Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 13. §)
Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā
Izdoti saskaņā ar Brīvprātīgā darba likuma
9. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. darbus, kuru veikšanas laikā brīvprātīgā darba organizētājam ir pienākums apdrošināt pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veicēja veselību un dzīvību (turpmāk – apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem);

1.2. kārtību, kādā veicama brīvprātīgā darba veicēja apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem.

2. Brīvprātīgā darba organizētājs pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas apdrošina brīvprātīgā darba veicēju pret nelaimes gadījumiem, noslēdzot ar apdrošinātāju līgumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem (turpmāk – apdrošināšanas līgums), ja brīvprātīgā darba veicējs veiks šo noteikumu pielikumā minēto darbu.

3. Brīvprātīgā darba organizētājs ir tiesīgs neveikt apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, ja brīvprātīgā darba veicējam ir spēkā esošs līgums par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kura darbības periods ir vienāds vai ilgāks par brīvprātīgā darba veikšanas laiku, izņemot gadījumu, ja spēkā esošais apdrošināšanas līgums neatbilst šo noteikumu 4. un 6. punktā minētajām prasībām. Brīvprātīgā darba organizētājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju no brīvprātīgā darba veicēja par spēkā esoša apdrošināšanas līguma esību un tā noteikumiem.

4. Apdrošināšanas līgumā paredz apdrošināšanu vismaz pret šādiem riskiem:

4.1. traumas, apdegumi vai apsaldējumi un ar tiem saistītie veselības traucējumi;

4.2. invaliditāte;

4.3. nāve.

5. Ja brīvprātīgais darbs ir saistīts ar šo noteikumu pielikuma 3.6. apakšpunktā minētajiem darbiem, brīvprātīgā darba organizētājs brīvprātīgā darba veicējam papildus var nodrošināt apdrošināšanu pret saslimšanām, kuras var izraisīt smagas sekas veselībai vai nāvi.

6. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, brīvprātīgā darba organizētājs paredz, ka apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināšanas atlīdzība nav mazāka par:

6.1. 3 000 euro traumu, apdeguma vai apsaldējuma gadījumā;

6.2. 10 000 euro invaliditātes gadījumā;

6.3. 10 000 euro nāves gadījumā.

7. Brīvprātīgā darba organizētājs pirms darbu uzsākšanas informē brīvprātīgā darba veicēju par noslēgto apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas noteikumiem, rīcību nelaimes gadījumā un apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtību.

8. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 762
Darbi, kuru veikšanas laikā brīvprātīgā darba organizētājam ir pienākums nodrošināt brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem

1. Darbs paaugstinātas bīstamības apstākļos:

1.1. darbs ir pielīdzināms:

1.1.1. glābšanas darbam avārijas gadījumā;

1.1.2. izmēģināšanas darbam;

1.1.3. ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam darbam;

1.2. darbs zem ūdens, zem zemes, gaisā, bez uzraudzības uz ūdens, jūras un upes flotē, aviācijā (gaisa un ūdens transports);

1.3. darbs, kuru veicot ir iespējami nogruvumi un aizbērumi;

1.4. darbs ieslodzījuma vietās vai ar probācijas klientiem;

1.5. darbs ar bīstamām iekārtām.

2. Darbs ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas ir akūti toksiski, kodīgi, uzliesmojoši vai sprādzienbīstami vai citu ķīmisku īpašību dēļ var radīt akūtus vai smagus veselības traucējumus.

3. Darbs, kuru veicot iespējama darba veicēja savainošanās vai akūtu veselības traucējumu attīstības risks, ko rada:

3.1. darba veicēja krišana no vairāk nekā piecu metru augstuma no grunts, pārseguma vai atbalsta platformas;

3.2. darba veicēja krišana no kustībā esošiem objektiem (līdzekļiem);

3.3. kustībā esoši, rotējoši, krītoši un lidojoši objekti (priekšmeti);

3.4. augstsprieguma elektrība;

3.5. paaugstināts vai pazemināts spiediens (darbi zem ūdens dziļāk par 10 metriem vai vairāk nekā 2000 metru virs jūras līmeņa);

3.6. infekcijas slimības, kas var radīt nopietnus veselības traucējumus (piemēram, bīstamas infekcijas slimības, HIV, tuberkuloze, vīrushepatīts).

4. Darbs, kas nav minēts šajā pielikumā, bet attiecībā uz kuru brīvprātīgā darba organizētājs konstatē, ka darbā pastāv nelaimes gadījumu risks, kas apdraud brīvprātīgā darba veicēja veselību vai dzīvību un kuru nav iespējams novērst, izmantojot kolektīvus vai individuālus aizsardzības līdzekļus vai veicot citus organizatoriskus pasākumus.

Labklājības ministrs Uldis Augulis
01.01.2016