Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 761

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 10. §)
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (turpmāk – muzejs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Muzejs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no:

3.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

3.2. bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību);

3.3. bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;

3.4. Latvijas mākslas skolu un mākslas profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību);

3.5. Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību);

3.6. profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem vai augstskolu studentiem, kas apgūst vai studē vizuālo un lietišķo mākslu, dizainu, kultūras vēsturi, muzeoloģiju, arhitektūru, restaurāciju, mācību vai studiju procesa ietvaros (vismaz dienu iepriekš iesniedzot muzeja direktoram izglītības iestādes rakstveida iesniegumu);

3.7. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.8. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.9. Latvijas Mākslinieku savienības biedriem (uzrādot apliecību);

3.10. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);

3.11. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);

3.12. grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja vai pedagoga;

3.13. muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā;

3.14. muzeja apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Muzeju nakts", – no plkst. 19.00.

4. Muzeja popularitāti veicinošu vizīšu laikā maksu par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem neiekasē no muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (iesniedzot vizītes organizatora iesniegumu), goda viesiem, izglītības un kultūras nozares institūciju pārstāvjiem, valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem un muzeja atbalstītājiem (sponsoriem) (uzrādot muzeja ielūgumu), nepārsniedzot 0,5 % apmeklējumu no kopējā pasākumu biļešu skaita gada laikā.

5. Maksai par cenrāža 1.1.1., 1.3.1., 1.4.1. un 1.5.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem muzeja noteiktajās akciju dienās piemēro 100 % atlaidi.

6. Maksai par cenrāža 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4. un 1.5.5. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem apmeklētājiem grupā (sākot no 10 personām, neieskaitot grupas vadītāju – pedagogu vai gidu) piemēro 20 % atlaidi.

7. Maksai par cenrāža 8.2. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, ja tie tiek rīkoti nekomerciāliem kultūras vai izglītības pasākumiem, piemēro 80 % atlaidi.

8. Maksai par cenrāža 8.2. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro koeficientus šādos gadījumos:

8.1. pēc plkst. 1.00 naktī par katru nākamo stundu piemēro koeficientu 2;

8.2. tehnisko konstrukciju (skatuves un līdzīgu konstrukciju) veidošanai pirms pasākuma un novākšanai pēc pasākuma piemēro koeficientu 1,2;

8.3. profesionālai filmēšanai vai fotografēšanai komerciālām vajadzībām piemēro koeficientu 1,5.

9. Muzejs maksu par pakalpojumiem iekasē:

9.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

9.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

9.3. muzejā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumus Nr. 1030 "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 194. nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 761
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
PVN
21 % (euro)
Cena ar PVN
(euro)
1. Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate individuālajiem apmeklētājiem
1.1. Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskate muzeja galvenajā ēkā
1.1.1. Pastāvīgās ekspozīcijas apskate
1.1.1.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50
1.1.1.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.1.1.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.1.2. Izstādes apskate lielajā izstāžu zālē
1.1.2.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.1.2.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,50 0,001 3,50
1.1.2.3. visiem apmeklētājiem muzeja noteiktajās akciju dienās 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.1.3. Speciālās izstādes2 apskate lielajā izstāžu zālē
1.1.3.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.1.3.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
1.1.4. Apvienotā biļete3 pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei, izņemot speciālo izstādi
1.1.4.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.1.4.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.1.4.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 6,00 0,001 6,00
1.1.5. Ģimenes biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei
1.1.5.1. "Ģimenes biļete 1+/3+"
(1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, viena daudzbērnu ģimene, uzrādot apliecību
"3+ Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)
1 apmeklējums ģimenei 5,00 0,001 5,00
1.1.5.2. "Ģimenes biļete 2+"
(2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem)
1 apmeklējums ģimenei 7,00 0,001 7,00
1.2. Izstāžu apskate muzeja izstāžu zālē "Arsenāls"
1.2.1. Izstādes apskate lielajā izstāžu zālē
1.2.1.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.2.1.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,50 0,001 3,50
1.2.1.3. visiem apmeklētājiem muzeja noteiktajās akciju dienās 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.2.2. Speciālās izstādes2 apskate lielajā izstāžu zālē
1.2.2.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.2.2.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
1.2.3. Izstādes apskate mazajā izstāžu zālē "Radošā darbnīca"
1.2.3.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00
1.2.3.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.2.4. Apvienotā biļete3 izstāžu apskatei lielajā izstāžu zālē un mazajā izstāžu zālē "Radošā darbnīca", izņemot speciālo izstādi
1.2.4.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.2.4.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,50 0,001 2,50
1.2.4.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 4,00 0,001 4,00
1.2.5. Ģimenes biļete izstāžu apskatei lielajā izstāžu zālē un mazajā izstāžu zālē "Radošā darbnīca"
1.2.5.1. "Ģimenes biļete 1+/3+"
(1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, viena daudzbērnu ģimene, uzrādot apliecību
"3+ Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)
1 apmeklējums ģimenei 4,00 0,001 4,00
1.2.5.2. "Ģimenes biļete 2+"
(2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem)
1 apmeklējums ģimenei 6,00 0,001 6,00
1.3. Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā
1.3.1. Pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskate individuālajiem apmeklētājiem
1.3.1.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50
1.3.1.2. studentiem,
pensionāriem
1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00
1.3.1.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.3.2. Ģimenes biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes apskatei
1.3.2.1. "Ģimenes biļete 1+/3+"
(1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, viena daudzbērnu ģimene, uzrādot apliecību
"3+ Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)
1 apmeklējums ģimenei 2,50 0,001 2,50
1.3.2.2. "Ģimenes biļete 2+"
(2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem)
1 apmeklējums ģimenei 4,00 0,001 4,00
1.4. Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskate Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
1.4.1. Pastāvīgās ekspozīcijas apskate
1.4.1.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50
1.4.1.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00
1.4.1.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 2,50 0,001 2,50
1.4.2. Izstādes apskate lielajā izstāžu zālē
1.4.2.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.4.2.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,50 0,001 3,50
1.4.2.3. visiem apmeklētājiem muzeja noteiktajās akciju dienās 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.4.3. Speciālās izstādes2 apskate lielajā izstāžu zālē
1.4.3.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.4.3.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
1.4.4. Izstādes apskate 2. un 3. stāva vestibilā
1.4.4.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00
1.4.4.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.4.5. Apvienotā biļete3 pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei, izņemot speciālo izstādi
1.4.5.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.4.5.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,50 0,001 2,50
1.4.5.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
1.4.6. Ģimenes biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei
1.4.6.1. "Ģimenes biļete 1+/3+"
(1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, viena daudzbērnu ģimene, uzrādot apliecību
"3+ Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)
1 apmeklējums ģimenei 5,00 0,001 5,00
1.4.6.2. "Ģimenes biļete 2+"
(2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem)
1 apmeklējums ģimenei 7,00 0,001 7,00
1.5. Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskate Mākslas muzejā "Rīgas Birža"
1.5.1. Pastāvīgās ekspozīcijas apskate
1.5.1.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50
1.5.1.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.5.1.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.5.2. Izstādes apskate lielajā izstāžu zālē
1.5.2.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.5.2.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,50 0,001 3,50
1.5.2.3. visiem apmeklētājiem muzeja noteiktajās akciju dienās 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.5.3. Speciālās izstādes2 apskate lielajā izstāžu zālē
1.5.3.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.5.3.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
1.5.4. Izstādes apskate Boses zālē
1.5.4.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00
1.5.4.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
1.5.5. Apvienotā biļete3 pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei, izņemot speciālo izstādi
1.5.5.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.5.5.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.5.5.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 6,00 0,001 6,00
1.5.6. Ģimenes biļete pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskatei
1.5.6.1. "Ģimenes biļete 1+/3+"
(1 pieaugušais ar 1 līdz 4 bērniem, viena daudzbērnu ģimene, uzrādot apliecību
"3+ Ģimenes karte" vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)
1 apmeklējums ģimenei 5,00 0,001 5,00
1.5.6.2. "Ģimenes biļete 2+"
(2 pieaugušie ar 1 līdz 4 bērniem)
1 apmeklējums ģimenei 7,00 0,001 7,00
2. Gada biļete pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskatei visās muzeja struktūrvienībās individuālajiem apmeklētājiem
2.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem Abonementa biļete ar derīguma termiņu
1 gads
1 personai
30,00 0,001 30,00
2.2. pieaugušajiem Abonementa biļete ar derīguma termiņu
1 gads
1 personai
50,00 0,001 50,00
3. Gida pakalpojums visās muzeja struktūrvienību pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk par 25 personām)
3.1. latviešu valodā izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 grupa 6,00 0,001 6,00
3.2. latviešu valodā pieaugušajiem 1 grupa 10,00 0,001 10,00
3.3. krievu valodā izglītojamiem 1 grupa 6,00 0,001 6,00
3.4. svešvalodās (angļu, krievu un citās) visiem apmeklētājiem, izņemot gida pakalpojumus izglītojamiem krievu valodā 1 grupa 15,00 0,001 15,00
4. Citi ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apmeklējumu saistītie pakalpojumi
4.1. Ekskursijas vadīšana apmeklētāju grupai (līdz 25 personām) muzeja galvenās ēkas pastāvīgajā ekspozīcijā gidiem ar muzeja administrācijas izsniegtām apliecībām

1 gida biļete ekskursijas vadīšanai
1 grupai

10,00 0,001 10,00
4.2. Audiogida vai mobilās ierīces izmantošana muzeja galvenajā ēkā un Mākslas muzejā "Rīgas Birža" izstāžu un pastāvīgo ekspozīciju apskatei
4.2.1. audiogida izmantošana izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 izmantošanas
reize
3,50 0,001 3,50
4.2.2. audiogida izmantošana pieaugušajiem 1 izmantošanas
reize
5,00 0,001 5,00
4.2.3. mobilās ierīces (viedtālruņa, planšetes un citas) izmantošana uz laiku līdz 90 minūtēm 1 izmantošanasreize 1,50 0,001 1,50
4.2.4. mobilās ierīces (viedtālruņa, planšetes un citas) izmantošana uz laiku no 90 līdz 180 minūtēm 1 izmantošanas
reize
3,00 0,001 3,00
5. Pedagoģiskās un mūžizglītības programmas visās muzeja struktūrvienībās
5.1. Praktiskās nodarbības apmeklējums muzeja pedagoģisko programmu ietvaros individuālajiem apmeklētājiem (cenā nav ietverts muzeja pastāvīgo ekspozīciju vai izstāžu apmeklējums)
5.1.1. nodarbības ilgums
45–60 minūtes
1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
5.1.2. nodarbības ilgums
60–90 minūtes
1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
5.1.3. nodarbības ilgums
90–120 minūtes
1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
5.2. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums muzeja pedagoģiskās programmas ietvaros individuālajiem apmeklētājiem (cenā nav ietverts muzeja pastāvīgo ekspozīciju vai izstāžu apmeklējums)
5.2.1. Lekcijas ilgums 45–60 minūtes
5.2.1.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
5.2.1.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
5.2.2. Lekcijas ilgums 60–90 minūtes
5.2.2.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,50 0,001 2,50
5.2.2.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
5.3. Tematiska pasākuma apmeklējums muzeja pedagoģiskās programmas ietvaros individuālajiem apmeklētājiem (cenā nav ietverts muzeja pastāvīgo ekspozīciju vai izstāžu apmeklējums)
5.3.1. Tematiskā pasākuma ilgums 45–60 minūtes
5.3.1.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00
5.3.1.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 2,50 0,001 2,50
5.3.2. Tematiskā pasākuma ilgums 60–90 minūtes
5.3.2.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
5.3.2.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 6,00 0,001 6,00
5.3.3. Tematiskā pasākuma ilgums 90–120 minūtes
5.3.3.1. izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00
5.3.3.2. pieaugušajiem 1 apmeklējums 10,00 0,001 10,00
5.4. Muzeja pedagoģiskās programmas nodarbības vadīšana pirmsskolas vecuma bērnu un izglītojamo grupām
5.4.1. Nodarbības vadīšana pastāvīgajā ekspozīcijā vai izstādē pirmsskolas vecuma bērnu grupai (grupā ne vairāk kā 15 bērni), nodarbības ilgums
45–60 minūtes
1 grupa 5,00 0,001 5,00
5.4.2. Nodarbības "Stunda muzejā" vadīšana pastāvīgajā ekspozīcijā vai izstādē izglītojamo grupām (grupā ne vairāk kā 25 izglītojamie), nodarbības ilgums
45–90 minūtes
1 grupa
(cenā nav ietverts muzeja pastāvīgo ekspozīciju vai izstāžu apmeklējums)
5,00 0,001 5,00
6. Muzeja krājuma izmantošana4
6.1. Krājuma priekšmeta izmantošana publicēšanai
6.1.1. ar muzeja profilu un krājuma izpēti saistītā pētnieciskā publikācijā vai tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā 1 vienība 00,00 0,001 00,00
6.1.2. dažādos ar muzeja krājuma izpēti tieši nesaistītos mācību un zinātniskos izdevumos 1 vienība 20,00 0,001 20,00
6.1.3. reklāmas un citos ar muzeja pamatdarbību nesaistītos komerciālos nolūkos 1 vienība 57,85 12,15 70,00
6.2. Unikāla un apdraudēta, kā arī lielformāta krājuma priekšmeta izmantošana publicēšanai
6.2.1. ar muzeja profilu un krājuma izpēti saistītā pētnieciskā publikācijā vai tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā 1 vienība 00,00 0,001 00,00
6.2.2. dažādos ar muzeja krājuma izpēti tieši nesaistītos mācību un zinātniskos izdevumos 1 vienība 45,00 0,001 45,00
6.2.3. reklāmas un citos ar muzeja pamatdarbību nesaistītos komerciālos nolūkos 1 vienība 99,17 20,83 120,00
6.3. Krājuma priekšmeta filmēšana, fotografēšana un skenēšana muzeja pamatdarbības ietvaros
6.3.1. krājuma priekšmeta filmēšana pastāvīgajā ekspozīcijā un izstādēs izmantošanai 
TV un kino
1 vienība 8,00 0,001 8,00
6.3.2. krājuma priekšmeta filmēšana muzeja glabātavās izmantošanai
TV un kino
1 vienība 15,00 0,001 15,00
6.3.3. krājuma priekšmeta fotografēšana uz vietas muzeja glabātavā bez tiesībām publicēt 1 fotouzņēmums 5,00 0,001 5,00
6.3.4. krājuma priekšmeta (izmērs nepārsniedz A3 formātu) skenēšana, ko veic muzeja speciālists uz vietas muzejā5 1 digitālais attēls 7,00 0,001 7,00
6.4. Muzeja priekšmeta deponēšana ārpus muzeja
6.4.1. neakreditētajiem muzejiem sabiedrībai pieejamu izstāžu vajadzībām 1 vienība 2 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā 0,001 2 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
6.4.2. citām institūcijām sabiedrībai pieejamu izstāžu vajadzībām 1 vienība 5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā 0,001 5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā
6.4.3. citām institūcijām 1 vienība 10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā 21 % PVN (tiek aprēķināts) 10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā + PVN 21 %
6.5. Muzeja bibliotēkas, zinātnisko dokumentu centra un lietvedības arhīva materiālu (turpmāk – materiālu) kopēšana un skenēšana, ko veic muzeja speciālists uz vietas muzejā muzeja pamatdarbības ietvaros
6.5.1. materiālu kserokopēšana 1 A4 formāta lappuse 0,70 0,001 0,70
6.5.2. materiālu kserokopēšana 1 A3 formāta lappuse 1,20 0,001 1,20
6.5.3. materiālu (izmērs nepārsniedz A4 formātu) skenēšana5 1 digitālais attēls 1,50 0,001 1,50
7. Muzeja speciālistu sniegtie konsultāciju pakalpojumi
7.1. Mākslas darbu vērtēšana, lai noteiktu to naudisko vērtību, pēc atsevišķu juridisko personu pieprasījuma uz vietas muzejā 1 vienība 7,85 1,65 9,50
7.2. Mākslas darbu vērtēšana, lai noteiktu to naudisko vērtību, pēc atsevišķu juridisko personu pieprasījuma ar izbraukšanu ārpus muzeja6 1 vienība 14,05 2,95 17,00
7.3. Mākslas darba vizuālā apskate muzeja glabātavā sakarā ar citu institūciju ekspertīžu veikšanu4 1 vienība 6,61 1,39 8,00
7.4. Mākslas darba fotografēšana sakarā ar citu institūciju ekspertīžu veikšanu4 1 fotouzņēmums 7,85 1,65 9,50
7.5. Krāsu parauga noņemšana ķīmisko analīžu veikšanai sakarā ar citu institūciju ekspertīžu veikšanu4 1 paraugs 37,19 7,81 45,00
8. Muzeja telpu izmantošana un noma
8.1. Muzeja un muzeja struktūrvienību telpu izmantošana filmēšanas un fotografēšanās nolūkos muzeja darba laikā7
8.1.1. Muzeja telpu izmantošana ar muzeja tiešo darbību nesaistītu populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai 1 stunda 37,19 7,81 45,00
8.1.2. Jaunlaulāto fotografēšanās kāzu dienā vai citu svinīgu notikumu dalībnieku fotografēšanās muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, izmantojot profesionālo fototehniku

1 fotosesija (grupai līdz 6 personām) uz laiku līdz 1 stundai
(cenā iekļauta samaksa par muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējumu)

33,06 6,94 40,00
8.1.3. Jaunlaulāto fotografēšanās kāzu dienā vai citu svinīgu notikumu dalībnieku fotografēšanās uz muzeja galvenās ēkas marmora kāpnēm 2. stāva vestibilā, izmantojot profesionālo fototehniku

1 fotosesija (grupai līdz 20 personām) uz laiku līdz 1 stundai (cenā nav iekļauta samaksa par muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējumu)

24,79 5,21 30,00
8.2. Telpu noma muzejā ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem8
8.2.1. Muzeja galvenajā ēkā
8.2.1.1. lielā izstāžu zāle 1 stunda 413,22 86,78 500,00
8.2.1.2. 2. un 3. stāva vestibils ar marmora kāpnēm 1 stunda 247,93 52,07 300,00
8.2.1.3. cita izstāžu (ekspozīciju) telpa līdz 200 m2 1 stunda 123,97 26,03 150,00
8.2.1.4. konferenču zāle ar stacionāro prezentācijas aprīkojumu (ekrāns, projektors, dators) 1 stunda 61,98 13,02 75,00
8.2.1.5. nodarbību telpa 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.1.6. jumta terase
(līdz 50 personām, ieskaitot pasākumu apkalpojošo personālu (pasākuma vadītāji, mūziķi, cits personāls) vasaras sezonā no 1. maija līdz 30. septembrim)
1 stunda 413,22 86,78 500,00
8.2.2. Muzeja izstāžu zālē "Arsenāls"
8.2.2.1. lielā izstāžu zāle 1 stunda 247,93 52,07 300,00
8.2.2.2. 1. stāva vestibils 1 stunda 78,51 16,49 95,00
8.2.3. Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.2.4. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
8.2.4.1. lielā izstāžu zāle 1 stunda 206,61 43,39 250,00
8.2.4.2. cita izstāžu (ekspozīciju) telpa līdz 150 m2 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.2.5. Mākslas muzejā "Rīgas Birža"
8.2.5.1. lielā izstāžu zāle 1 stunda 578,51 121,49 700,00
8.2.5.2. 1. stāva vestibils (ātrijs) 1 stunda 330,58 69,42 400,00
8.2.5.3. cita izstāžu (ekspozīciju) telpa līdz 200 m2 1 stunda 123,97 26,03 150,00
8.2.5.4. konferenču zāle ar stacionāro prezentācijas aprīkojumu (ekrāns, projektors, dators) 1 stunda 57,85 12,15 70,00
8.2.5.5. nodarbību telpa "Mazā skola" 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.3. Prezentācijas tehnikas un inventāra noma muzeja telpu nomniekiem pasākuma laikā9 1 vienība1 stundu 2,89 0,61 3,50

Piezīmes.

1 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

2 Speciālā izstāde – muzeja speciālistu veidota kompleksa izstāde ar paaugstinātu finansiālo un materiālo ietilpību, kurā vairāk nekā 30 % eksponātu ir deponēti no citu institūciju vai privātpersonu kolekcijām Latvijā vai ārvalstīs.

3 Apvienotā biļete – apmeklētājiem ir tiesības apmeklēt cenrāža 1.1., 1.2., 1.4. un 1.5. apakšpunktā minētās pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes, izņemot speciālās izstādes, kuru cena noteikta cenrāža 1.1.3., 1.2.2., 1.4.3. un 1.5.3. apakšpunktā.

4 Pakalpojumi tiek sniegti muzeju darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tiek nodrošināti, pamatojoties uz izvērtētu iesniedzēja iesniegumu.

5 Skenētais attēls tiek ierakstīts klienta datu nesējā. Datu nesēja cena neietilpst pakalpojuma cenā. Muzejs neveic attēla digitālo apstrādi.

6 Pakalpojuma cenā neietilpst ceļa, transporta un citi neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ārpus muzeja.

7 Muzejs sniedz šo pakalpojumu, ja muzeja apmeklējums vai apmeklētāju grupas ir iepriekš pieteiktas, saskaņojot ierašanās laiku un pastāvīgās ekspozīcijas telpu.

8 Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz izvērtētu pakalpojuma saņēmēja pieteikumu.

9 Pakalpojumā ietilpst muzeja īpašumā esošās prezentācijas tehnikas – televizoru, datoru, projektoru, ekrānu, mikrofonu un apskaņošanas sistēmu – noma, izņemot stacionāro prezentācijas aprīkojumu, kas uzstādīts muzeja konferenču zālēs.

Kultūras ministre Dace Melbārde
01.01.2016