Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 724

Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību"
6. panta otro daļu, 9. panta sesto daļu un 10.1 panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 195. nr.; 2010, 148. nr.; 2012, 106. nr.; 2013, 138. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"3. Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu veic inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nacionālo metroloģijas institūciju un attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai to standartu sarakstu, kuri piemērojami šo noteikumu izpildei.

5. Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļvietnē publicē standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.";

1.2. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Nacionālās metroloģijas institūcijas savā tīmekļvietnē publicē Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.";

1.3. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Mērīšanas līdzekļus, kuri atbilst šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto dokumentu vai to daļu prasībām, uzskata par atbilstošiem šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām, kuras ietver minētie dokumenti vai to daļas.";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.8.1 ja nepieciešams nodrošināt mērīšanas līdzekļa aizsardzību pret metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, tam paredzētajās vietās uzliek aizsargzīmogojumu;";

1.5. izteikt 10.3 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3 1. centra amatpersona veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa lietošanu, kā arī tā metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;";

1.6. izteikt 10.4 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4 1. centra amatpersonas veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;";

1.7. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Uzlīme nodrošina šādas prasības:

13.1 1. uzraksti uz uzlīmes ir skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami;

13.1 2. uzlīme nav noņemama, to nesabojājot.";

1.8. izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. atkārtotās verificēšanas atzīmes veidu izvēlas, ņemot vērā mērīšanas līdzekļa ģeometriskos izmērus un ekspluatācijas nosacījumus;";

1.9. papildināt noteikumus ar 17.1 un 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, tam paredzētajās vietās lieto vienu no šādiem aizsargzīmogojumiem:

17.1 1. šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto plombu;

17.1 2. aizsarguzlīmi, kurā norādīts inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.

17.2 Aizsarguzlīme nodrošina šādas prasības:

17.2 1. uzraksti uz aizsarguzlīmes ir skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami;

17.2 2. aizsarguzlīmes forma un ģeometriskais izmērs atbilst metroloģisko parametru regulēšanai paredzētajai(-ām) vietai(-ām);

17.2 3. aizsarguzlīme nav noņemama, to nesabojājot.";

1.10. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Ja nav uzlikts aizsargzīmogojums, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, vai uzliktais aizsargzīmogojums ir bojāts, mērīšanas līdzeklis uzskatāms par neverificētu.";

1.11. papildināt 20. punktu aiz vārda "atzīmju" ar vārdiem "un aizsarguzlīmju";

1.12. svītrot 25. punktu;

1.13. papildināt 1. pielikumu aiz vārda "Piezīmes" ar vārdiem "(norādīt arī aizsargzīmogojuma veidu)";

1.14. izteikt 3. pielikuma 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Ūdens patēriņa skaitītāji

Precizitāte:

MPK, ja ūdens temperatūra <30 oC

+ 5 %, ja Q1<Q<Q2

+ 2 %, ja Q2<Q<Q4

MPK, ja ūdens temperatūra >30 oC

+ 5 %, ja Q1<Q<Q2

+ 3 %, ja Q2<Q<Q4"

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

01.01.2016