Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.09.2016. - 31.12.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 692

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 21. §)
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016. gadā

1. Noteikumi nosaka uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (turpmāk – valsts nodeva) apmēru, kā arī valsts nodevas daļu 2016. gadā, kas ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā un pašu ieņēmumos maksātnespējas procesa pārvaldības izmaksu segšanai.

2. Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 euro. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

3. Valsts nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

4. Aprēķināto valsts nodevu darba devējs norāda likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem.

5. Lai apmierinātu darbinieku prasījumus, Valsts kase, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, katru mēnesi, izņemot oktobri, līdz piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam, kā arī saimnieciskā gada pēdējā dienā, nepārsniedzot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un finansēšanas plānā attiecīgajā periodā no saimnieciskā gada sākuma paredzēto pašu ieņēmumu apjomu, no valsts nodevas ieņēmumiem ieskaitāmo valsts nodevas daļu – 96 % no valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas atlikuma – ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 599)

5.1 2016. gada oktobrī Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos ieskaitāmā valsts nodevas daļa no valsts nodevas ieņēmumiem, ko Valsts kase šo noteikumu 5. punktā noteiktajā kārtībā ieskaita attiecīgajā Tieslietu ministrijas kontā, ir 60 % no valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas atlikuma.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 599 redakcijā)

6. Lai segtu maksātnespējas procesa pārvaldības izmaksas, Valsts kase, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, katru mēnesi, izņemot oktobri, līdz piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam, kā arī saimnieciskā gada pēdējā dienā, nepārsniedzot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un finansēšanas plānā attiecīgajā periodā no saimnieciskā gada sākuma paredzēto pašu ieņēmumu apjomu, no valsts nodevas ieņēmumiem ieskaitāmo valsts nodevas daļu – 4 % no valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas atlikuma – ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" kontā pašu ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 06.09.2016. noteikumiem Nr. 599)

6.1 2016. gada oktobrī Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" kontā pašu ieņēmumos ieskaitāmā valsts nodevas daļa no valsts nodevas ieņēmumiem, ko Valsts kase šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā ieskaita attiecīgajā Tieslietu ministrijas kontā, ir 40 % no valsts nodevas faktisko ieņēmumu summas atlikuma.

(MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 599 redakcijā)

7. Valsts nodevas ieņēmumus, kas 2016. gadā iekasēti vairāk par likumā par valsts budžetu kārtējam gadam plānoto apjomu, Valsts kase saimnieciskā gada pēdējā dienā ieskaita Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" kontā pašu ieņēmumos.

8. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
09.09.2016