Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.179

Rīgā 2015.gada 24.novembrī (prot. Nr.65, 7.§)

Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 44.panta 4.punktu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo un astoto daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 6.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldības nodevas" 11.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu 16.punktā vārdus "un ne vēlāk kā vienu mēnesi".

2. Izteikt saistošo noteikumu 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Saistošo noteikumu 5.punkts, 46.punkts un 8.pielikums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī."

3. Aizstāt saistošo noteikumu 67.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2015.gada 30.novembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2016.gada 31.janvārim".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.179 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi"" (turpmāk - saistošie noteikumi) precizē 16.punkta redakciju, nosaka pārejas noteikumus Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.171) 5. un 46.punktam, kas regulē pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanu Rīgas pilsētas īpaša režīma zonā - Vecrīgā, un pagarina spēkā stāšanās termiņu 8.pielikumam "Pašvaldības vieglā taksometra atšķirības zīme (emblēma)". Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem saistošo noteikumu Nr.171 5.punkts, 46.punkts un 8.pielikums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi Nr.171 būtiski groza ar Rīgas domes 2004.gada 11.maija saistošajiem noteikumiem Nr.62 "Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi" noteikto vieglo taksometru licencēšanas kārtību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, paredzot jaunu kārtību vieglo taksometru pārvadājumu veikšanai Vecrīgā un grozot vieglā taksometra atšķirības zīmes izskatu, ir nepieciešams noteikt pārejas noteikumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu vieglo taksometru pārvadātāju pakāpenisku pāreju uz jaunu vieglo taksometru licencēšanas kārtību.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

15.12.2015