Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.12.2021. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 719

Rīgā 2015. gada 16. novembrī (prot. Nr. 57 35. §)
Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu

1. Atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu satiksmes uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamo 40 netrafarēto un 10 trafarēto operatīvo transportlīdzekļu ar atbilstošu aprīkojumu nomas izdevumu segšanai 2017. gadā – ne vairāk kā 305 865 euro apmērā, 2018. gadā – ne vairāk kā 643 960 euro apmērā, 2019. gadā – ne vairāk kā 653 799 euro apmērā, 2020. gadā – ne vairāk kā 666 000 euro apmērā, 2021. gadā – ne vairāk kā 666 000 euro apmērā, 2022. gadā – ne vairāk kā 118 220 euro apmērā.

(MK 07.12.2021. rīkojuma Nr. 914 redakcijā)

2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus:

2.1. iekļaut attiecīgajos vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektos un paredzēt valsts budžeta likumprojektā kārtējam gadam:

2.1.1. prognozēto valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē:

2.1.1.1. 2016. gadā – par 227 430 euro;

2.1.1.2. 2017. gadā – par 2 916 447 euro;

2.1.1.3. 2018. gadā – par 899 184 euro;

2.1.1.4. 2019. gadā – par 1 505 408 euro;

2.1.1.5. 2020. gadā un turpmāk katru gadu – par 1 079 182 euro;

2.1.2. Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības pasākumam "Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai" (budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija") šādā apmērā:

2.1.2.1.  2018. gadā – 643 960 euro (samazinājums par 22 040 euro);

2.1.2.2. 2019. gadā – 653 799 euro (samazinājums par 12 201 euro);

2.1.2.3. 2020. gadā – 666 000 euro;

2.1.2.4. 2021. gadā – 666 000 euro;

2.1.2.5. 2022. gadā – 118 220 euro (samazinājums par 481 533 euro).

2.1.2.6.  (svītrots ar MK 07.12.2021. rīkojumu Nr. 914);

2.1.3. Iekšlietu ministrijas izdevumus (budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija"):

2.1.3.1. transportlīdzekļu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)) iegādei vai nomai un uzturēšanai, kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai:

2.1.3.1.1.  2018. gadā – 1 073 844 euro (palielinājums par 513 014 euro);

2.1.3.1.2. 2019. gadā – 770 899 euro (palielinājums par 718 649 euro);

2.1.3.1.3. 2020. gadā – 440 549 euro;

2.1.3.1.4. 2021. gadā – 440 549 euro;

2.1.3.1.5. 2022. gadā – 506 796 euro (palielinājums par 66 247 euro);

2.1.3.1.6. 2023. gadā un turpmāk katru gadu – 440 549 euro;

2.1.3.2. darbinieku atlīdzībai:

2.1.3.2.1. 2018. gadā – 243 154 euro (palielinājums par 114 euro);

2.1.3.2.2. 2019. gadā – 158 154 euro (samazinājums par 85 000 euro);

2.1.3.2.3. 2020. gadā un turpmāk katru gadu – 243 154 euro;

2.1.4. Iekšlietu ministrijas izdevumus (budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība") datortehnikas un sakaru tehnikas iegādei, kas nepieciešama funkciju izpildei ceļu satiksmes uzraudzības jomā, un tās uzturēšanai:

2.1.4.1. 2018. gadā – 137 705 euro (palielinājums par 117 705 euro);

2.1.4.2. 2019. gadā un turpmāk katru gadu – 13 651 euro (palielinājums par 8651 euro);

2.1.5. Iekšlietu ministrijas izdevumus (budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums") satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanai uz funkciju izpildei piemērotām un atbilstoši aprīkotām telpām (remontdarbi, komunālie maksājumi):

2.1.5.1. 2018. gadā – 240 280 euro;

2.1.5.2. 2019. gadā un turpmāk katru gadu – 47 458 euro;

2.2. paredzēt Iekšlietu ministrijas izdevumus 2017. gadā:

2.2.1. budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija":

2.2.1.1. ilgtermiņa saistības pasākumam "Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai" – 305 865 euro (samazinājums par 49 335 euro);

2.2.1.2. 15 vieglo transportlīdzekļu, tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (tai skaitā 12 pārvietojamo tehnisko līdzekļu (fotoradaru)) iegādei un uzturēšanai, kā arī citu ar satiksmes uzraudzību saistītu izdevumu segšanai – 1 023 757 euro (samazinājums par 501 618 euro);

2.2.1.3. darbinieku atlīdzībai – 101 313 euro (samazinājums par 121 475 euro);

2.2.2. datu nolasīšanas programmas licenču iegādei, ceļu satiksmes negadījumu un pārkāpumu notikuma vietu analīzes informācijas sistēmas ieviešanai, datortehnikas iegādei, kas nepieciešama funkciju izpildei ceļu satiksmes uzraudzības jomā, un tās uzturēšanai (budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība") – 119 900 euro (palielinājums par 19 900 euro);

2.2.3. satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanai uz funkciju izpildei piemērotām un atbilstoši aprīkotām telpām (remontdarbi) (budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums") – 196 296 euro.

(MK 13.09.2017. rīkojuma Nr. 504 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2019. rīkojumu Nr. 645; MK 22.09.2020. rīkojumu Nr. 546; MK 07.12.2021. rīkojumu Nr. 914)

3. Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt šā rīkojuma 2. punktā minētos priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

4. Noteikt, ka Iekšlietu ministrija minētos pasākumus nodrošina, nepalielinot kopējo Iekšlietu ministrijas amata vietu skaitu.

5. Ja nepieciešams, Iekšlietu ministrija var iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pamatotus priekšlikumus šajā rīkojumā minēto plānoto ieņēmumu, kā arī izdevumu, tai skaitā ilgtermiņa saistību, precizēšanai.

(Grozīts ar MK 13.09.2017. rīkojumu Nr. 504)

6. Rīkojums ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 07.12.2021. rīkojuma Nr. 914 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis
07.12.2021