Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 759

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 7. §)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016. gadā

1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), un kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, kā arī iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2016. gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 156 820 862 euro apmērā, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 35 586 953 euro;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 121 233 909 euro (1. pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 156 820 862 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2. pielikums).

4. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3. pielikums).

5. Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros (4. pielikums).

6. Pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

8. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2016. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

9. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam.

10. Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz 2016. gada beigām, Valsts kase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam izmaksā līdz 2017. gada ceturtajai darbdienai.

11. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 759
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Republikas pilsēta, novads Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro) Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)
Jūrmala 11 802 058 25,2676069
Rīga 86 937 144 17,1453592
Ventspils 2 348 262 8,6895320
Republikas pilsētās kopā 101 087 464
Ādažu novads 1 597 677 18,0526659
Babītes novads 1 488 693 16,2041491
Carnikavas novads 1 366 008 23,9796297
Garkalnes novads 2 208 128 25,9170166
Ikšķiles novads 1 539 084 18,0552750
Ķekavas novads 3 801 845 19,1894891
Mārupes novads 4 761 585 26,5856688
Olaines novads 201 859 1,6146502
Salaspils novads 771 472 5,0431646
Saulkrastu novads 614 969 15,3296846
Siguldas novads 336 246 2,8317849
Stopiņu novads 1 458 879 17,4509166
Novados kopā 20 146 445
Pavisam 121 233 909
Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 759
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Republikas pilsēta, novads Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro) Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)
Daugavpils 13 570 893 8,6537549
Jēkabpils 1 597 034 1,0183811
Jelgava 2 073 641 1,3222992
Liepāja 7 258 358 4,6284390
Rēzekne 4 032 406 2,5713454
Valmiera 12 828 0,0081800
Republikas pilsētās kopā 28 545 160 18,2023996
Aglonas novads 1 153 932 0,7358281
Aizkraukles novads 302 406 0,1928353
Aizputes novads 1 685 076 1,0745229
Aknīstes novads 444 862 0,2836753
Alojas novads 1 226 172 0,7818934
Alsungas novads 246 214 0,1570033
Alūksnes novads 3 409 493 2,1741323
Amatas novads 887 521 0,5659457
Apes novads 858 589 0,5474967
Auces novads 1 184 122 0,7550794
Baldones novads 150 996 0,0962857
Baltinavas novads 264 715 0,1688009
Balvu novads 2 806 454 1,7895923
Bauskas novads 2 323 594 1,4816868
Beverīnas novads 318 489 0,2030910
Brocēnu novads 958 626 0,6112873
Burtnieku novads 1 157 083 0,7378374
Cēsu novads 913 954 0,5828013
Cesvaines novads 447 399 0,2852930
Ciblas novads 784 224 0,5000763
Dagdas novads 2 241 255 1,4291817
Daugavpils novads 6 008 194 3,8312466
Dobeles novads 1 439 252 0,9177682
Dundagas novads 814 302 0,5192562
Durbes novads 476 075 0,3035789
Engures novads 184 474 0,1176336
Ērgļu novads 648 509 0,4135349
Grobiņas novads 1 105 725 0,7050879
Gulbenes novads 3 690 522 2,3533361
Iecavas novads 686 319 0,4376452
Inčukalna novads 158 795 0,1012588
Ilūkstes novads 1 701 835 1,0852096
Jaunjelgavas novads 1 025 870 0,6541668
Jaunpiebalgas novads 480 648 0,3064949
Jaunpils novads 328 318 0,2093586
Jēkabpils novads 1 164 822 0,7427723
Jelgavas novads 2 529 224 1,6128109
Kandavas novads 1 687 289 1,0759340
Kārsavas novads 1 550 902 0,9889641
Kocēnu novads 866 138 0,5523104
Kokneses novads 725 063 0,4623511
Krāslavas novads 4 325 671 2,7583518
Krimuldas novads 348 870 0,2224640
Krustpils novads 1 358 309 0,8661533
Kuldīgas novads 4 859 466 3,0987370
Ķeguma novads 182 774 0,1165495
Lielvārdes novads 633 486 0,4039552
Līgatnes novads 467 497 0,2981089
Limbažu novads 2 286 700 1,4581606
Līvānu novads 2 616 903 1,6687212
Lubānas novads 430 103 0,2742639
Ludzas novads 2 929 530 1,8680742
Madonas novads 4 039 390 2,5757989
Mālpils novads 314 673 0,2006576
Mazsalacas novads 754 547 0,4811522
Mērsraga novads 143 458 0,0914789
Naukšēnu novads 269 558 0,1718891
Neretas novads 791 796 0,5049048
Nīcas novads 211 656 0,1349667
Ogres novads 1 711 417 1,0913197
Ozolnieku novads 336 398 0,2145110
Pārgaujas novads 576 049 0,3673293
Pāvilostas novads 514 419 0,3280297
Pļaviņu novads 864 870 0,5515019
Preiļu novads 1 473 405 0,9395466
Priekules novads 1 205 319 0,7685961
Priekuļu novads 811 879 0,5177111
Raunas novads 681 483 0,4345614
Rēzeknes novads 7 680 554 4,8976609
Riebiņu novads 1 549 502 0,9880713
Rojas novads 459 436 0,2929687
Ropažu novads 205 699 0,1311681
Rucavas novads 358 967 0,2289026
Rugāju novads 731 989 0,4667676
Rundāles novads 615 094 0,3922272
Rūjienas novads 928 320 0,5919621
Salacgrīvas novads 871 238 0,5555626
Salas novads 668 088 0,4260198
Saldus novads 3 596 317 2,2932644
Sējas novads 56 092 0,0357682
Skrīveru novads 321 270 0,2048643
Skrundas novads 1 109 320 0,7073804
Smiltenes novads 1 603 404 1,0224430
Strenču novads 695 758 0,4436642
Talsu novads 4 481 908 2,8579794
Tērvetes novads 341 412 0,2177083
Tukuma novads 3 573 996 2,2790310
Vaiņodes novads 570 025 0,3634880
Valkas novads 1 651 445 1,0530774
Varakļānu novads 831 924 0,5304932
Vārkavas novads 653 104 0,4164650
Vecpiebalgas novads 817 410 0,5212380
Vecumnieku novads 1 301 626 0,8300082
Ventspils novads 1 519 131 0,9687047
Viesītes novads 869 157 0,5542356
Viļakas novads 1 459 999 0,9309979
Viļānu novads 1 623 034 1,0349605
Zilupes novads 953 405 0,6079580
Novados kopā 128 275 702 81,7976004
Pavisam 156 820 862 100,0000000
Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 759
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze
Republikas pilsēta, novads Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro) Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (euro) Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (euro) Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm (euro) Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro) Vērtētie ieņēmumi kopā (euro)
Daugavpils 38 214 391 785 789 1 367 889 9 953 456 757 40 834 779
Jēkabpils 11 993 457 275 591 236 820 5 586 93 737 12 605 191
Jelgava 35 294 025 1 209 991 1 161 016 33 832 559 619 38 258 483
Jūrmala 46 708 254 6 370 872 2 339 237 16 525 1 018 908 56 453 796
Liepāja 34 944 884 1 527 801 1 529 738 20 615 457 441 38 480 479
Rēzekne 13 501 159 318 366 303 037 3 259 158 683 14 284 504
Rīga 507 059 334 39 368 023 31 328 713 512 687 10 421 785 588 690 542
Valmiera 15 427 016 469 201 594 053 13 251 239 065 16 742 586
Ventspils 27 024 033 1 459 227 1 197 872 97 114 268 425 30 046 671
Republikas pilsētās kopā 730 166 553 51 784 861 40 058 375 712 822 13 674 420 836 397 031
 
Aglonas novads 959 653 119 056 3 600 354 6 924 1 089 587
Aizkraukles novads 5 048 734 164 950 157 607 21 121 40 666 5 433 078
Aizputes novads 3 715 565 386 190 31 748 10 379 24 203 4 168 085
Aknīstes novads 1 198 236 102 418 4 540 0 4 151 1 309 345
Alojas novads 1 838 156 160 868 8 099 0 9 007 2 016 130
Alsungas novads 634 059 82 240 3 620 3 063 3 133 726 115
Alūksnes novads 6 332 433 501 627 74 018 28 569 46 940 6 983 587
Amatas novads 2 656 921 279 846 31 526 12 674 22 246 3 003 213
Apes novads 1 286 558 156 897 8 391 32 145 6 991 1 490 982
Auces novads 3 028 323 401 085 38 201 6 831 16 536 3 490 976
Ādažu novads 8 850 089 961 340 232 635 1 211 178 458 10 223 733
Babītes novads 9 187 110 794 579 232 327 41 022 187 861 10 442 899
Baldones novads 3 494 085 207 734 25 230 8 304 37 614 3 772 967
Baltinavas novads 383 914 58 020 785 141 1 428 444 288
Balvu novads 4 888 053 325 310 54 231 3 671 30 226 5 301 491
Bauskas novads 12 033 195 1 375 864 194 758 56 875 111 093 13 771 785
Beverīnas novads 1 679 045 142 474 15 496 13 631 12 559 1 863 205
Brocēnu novads 2 621 116 309 860 67 370 17 921 19 761 3 036 028
Burtnieku novads 3 477 955 309 475 33 792 44 651 31 013 3 896 886
Carnikavas novads 5 696 535 778 129 71 155 14 192 323 6 738 156
Cēsu novads 10 117 541 425 553 308 027 28 548 136 081 11 015 750
Cesvaines novads 1 121 969 72 963 14 138 6 772 5 764 1 221 606
Ciblas novads 793 485 128 085 2 181 24 4 889 928 664
Dagdas novads 2 165 480 299 832 13 373 969 13 358 2 493 012
Daugavpils novads 7 102 886 723 767 70 434 63 384 56 140 8 016 611
Dobeles novads 11 456 471 1 235 832 233 207 27 259 95 072 13 047 841
Dundagas novads 1 774 136 173 695 16 457 1 048 11 208 1 976 544
Durbes novads 1 192 238 231 294 4 357 8 822 7 071 1 443 782
Engures novads 4 044 991 588 107 85 149 18 306 92 630 4 829 183
Ērgļu novads 1 144 590 119 185 19 389 5 444 7 710 1 296 318
Garkalnes novads 8 519 993 1 150 995 342 353 2 268 238 347 10 253 956
Grobiņas novads 4 411 001 433 066 80 056 25 884 42 298 4 992 305
Gulbenes novads 9 419 103 712 959 121 652 2 476 61 126 10 317 316
Iecavas novads 4 921 628 331 189 76 934 17 334 48 063 5 395 148
Ikšķiles novads 8 524 290 389 083 68 697 9 096 115 212 9 106 378
Inčukalna novads 4 737 837 213 462 151 760 26 142 62 168 5 191 369
Ilūkstes novads 2 574 367 235 037 79 003 29 639 14 407 2 932 453
Jaunjelgavas novads 2 486 394 191 544 19 084 207 15 123 2 712 352
Jaunpiebalgas novads 919 197 82 676 7 062 1 476 5 996 1 016 407
Jaunpils novads 1 108 811 189 587 5 072 2 729 5 433 1 311 632
Jēkabpils novads 1 647 524 281 115 7 085 345 8 674 1 944 743
Jelgavas novads 10 786 334 1 941 819 72 947 55 806 88 993 12 945 899
Kandavas novads 3 358 502 400 551 31 503 23 579 24 788 3 838 923
Kārsavas novads 1 759 556 215 054 9 004 869 10 117 1 994 600
Kocēnu novads 2 902 447 253 474 42 265 1 821 23 286 3 223 293
Kokneses novads 2 638 976 160 982 19 103 10 645 17 462 2 847 168
Krāslavas novads 5 158 145 401 079 51 743 1 857 36 922 5 649 746
Krimuldas novads 2 824 452 207 123 30 589 73 945 23 660 3 159 769
Krustpils novads 2 145 212 311 421 12 641 35 704 11 346 2 516 324
Kuldīgas novads 9 145 984 985 690 192 508 18 253 80 823 10 423 258
Ķeguma novads 3 269 482 254 097 39 716 2 938 31 842 3 598 075
Ķekavas novads 19 812 122 1 278 043 638 311 3 323 346 125 22 077 924
Lielvārdes novads 5 777 687 316 501 80 781 7 037 60 498 6 242 504
Līgatnes novads 1 585 132 77 786 25 442 12 788 13 297 1 714 445
Limbažu novads 7 913 974 717 380 146 423 9 370 106 660 8 893 807
Līvānu novads 4 293 364 243 313 70 182 16 506 33 893 4 657 258
Lubānas novads 1 113 424 77 395 7 305 21 5 224 1 203 369
Ludzas novads 4 536 243 322 652 57 802 207 36 584 4 953 488
Madonas novads 10 444 222 824 353 188 861 8 228 77 629 11 543 293
Mālpils novads 1 919 656 149 423 28 594 2 132 17 759 2 117 564
Mārupes novads 17 910 345 1 632 966 870 747 26 886 328 997 20 769 941
Mazsalacas novads 1 200 554 116 075 9 846 186 8 732 1 335 393
Mērsraga novads 812 259 111 973 16 929 6 577 7 932 955 670
Naukšēnu novads 918 395 98 781 6 448 22 467 4 965 1 051 056
Neretas novads 1 381 496 188 629 4 255 3 598 6 945 1 584 923
Nīcas novads 1 880 340 207 026 9 862 4 582 15 891 2 117 701
Ogres novads 20 587 307 969 508 461 572 10 941 304 123 22 333 451
Olaines novads 12 501 717 738 406 319 648 20 952 214 514 13 795 237
Ozolnieku novads 6 201 010 446 783 157 639 5 923 72 660 6 884 015
Pārgaujas novads 1 913 177 156 291 12 540 1 619 12 361 2 095 988
Pāvilostas novads 1 136 667 215 420 11 086 5 658 14 164 1 382 995
Pļaviņu novads 2 381 694 160 526 23 799 7 653 15 291 2 588 963
Preiļu novads 4 356 043 178 798 60 638 11 162 30 430 4 637 071
Priekules novads 2 037 940 339 004 14 581 4 287 11 635 2 407 447
Priekuļu novads 4 199 610 197 023 59 940 16 950 37 670 4 511 193
Raunas novads 1 277 291 122 158 11 360 25 149 9 852 1 445 810
Rēzeknes novads 8 115 070 835 462 62 241 40 257 51 318 9 104 348
Riebiņu novads 1 341 186 209 223 12 080 16 621 9 197 1 588 307
Rojas novads 1 796 704 172 410 40 274 21 708 26 058 2 057 154
Ropažu novads 3 921 618 265 084 72 208 29 879 48 687 4 337 476
Rucavas novads 615 067 200 449 9 997 277 6 204 831 994
Rugāju novads 600 377 122 586 2 122 13 2 911 728 009
Rundāles novads 1 339 785 348 470 4 745 12 520 9 897 1 715 417
Rūjienas novads 2 160 833 135 859 15 484 4 781 13 251 2 330 208
Salacgrīvas novads 3 983 281 346 658 77 288 6 258 39 659 4 453 144
Salas novads 1 597 468 117 250 19 428 2 094 7 636 1 743 876
Salaspils novads 15 297 379 759 011 434 228 19 162 263 334 16 773 114
Saldus novads 11 488 582 1 128 299 248 186 29 602 94 426 12 989 095
Saulkrastu novads 4 011 622 776 669 123 212 11 200 154 272 5 076 975
Sējas novads 1 440 589 147 184 9 731 19 803 16 990 1 634 297
Siguldas novads 11 873 995 761 012 331 391 10 131 174 815 13 151 344
Skrīveru novads 1 890 765 89 109 7 048 12 486 14 751 2 014 159
Skrundas novads 1 936 960 255 911 15 322 12 872 10 205 2 231 270
Smiltenes novads 6 377 923 389 913 78 723 40 311 50 007 6 936 877
Stopiņu novads 8 359 899 589 380 407 118 18 759 160 179 9 535 335
Strenču novads 1 379 945 103 201 10 341 64 8 082 1 501 633
Talsu novads 13 785 251 1 006 214 229 492 14 184 102 558 15 137 699
Tērvetes novads 1 543 227 413 261 8 130 506 8 024 1 973 148
Tukuma novads 14 806 464 1 079 354 317 172 31 846 151 993 16 386 829
Vaiņodes novads 943 564 140 493 3 229 0 4 426 1 091 712
Valkas novads 3 739 834 262 231 60 382 126 30 225 4 092 798
Varakļānu novads 1 089 844 114 393 9 514 74 7 296 1 221 121
Vārkavas novads 445 705 97 364 1 449 18 184 3 071 565 773
Vecpiebalgas novads 1 608 254 162 166 13 071 166 11 104 1 794 761
Vecumnieku novads 3 877 393 395 056 22 681 625 23 897 4 319 652
Ventspils novads 6 027 686 744 977 75 747 41 919 36 946 6 927 275
Viesītes novads 1 559 337 172 654 7 483 7 482 7 623 1 754 579
Viļakas novads 1 618 238 176 661 4 050 273 7 511 1 806 733
Viļānu novads 1 869 284 147 885 21 089 13 10 931 2 049 202
Zilupes novads 849 860 95 387 4 848 1 212 5 294 956 601
Novados kopā 494 567 415 43 605 727 9 570 713 1 465 776 5 745 751 554 955 382
Pavisam 1 224 733 968 95 390 588 49 629 088 2 178 598 19 420 171 1 391 352 413
Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 759
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātais izlīdzināmo vienību skaits
Republikas pilsēta, novads Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. Iedzīvotāju vecuma grupas Pašvaldības teritorijas platība kvadrāt-kilometros Izlīdzināmo vienību skaits
līdz 6 gadiem no 7 līdz 18 gadiem darbspējas vecumu pārsniegušie
Daugavpils 96 792 6 271 9 269 21 457 72 157 671
Jēkabpils 24 553 1 601 2 749 5 104 25 41 077
Jelgava 61 961 5 019 6 759 12 349 61 104 970
Jūrmala 57 671 3 877 5 835 12 515 102 95 181
Liepāja 78 787 5 726 8 659 17 155 68 133 213
Rēzekne 31 886 1 964 3 279 6 872 18 52 283
Rīga 698 086 50 644 63 603 153 109 304 1 137 702
Valmiera 25 344 1 915 2 587 5 481 18 42 342
Ventspils 40 273 2 622 4 081 9 001 58 66 461
Republikas pilsētās kopā 1 115 353 79 639 106 821 243 043 726 1 830 900
Aglonas novads 3 978 208 391 921 392 7 017
Aizkraukles novads 9 114 550 908 1 922 102 14 939
Aizputes novads 9 658 610 1 101 2 232 640 17 299
Aknīstes novads 3 018 147 257 625 285 5 095
Alojas novads 5 536 336 566 1 207 631 10 019
Alsungas novads 1 548 84 168 325 191 2 823
Alūksnes novads 17 623 1 066 1 809 3 707 1 698 31 339
Amatas novads 6 020 372 687 1 202 745 11 152
Apes novads 3 909 236 398 851 544 7 216
Auces novads 7 762 431 831 1 770 517 13 576
Ādažu novads 10 714 1 144 1 434 1 476 163 19 405
Babītes novads 10 318 1 058 1 397 1 489 243 18 819
Baldones novads 5 680 437 740 1 014 179 10 137
Baltinavas novads 1 209 51 114 276 185 2 186
Balvu novads 14 257 801 1 438 3 063 1 040 24 667
Bauskas novads 26 016 1 730 2 791 5 087 786 44 122
Beverīnas novads 3 373 232 332 717 301 5 986
Brocēnu novads 6 468 396 724 1 366 497 11 520
Burtnieku novads 8 083 551 871 1 642 701 14 492
Carnikavas novads 6 909 530 662 1 489 81 11 532
Cēsu novads 18 947 1 330 1 883 4 104 173 31 497
Cesvaines novads 2 842 125 305 629 190 4 883
Ciblas novads 3 003 159 265 653 510 5 497
Dagdas novads 8 427 395 854 1 888 947 14 972
Daugavpils novads 25 499 1 313 2 299 5 554 1 872 43 022
Dobeles novads 22 557 1 452 2 477 4 543 888 38 741
Dundagas novads 4 432 261 449 989 675 8 264
Durbes novads 3 102 175 319 705 320 5 560
Engures novads 7 642 413 732 1 815 396 12 939
Ērgļu novads 3 300 171 306 822 378 5 880
Garkalnes novads 8 031 712 1 075 1 103 153 14 250
Grobiņas novads 9 716 631 1 098 2 076 490 17 053
Gulbenes novads 23 345 1 379 2 436 4 774 1 870 40 889
Iecavas novads 9 406 699 1 106 1 710 311 16 385
Ikšķiles novads 9 415 916 1 188 1 606 131 16 818
Inčukalna novads 8 240 595 856 1 565 112 13 751
Ilūkstes novads 8 271 409 799 1 932 646 14 245
Jaunjelgavas novads 6 130 348 626 1 282 684 10 973
Jaunpiebalgas novads 2 505 142 266 560 250 4 499
Jaunpils novads 2 615 175 276 527 209 4 632
Jēkabpils novads 5 182 267 477 1 157 904 9 592
Jelgavas novads 25 213 1 454 2 627 4 980 1 314 42 862
Kandavas novads 9 219 561 1 102 1 848 648 16 476
Kārsavas novads 6 333 321 638 1 463 627 11 199
Kocēnu novads 6 647 425 688 1 327 497 11 622
Kokneses novads 5 753 352 658 1 129 360 10 105
Krāslavas novads 17 875 835 1 710 4 188 1 077 30 140
Krimuldas novads 5 485 397 537 1 081 340 9 482
Krustpils novads 6 423 416 665 1 375 810 11 814
Kuldīgas novads 25 615 1 707 3 010 5 086 1 755 45 853
Ķeguma novads 6 009 372 572 1 226 491 10 397
Ķekavas novads 22 788 2 578 2 624 3 648 275 40 493
Lielvārdes novads 10 773 747 1 187 2 136 225 18 313
Līgatnes novads 3 703 225 338 843 167 6 209
Limbažu novads 18 315 1 124 1 825 4 026 1 170 31 653
Līvānu novads 12 982 765 1 322 2 761 622 22 070
Lubānas novads 2 660 133 250 614 347 4 768
Ludzas novads 14 264 717 1 368 3 266 963 24 282
Madonas novads 25 920 1 542 2 592 5 585 2 155 45 387
Mālpils novads 3 756 246 430 736 220 6 613
Mārupes novads 17 936 2 453 2 398 2 000 104 33 132
Mazsalacas novads 3 563 192 338 887 417 6 405
Mērsraga novads 1 738 83 177 425 110 2 990
Naukšēnu novads 2 043 115 222 380 280 3 743
Neretas novads 3 975 201 347 852 643 7 185
Nīcas novads 3 607 186 352 832 350 6 338
Ogres novads 36 888 2 703 3 911 7 871 988 63 289
Olaines novads 20 219 1 470 2 157 3 907 298 34 035
Ozolnieku novads 10 628 1 008 1 214 1 840 286 18 740
Pārgaujas novads 4 213 255 430 892 485 7 609
Pāvilostas novads 2 975 168 274 697 515 5 560
Pļaviņu novads 5 763 331 585 1 351 375 10 014
Preiļu novads 10 692 657 972 2 274 363 17 633
Priekules novads 6 044 378 685 1 309 520 10 920
Priekuļu novads 8 715 498 922 1 774 301 14 657
Raunas novads 3 661 198 367 811 309 6 390
Rēzeknes novads 29 772 1 721 3 214 5 877 2 516 52 451
Riebiņu novads 5 671 231 575 1 254 627 9 967
Rojas novads 4 186 219 416 923 200 7 042
Ropažu novads 6 927 488 713 1 210 325 11 783
Rucavas novads 1 859 104 160 464 447 3 647
Rugāju novads 2 444 131 263 529 514 4 780
Rundāles novads 3 964 255 395 816 232 6 804
Rūjienas novads 5 612 300 553 1 302 352 9 616
Salacgrīvas novads 8 658 423 825 1 950 637 14 749
Salas novads 4 025 280 431 705 317 7 089
Salaspils novads 23 105 1 931 2 499 4 474 123 39 268
Saldus novads 26 757 1 756 3 084 5 115 1 680 47 259
Saulkrastu novads 6 194 414 613 1 513 48 10 353
Sējas novads 2 418 158 271 450 230 4 354
Siguldas novads 18 346 1 689 1 992 3 417 360 31 869
Skrīveru novads 3 815 245 362 878 106 6 378
Skrundas novads 5 520 297 641 1 276 555 10 093
Smiltenes novads 13 511 938 1 481 2 701 942 23 964
Stopiņu novads 10 401 985 1 291 1 660 53 18 224
Strenču novads 3 716 172 367 951 375 6 588
Talsu novads 32 366 2 098 3 529 6 470 1 761 56 244
Tērvetes novads 3 743 219 371 744 224 6 356
Tukuma novads 31 666 2 373 3 706 6 270 1 192 55 752
Vaiņodes novads 2 698 165 309 663 306 5 048
Valkas novads 9 670 539 902 2 327 908 16 973
Varakļānu novads 3 590 174 354 878 277 6 222
Vārkavas novads 2 178 116 199 511 287 3 913
Vecpiebalgas novads 4 348 235 440 896 541 7 818
Vecumnieku novads 9 077 561 952 1 844 844 16 141
Ventspils novads 12 612 799 1 464 2 450 2 456 24 801
Viesītes novads 4 205 245 445 955 650 7 924
Viļakas novads 5 685 241 603 1 333 639 10 173
Viļānu novads 6 496 348 646 1 445 287 10 921
Zilupes novads 3 344 152 372 741 308 5 929
Novados kopā 1 044 772 69 852 111 643 212 787 63 756 1 826 554
Pavisam 2 160 125 149 491 218 464 455 830 64 482 3 657 454
Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
01.01.2016