Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; 2009, 6., 7., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160.nr.; 2011, 4.nr.; 2012, 50., 56., 92.nr.; 2013, 61., 106., 193.nr.; 2014, 92.nr.; 2015, 29., 97., 124., 140.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) Valsts ieņēmumu dienestam - par personu, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika, aizdomīgiem darījumiem likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē un minētajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā."

2. Izslēgt 76.pantā vārdus "un termiņus".

3. Aizstāt 89.1 panta pirmajā daļā vārdu "trīs" ar vārdu "četrus".

4. Papildināt likumu ar 89.2 pantu šādā redakcijā:

"89.2 pants. Kredītiestāde gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, ja tā sagatavo konsolidēto gada pārskatu, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī. Kredītiestāde šajā pantā minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski."

5. Izteikt 90.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kredītiestādes vadībai adresētu zvērināta revidenta ziņojumu kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šā ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī."

6. Izteikt 91.pantu šādā redakcijā:

"91.pants. (1) Kredītiestāde pati nodrošina, lai gada pārskats un konsolidētais gada pārskats, ja tā sagatavo konsolidēto gada pārskatu, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu tiktu publiskots ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlī.

(2) Ja līdz šā panta pirmajā daļā minētajam termiņam gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats nav apstiprināts akcionāru sapulcē, publiskojot revidēto gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, ja kredītiestāde sagatavo konsolidēto gada pārskatu, to norāda."

7. Papildināt likumu ar 91.1 pantu šādā redakcijā:

"91.1 pants. Šā likuma 89.2 pantā un 91.panta pirmajā daļā minētie pārskati ir tādi, kuriem pievienotie zvērināta revidenta ziņojumi ietver revidenta atzinumus."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 63. un 64.punktu šādā redakcijā:

"63. Šā likuma 63.panta pirmās daļas 18.punkts stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī.

64. Grozījumi šā likuma 89.1 pantā, 90.panta pirmās daļas jaunā redakcija un 91.panta jaunā redakcija, kā arī 89.2 un 91.1 pants attiecībā uz gada pārskata, konsolidētā gada pārskata vai zvērināta revidenta ziņojuma vai to kopiju iesniegšanas termiņa pagarināšanu piemērojami, sākot ar 2015.gada pārskata gadu (gadu, kurš sākas 2015.gada 1.janvārī vai 2015.gada kalendāra gada laikā)."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 18.decembrī

01.01.2016