Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 676

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 21. §)

Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm
" 10. panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 56. nr.; 2013, 224. nr.) grozījumu un izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 5. aprīļa
noteikumiem Nr. 228

Preču zīmes reģistrācijas pieteikums

Saņemšanas numurs Saņemšanas datums

 

LATVIJAS REPUBLIKAS
PATENTU VALDEI

Citadeles iela 7/70
Rīga, LV-1010
Latvija
Tālr.: +371 67099600
Fakss: +371 67099650

PREČU ZĪMES
REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS

TRADEMARK APPLICATION

___________________________________  
LŪDZU REĢISTRĒT PREČU ZĪMI PIETEICĒJA ŠIFRS

[

]*

VĀRDISKA ZĪME (PUBLICĒŠANAI STANDARTA RAKSTĪBĀ)  
FIGURĀLA ZĪME
  TELPISKA ZĪME  

556

SKAŅU ZĪME  
CITA ZĪME (NOSAUKT)

551

KOLEKTĪVĀ ZĪME  

 

540

591

KRĀSAINA ZĪME; KRĀSU SALIKUMA APRAKSTS

571

PIETEIKTĀ APZĪMĒJUMA APRAKSTS (NE VAIRĀK KĀ 50 VĀRDU)

 

730

 

** PIETEICĒJS (ZĪMES ĪPAŠNIEKS)
  (JURIDISKĀM PERSONĀM - PILNS NOSAUKUMS; FIZISKĀM PERSONĀM - VĀRDS, UZVĀRDS)

 

** ADRESE, VALSTS (KODS)

LŪDZU NOTEIKT ZĪMES PRIORITĀTI
KONVENCIJPRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS

310

DOKUMENTA Nr.

330

VALSTS (KODS)

320

DATUMS (dd. mm. gggg.)
IZSTĀDES PRIORITĀTE; DOKUMENTA VEIDS

230

DATUMS (dd. mm. gggg.)

 

511

*

** PRECES/PAKALPOJUMI, KURIEM TIEK LŪGTA ZĪMES REĢISTRĀCIJA
  (SAGRUPĒTI ATBILSTOŠI NICAS KLASIFIKĀCIJAS KLASĒM)

511

KLASES Nr.

 
 

 


 

 


 
KOLEKTĪVĀS ZĪMES LIETOTĀJU SARAKSTS

ADRESE, VALSTS (KODS)

740

PĀRSTĀVIS (VĀRDS, UZVĀRDS)

ADRESE, VALSTS (KODS)

ĢENERĀLPILNVARAS REĢISTRĀCIJAS Nr. TĀLRUNIS

750

*

** ADRESE SARAKSTEI
  (ADRESĀTA VĀRDS, UZVĀRDS VAI NOSAUKUMS)

ADRESE, PASTA INDEKSS

E-PASTS
TURPMĀKO INFORMĀCIJU UN DOKUMENTUS VĒLOS SAŅEMT ELEKTRONISKI UZ NORĀDĪTO E-PASTA ADRESI
PREČU ZĪMES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU VĒLOS SAŅEMT ELEKTRONISKI UZ NORĀDĪTO E-PASTA ADRESI
TĀLRUNIS
FAKSS

PIELIKUMĀ:

1. ZĪMES PAPILDU ATTĒLI - 3 EKS.

2. PREČU/PAKALPOJUMU SARAKSTS

3. PILNVARA

4. DOKUMENTS PAR PRIORITĀTES TIESĪBĀM - UZ ........ LAPĀM

5. KOLEKTĪVĀS ZĪMES LIETOTĀJU SARAKSTS

6. KOLEKTĪVĀS ZĪMES LIETOŠANAS NOLIKUMS - UZ ........ LAPĀM

7. DOKUMENTI, KAS ATĻAUJ IZMANTOT
APZĪMĒJUMUS, KURU LIETOŠANU IEROBEŽO
PARĪZES KONVENCIJA, - UZ ........ LAPĀM

8. DOKUMENTU TULKOJUMI - UZ ........ LAPĀM

9. SKAŅAS IERAKSTS (TIKAI SKAŅU ZĪMĒM)

10. CITI DOKUMENTI (NORĀDĪT)***

**PIETEICĒJA/PĀRSTĀVJA PARAKSTS VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS

 

AIZPILDĪŠANAS DATUMS (dd. mm. GGGG.)

Piezīmes.

1. * Zīmes attēla piestiprināšanas vieta vai, ja zīme nesatur grafiskus elementus, zīmes teksts.

2. ** Jānorāda obligāti.

3. *** Maksājot norāda ziņas, kas skaidri un nepārprotami identificē iesniegto preču zīmes reģistrācijas pieteikumu un darbību, par kuru tiek maksāts.

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 5. aprīļa
noteikumiem Nr. 228

Saņemšanas datums
Pieteikuma datums Patentu valdē

Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikums

LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDEI
Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010, Latvija

732

Preču zīmes pieteicējs
 

Pieteicēja adrese (iela, mājas numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts, tālrunis)

750

 

Adrese sarakstei, ja atšķiras no pieteicēja adreses (iela, mājas numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts, tālrunis, e-pasts)
 

E-pasts:

Turpmāko informāciju un dokumentus vēlos saņemt elektroniski uz norādīto e-pasta adresi

740

Pārstāvis (vārds, adrese, tālrunis)

Preču zīme

541

vārdiska zīme
  figurāla zīme

554

telpiska zīme
Zīmes vārdiskā daļa:

591

 Krāsaina zīme; krāsu salikuma apraksts

561

Zīmes transliterācija (ja zīme nav rakstīta latīņu burtiem)

551

Kolektīvā zīme
Vietējā reģistrācija (pieteikums), uz ko pamatojas starptautiskās reģistrācijas pieteikums

821

pieteikuma datums (dd.mm.gggg)
pieteikuma numurs

822

reģistrācijas datums (dd.mm.gggg)
reģistrācijas numurs

300

Zīmes prioritāte (dati par pirmo pieteikumu Parīzes konvencijas 4.panta izpratnē)
dokumenta numurs valsts kods datums (dd.mm.gggg)

161

Zīmes iepriekšējā starptautiskā reģistrācija (ja tāda bijusi)
reģistrācijas datums (dd.mm.gggg) reģistrācijas numurs

833

Madrides nolīguma, Madrides Protokola dalībvalstis, kurās preču zīmei paredzēts iegūt aizsardzību


Nodevas Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO)
(iesakām izmantot nodevu kalkulatoru http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)

Pamatnodeva par:

10 gadiem (melnbalts attēls) - CHF 653

10 gadiem (krāsains attēls) - CHF 903

Papildnodeva (par katru preču klasi, kuru skaits pārsniedz 3): CHF 100 x ...... = CHF

Papildnodeva (par katru valsti, kurā lūgta zīmes aizsardzība): CHF 100 x ...... = CHF

Individuālās nodevas (CHF):

Valsts

Individuālā nodeva par valsti

Individuālā nodeva par preču klasi

Samaksāts WIPO pavisam CHF
Samaksas veids:

ar atvilkumu no konta Nr. …

ar iemaksu WIPO kontā (IBAN): CH51 0483 5048 7080 8100 0; Banka: Credit Suisse, CH-1211, Geneva 70; SWIFT: CRESCHZZ80A
ar bankas čeku
ar pasta pārvedumu WIPO kontā ar pasta pārvedumu WIPO kontā (IBAN): CH03 0900 0000 1200 5000 8; SWISS POST/Postfinance - Engehaldenstrasse 37 - 3030 Bern; SWIFT: POFICHBE
Persona, kas maksā
Pielikumā:

Starptautisko nodevu samaksas dokuments

Zīmes attēli - ........ eks.

Preču/pakalpojumu saraksts franču vai angļu valodā uz atsevišķas lapas

Citi dokumenti (norādīt)*

Zīmes īpašnieka/pārstāvja paraksts

Aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg)

(vārds, uzvārds, amats)

511

Preču un pakalpojumu saraksts angļu vai franču valodā

List of goods and services in English

(Annex to the Application for the International Registration of Trade Mark M ........... or Trade Mark Application M- ........ - .......... )

Produits et services

(Feuille annexée au demande d'enregistrement international de marque M .......... )

Classes

Goods and services
Produits et services

 

 

 

 

 

Piezīme. * Maksājot norāda ziņas, kas skaidri un nepārprotami identificē preču zīmi un darbību, par kuru tiek maksāts.

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 5. aprīļa
noteikumiem Nr. 228

Iesniegums preču zīmes reģistrācijas atjaunošanai

LATVIJAS REPUBLIKAS
PATENTU VALDEI

Citadeles iela 7/70
Rīga, LV-1010
Latvija
Tālr.: +371 67099600
Fakss: +371 67099650

  IESNIEGUMS
PAR PREČU ZĪMES
REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANU
 
REQUEST FOR RENEWAL OF
TRADEMARK REGISTRATION

PIETEICĒJA ŠIFRS

[   ]*

 

LŪDZU ATJAUNOT PREČU ZĪMES REĢISTRĀCIJU

111

REĢISTRĀCIJAS NUMURS
 

M ............

220

PIETEIKUMA DATUMS
 

(dd.mm.gggg)

210

PIETEIKUMA NUMURS
(NAV OBLIGĀTS)
 

M-.....-..........

732

ZĪMES ĪPAŠNIEKS
 

(JURIDISKĀM PERSONĀM - PILNS NOSAUKUMS; FIZISKĀM PERSONĀM - VĀRDS, UZVĀRDS)

 

ADRESE, VALSTS (KODS)

511

PRECES/PAKALPOJUMI, KURIEM NEPIECIEŠAMA ZĪMES REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANA
  (ATZĪMĒT TIKAI VIENU NO VARIANTIEM)
ATJAUNOŠANA NEPIECIEŠAMA VISĀM PRECĒM/PAKALPOJUMIEM, KAS IETVERTI REĢISTRĀCIJĀ

ATJAUNOŠANA NEPIECIEŠAMA VIENĪGI ŠĀDĀM PRECĒM/PAKALPOJUMIEM, KAS IETVERTI REĢISTRĀCIJĀ (SAGRUPĒTI PA NICAS KLASIFIKĀCIJAS KLASĒM)

 

 

ATJAUNOŠANA NEPIECIEŠAMA VISĀM PRECĒM/PAKALPOJUMIEM, KAS IETVERTI REĢISTRĀCIJĀ, IZŅEMOT ŠĀDUS (SAGRUPĒTI PA NICAS KLASIFIKĀCIJAS KLASĒM)

 

 

511

KLASES Nr.

740

PĀRSTĀVIS (VĀRDS, UZVĀRDS)
ADRESE, VALSTS (KODS)
ĢENERĀLPILNVARAS REĢISTRĀCIJAS Nr. TĀLRUNIS

750

ADRESE SARAKSTEI
  (ADRESĀTA VĀRDS, UZVĀRDS VAI NOSAUKUMS)
ADRESE, PASTA INDEKSS
E-PASTS TĀLRUNIS
TURPMĀKO INFORMĀCIJU UN DOKUMENTUS VĒLOS SAŅEMT ELEKTRONISKI UZ NORĀDĪTO E-PASTA ADRESI FAKSS
 
PIELIKUMĀ:

1. PILNVARA

2. CITI DOKUMENTI (NORĀDĪT) *

 

 

ĪPAŠNIEKA/PĀRSTĀVJA PARAKSTS VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS

 

AIZPILDĪŠANAS DATUMS (dd. mm. GGGG.)

 

Piezīme. * Maksājot norāda preču zīmes reģistrācijas numuru un darbību, par kuru tiek maksāts."

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

01.01.2016