EUR,1.00000,5.00

10,1111111111111111,1,0123456789ABCDEF

Pirkums 2

==========

0,3,07.01.2015 09:41:20,darījums,čeks,pārdošana,2

5,Prece Test 3,3333,1,2.00,1,gab,2.00,0.00,0.00,A,21.00,

7,3.23,0.00,0.00,2.00

75,A,21.00,0.35

76,skaidra,Cash,2.00,EUR,1.00000,2.00

10,0123456789ABCDEF,2,FEDCBA9876543210

Z-pārskats

==========

0,4,07.01.2015 10:03:12,Z pārskats,Z1,,1

8,5.23,0.00,0.00,0.00,0.00,2

87,A,21.00,0.70,4.00

87,B,12.00,0.13,1.23

891,skaidra,Cash,5.23

10,FEDCBA9876543210,3,FEDCBA1111111111

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 743

"4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra
noteikumiem Nr.95

Adrese

Ieraksts

Baiti

Ierakstu skaits

Baitu skaits kopā

Paskaidrojums

  Inicializācija        

0

fiskālās atmiņas moduļa struktūras versija (piemērām, 0x0001)

2

    piemērām, versija 0x0001 atmiņā glabāsies šādi: 0x01, 0x00

 

inicializācijas datums/laiks (YYMMDDHHMMSS)

6

    0xYY, 0xMM, 0xDD, 0xHH, 0xMM, 0xSS

 

fiskālās atmiņas moduļa īpašnieka nosaukums, reģistrācijas Nr. un cita informācija

116

    lietotāja nosaukums, reģistrācijas kods (personas kods), kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas šasijas numurs

 

 

124

1

124

 

 

Statuss        

7C

statuss - modulis fiskalizēts

1

    0xFF -> 0x00, fiskālās atmiņas moduļa inicializēšanas pazīme

 

statuss - dienas Z pārskatu tabula pilna

1

    0xFF -> 0x00, pēdējā brīvā Z pārskata ieraksta aizpildīšanas pazīme

 

statuss - čeku tabula pilna

1

    0xFF -> 0x00, pēdējā brīvā dokumenta datu aizpildīšanas pazīme

 

statuss - ierīces kļūda

1

    0xFF -> 0x00, rakstīšanas kļūdas pazīme, kas izsauc datu integritātes problēmu

 

 

4

1

4

 

 

         

80

Rezervēts (piemēram, rūpnīcas kvalitātes testiem vai moduļa funkcionalitātes pārbaudei)

128

     

 

 

128

1

128

 

 

         

 

Z pārskata ieraksts        

100

kontrolsumma (XOR no pārējiem Z ieraksta baitiem)

1

    0x?? XOR 0x?? XOR … XOR 0x?? ir ieraksta kontrolsumma
  datums/laiks (YYMMDDHHMMSS)

6

    0xYY, 0xMM, 0xDD, 0xHH, 0xMM, 0xSS
  Z skaitītājs (tikai pozitīva vērtība)

2

    piemērām, Z 0027 atmiņā glabāsies sekojoši: 0x1B, 0x00

 

nodoklis 1; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

2

    nodokļa likme procentos; piemēram 15.00% atmiņā glabāsies sekojoši 0xDC 0x05

 

nodoklis 1; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos: piemērām, € 2700.18 atmiņā glabāsies sekojoši 0xC2 0x1E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00

 

nodoklis 1; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos

 

nodoklis 2; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

2

    nodokļa likme procentos

 

nodoklis 2; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos

 

nodoklis 2; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos

 

nodoklis 3; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

2

    nodokļa likme procentos

 

nodoklis 3; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos

 

nodoklis 3; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos

 

nodoklis 4; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

2

    nodokļa likme procentos

 

nodoklis 4; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos

 

nodoklis 4; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos
  bez nodokļa summa (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos
  atgriešanu skaits (tikai pozitīva vērtība)

4

    piemērām, ja dienā bijuši12 atgriešanas darījumi, atmiņā 12 glabāsies sekojoši 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00
  atgriešanas summa (negatīva vērtība)

6

    summa EUR un centos ar zīmi; vecākais bits 0 - "+", 1 - "-"
  anulēšanu skaits (tikai pozitīva vērtība)

4

    skatīt paskaidrojumu pie lauka "atgriešanu skaits"
  anulēšanas summa (negatīva vērtība)

6

    summa EUR un centos ar zīmi. Piemērām, € -2700.18 atmiņā glabāsies sekojoši 0xC2 0x1E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80
  uzpirkšanu skaits (tikai pozitīva vērtība)

4

    skatīt paskaidrojumu pie lauka "atgriešanu skaits"
  uzpirkšanu summa (negatīva vērtība)

6

    summa EUR un centos ar zīmi. Piemēram, € -2700.18 atmiņā glabāsies sekojoši 0xC2 0x1E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80
  izmaksu skaits (tikai pozitīva vērtība)

4

    skatīt paskaidrojumu pie lauka "atgriešanu skaits"
  izmaksu summa (negatīva vērtība)

6

    summa EUR un centos ar zīmi
  pozitīvo darījumu summa (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos
  Grand Total (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos
  SHA-1 vaiSHA-256

20

    SHA-1 aizņem 20 baitus, SHA-256 aizņem 32 baitus; ja SHA-1, tad aizpilda attiecīgi lauka pirmos 20 baitus
   

143

1096

156728

1096 Z pārskatu (366+365+365)
           
  Čeka ieraksts        

20F98

kontrolsumma (XOR no pārējiem čeka ieraksta baitiem)

1

    0x?? XOR 0x?? XOR … XOR 0x?? ir ieraksta kontrolsumma

 

datums/Laiks (YYMMDDHHMMSS)

6

    0xYY, 0xMM, 0xDD, 0xHH, 0xMM, 0xSS
  čeka numurs (tikai pozitīva vērtība)

4

    piemērām, čeka numurs 125798 atmiņā glabāsies sekojoši 0x66, 0xEB, 0x01, 0x00
  čeka summa (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos
  Grand Total (tikai pozitīva vērtība)

6

    summa EUR un centos
  SHA-1 vai SHA-256

32

    SHA-1 aizņem 20 baitus, SHA-256 aizņem 32 baitus; ja SHA-1, tad aizpilda attiecīgi lauka pirmos 20 baitus
   

55

1096000

60280000

1096000 dokumentu ((366+365+365)*1000
           
         
  Kopā    

60436856

Atmiņas apjoms 3 gadiem (dienā 1000 dokumentu)

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

30.12.2015