Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197.nr.; 2013, 27., 194., 232., 237.nr.; 2014, 123.nr.; 2015, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. 52.pantā:

izslēgt pirmās daļas 8.punkta "b" apakšpunktu;

izslēgt pirmās daļas 25.punkta "b" apakšpunktu;

izslēgt ceturtās daļas 8.punktā vārdus "un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas".

2. Aizstāt 84.panta ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "141., 142. un 143.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "141., 142., 143. un 143.1 pantā".

3. Aizstāt 92.panta pirmās daļas 6.punktā skaitļus un vārdus "141. un 143.pantu" ar skaitļiem un vārdiem "141., 143. un 143.1 pantu".

4. Aizstāt 97.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus "141. un 143.pantu" ar skaitļiem un vārdiem "141., 143. un 143.1 pantu".

5. Aizstāt 100.panta otrajā daļā skaitli "20" ar skaitli "50".

6. Aizstāt 109.panta piektās daļas 4.punktā skaitļus un vārdus "141., 142. un 143.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "141., 142., 143. un 143.1 pantā".

7. Aizstāt 124.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus "141. un 143.pantu" ar skaitļiem un vārdiem "141., 143. un 143.1 pantu".

8. Aizstāt 129.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "141., 142. vai 143.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "141., 142., 143. vai 143.1 pantā".

9. 137.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šajā pantā noteikto nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību ir tiesības piemērot reģistrētam nodokļa maksātājam, kuram iepriekšējā taksācijas gadā kopējā darījumu vērtība ir sasniegusi 100 000 euro, bet nav pārsniegusi 2 000 000 euro un kurš sniedz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus, - attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu.";

aizstāt trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "pirmajā un otrajā daļā" ar vārdiem un skaitli "pirmajā, otrajā un 2.1 daļā";

aizstāt sestajā daļā vārdus "otrajā daļā" ar vārdiem un skaitli "otrajā un 2.1 daļā".

10. Papildināt 141.panta trešo daļu ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3) malka apaļkoku, pagaļu, zaru, zaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā;

4) koksnes šķeldas un skaidas, zāģskaidas un koksnes atlikumi;

5) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā, ko paredzēts izmantot kā koksnes kurināmo."

11. Papildināt likumu ar 143.1 pantu šādā redakcijā:

"143.1 pants. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm

(1) Nodokli par šā panta otrajā daļā minēto preču piegādi, kas veikta iekšzemē, valsts budžetā maksā preču saņēmējs, ja preču piegādātājs un preču saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto kārtību piemēro šādu preču piegādei:

1) mobilajiem telefoniem;

2) planšetdatoriem un klēpjdatoriem;

3) integrālās shēmas ierīcēm (tai skaitā mikroprocesoriem un centrālo procesoru blokiem).

(3) Šā panta otrajā daļā minēto preču piegādātājs izraksta šo preču saņēmējam nodokļa rēķinu, kurā piegādāto preču vērtību norāda bez nodokļa.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto preču saņēmējs samaksā šo preču piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto preču vērtību.

(5) Šā panta otrajā daļā minēto preču saņēmējs par saņemtajām precēm maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

12. Pārejas noteikumos:

aizstāt 13.punktā skaitļus un vārdus "2015.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2016.gada 31.decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"23. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 52.panta pirmās daļas 8.punkta "b" apakšpunkta un 25.punkta "b" apakšpunkta izslēgšanu, grozījumi šā likuma 52.panta ceturtās daļas 8.punktā, grozījumi attiecībā uz šā likuma 137.panta papildināšanu ar 2.1 daļu un grozījumi šā panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

24. Reģistrēts nodokļa maksātājs, kas ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojuma sniedzējs un kas pēc 2016.gada 1.jūlija līdz šā taksācijas gada beigām vēlas piemērot šā likuma 137.panta pirmo vai 2.1 daļu, par to informē Valsts ieņēmumu dienestu līdz 2016.gada 30.jūnijam vai tad, kad iesniedz iesniegumu par reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

25. Šā likuma 143.1 pants stājas spēkā 2016.gada 1.aprīlī."

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 18.decembrī

01.01.2016