Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 635

Rīgā 2015. gada 3. novembrī (prot. Nr. 57 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumos Nr. 876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
4.1 panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumos Nr. 876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 207. nr.; 2008, 140. nr.; 2013, 81. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "rēķins-uzziņa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "īpašumtiesību apliecība" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt 3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Tirdzniecības vietā iekārtotajā tirdzniecības teritorijā drīkst atrasties tikai tirdzniecībai nodotie transportlīdzekļi un to numurētie agregāti.";

1.3. papildināt I nodaļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Komersants, izmantojot speciālu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecībai paredzētu programmnodrošinājumu tiešsaistes režīmā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, iegūst transportlīdzekļa tehniskos datus un informāciju par veiktajām darbībām saglabā atsevišķā transportlīdzekļu tirdzniecībai paredzētā reģistrā (turpmāk - tirdzniecības reģistrs).";

1.4. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu un interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu attiecīgu aktu sagatavošanu, noformētu ieguvēja īpašumtiesības apliecinošu dokumentu (turpmāk - īpašumtiesību apliecība) un izdarītu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par transportlīdzekļa nodošanu ieguvējam īpašumā.";

1.5. izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī tirdzniecības vietā reģistrētās nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas numuru un adresi, ja tā atšķiras no komersanta adreses, tirdzniecības vietas tālruņa numuru un elektroniskā pasta kontaktadresi tirdzniecības vietā;";

1.6. papildināt noteikumus ar 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5. tirdzniecības teritorijas (ēkā un norobežotā atklātā laukumā) platību kvadrātmetros.";

1.7. svītrot 15. punktā vārdus "kā arī no tirdzniecības reģistra izsniegto dokumentu apliecināšanai paredzētā zīmoga kontrolnospiedumu";

1.8. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja ir mainīts komersanta nosaukums, reģistrētā adrese vai tirdzniecības vietas plāns, piecu darbdienu laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu vai paziņo CSDD attiecīgo informāciju, izmantojot tirdzniecības reģistra tiešsaistes formu vai CSDD oficiālo tirdzniecības reģistra elektroniskā pasta adresi.";

1.9. papildināt noteikumus ar 23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4. ir saņemta informācija par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu.";

1.10. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Piecu darbdienu laikā pēc transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības pārtraukšanas attiecīgajā tirdzniecības vietā vai pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no tirdzniecības reģistra komersants nodod CSDD tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību (ja tāda ir izsniegta) un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes, kā arī atdod īpašniekam tirdzniecībā pieņemtos transportlīdzekļus, noformējot atbilstošu aktu par transportlīdzekļa atdošanu īpašniekam, vai nodod tos citai savai tirdzniecības vietai.";

1.11. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu atļauts pieņemt tirdzniecībā, ja:

28.1. komersants, kurš nodarbojas ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecību, to kā preci iegādājies no izgatavotāja, ievedis no ārvalsts vai iegādājies no personas, kurai transportlīdzeklis vai numurētais agregāts reģistrēts ārvalstī, ieguvis īpašuma tiesības uz transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā. Šajā gadījumā transportlīdzeklis vai tā numurētais agregāts komersanta īpašumā nav jāreģistrē, bet komersants aktā par transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībā apliecina īpašuma tiesību iegūšanu;

28.2. tirdzniecībai to nodod Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta reģistrētais īpašnieks vai tā pārstāvis vai kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodod kompetenta valsts vai pašvaldības iestāde;

28.3. tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu nodod persona, kurai transportlīdzeklis vai numurētais agregāts reģistrēts ārvalstī;

28.4. tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu nodod Latvijā reģistrēts komersants, kurš Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu kā preci ievedis no ārvalsts;

28.5. tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu nodod tā izgatavotājs.";

1.12. papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Tirdzniecības teritorijā esošam transportlīdzeklim redzamā vietā (automobilim - aiz priekšējā vējstikla) novieto ne mazāku kā A5 formāta lapu vismaz ar šādu informāciju:

28.1 1. transportlīdzekļa marka, modelis;

28.1 2. transportlīdzekļa 1. reģistrācijas (izlaiduma) gads;

28.1 3. transportlīdzekļa odometra rādījums, pieņemot transportlīdzekli tirdzniecībā;

28.1 4. transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

28.1 5. transportlīdzekļa pārdošanas cena euro, ieskaitot nodokļus, papildus atsevišķi var norādīt iekļauto pievienotās vērtības nodokļa summu vai atsauci uz īpašā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu;

28.1 6. numurs aktam par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībai;

28.1 7. informācija par transportlīdzekļa drošības sistēmu - elektroniskās stabilitātes sistēmas (ESP), bremžu antibloķēšanas sistēmas (ABS), elektriskā stūres pastiprinātāja (EPS), drošības spilvenu esību, to tehnisko stāvokli un darbības pārbaudi;

28.1 8. informācija, vai transportlīdzeklis tehniski atbilst izmantošanai ceļu satiksmē.";

1.13. izteikt 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"30. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz īpašumtiesību apliecību. Īpašumtiesību apliecību noformē juridiskai personai vai pilngadību sasniegušai fiziskai personai, vai fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja transportlīdzekli atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma. Ja izsniegtā īpašumtiesību apliecība ir nozaudēta, ieguvējs var saņemt tās dublikātu.

31. Īpašumtiesību apliecību noformē tirdzniecības vietā klientu apkalpošanai paredzētajā telpā, izdrukājot datus no tirdzniecības reģistra. Īpašumtiesību apliecība, kas nav noformēta atbilstoši šo noteikumu prasībām, nav derīga transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD. Ja pircējs par darījumu norēķinās bezskaidras naudas norēķinu veidā, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz attaisnojuma dokumentu, kas noformēts atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja pircējs par darījumu norēķinās atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz normatīvajiem aktiem atbilstošu kases čeku. Attaisnojuma dokumentā vai kases čekā norāda transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanas cenu un izsniegtās īpašumtiesību apliecības numuru.";

1.14. papildināt 35. punktu aiz vārdiem "noņemšanu no uzskaites" ar vārdiem "atsavināšanai Latvijas Republikā vai izvešanai no Latvijas Republikas";

1.15. papildināt noteikumus ar 45.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.4.1 transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta cenu, ko komersants ir samaksājis vai samaksās transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta īpašniekam vai tā pārstāvim;";

1.16. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Papildus aktam komersants un transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis noslēdz rakstisku līgumu (izņemot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minēto gadījumu), nosakot pārdošanas cenu un citus papildu nosacījumus transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai (tai skaitā komersanta atlīdzību, ja transportlīdzeklis vai tā numurētais agregāts tiks atdots īpašniekam vai tā pārstāvim pēc šīs personas pieprasījuma).";

1.17. svītrot 48. punktā vārdus "kas šos dokumentus papildus apliecina ar rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu";

1.18. papildināt VI nodaļu ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Komersants pēc kontrolējošo iestāžu pieprasījuma nodrošina izdruku no tirdzniecības reģistra par tirdzniecībā pieņemtajiem transportlīdzekļiem.";

1.19. svītrot VII nodaļu;

1.20. papildināt 54. punktu ar piekto teikumu šādā redakcijā:

"Noformējot īpašumtiesību apliecību, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiek izdarīta atzīme par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam.";

1.21. svītrot 57., 58., 59. un 61. punktā vārdus "un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu";

1.22. izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Tirdzniecības numura zīmes izsniedz un tām atbilstošas tirdzniecības numura kartes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā noformē CSDD tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekļu pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai izmēģinājuma braucieniem ar tirdzniecībā pieņemtiem transportlīdzekļiem.";

1.23. aizstāt 66.2. apakšpunktā vārdu "transportlīdzekļa" ar vārdiem "Latvijā nereģistrēta transportlīdzekļa";

1.24. svītrot 66.3. apakšpunktu;

1.25. svītrot 66.5. apakšpunktā vārdus "un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu";

1.26. svītrot 69.3. apakšpunktā vārdus "kopā ar atbilstošām tirdzniecības numura kartēm";

1.27. svītrot 72. punktā vārdus "un tirdzniecības numura kartes";

1.28. papildināt noteikumus ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājums

73. Komersantiem izsniegtās rēķinu-uzziņu veidlapas ir izmantojamas līdz 2016. gada 31. martam. Pēc minētā datuma komersants viena mēneša laikā tās nodod CSDD.";

1.29. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 876

Iesniegums transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrēšanai

Lūdzu reģistrēt komersanta  
  (nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs)
 
tirdzniecības vietu  
  (tirdzniecības vietas adrese)

ar tirdzniecības teritoriju _____m2 platībā, tirdzniecības vietā reģistrētās nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas numurs______________ , kurā paredzēta tirdzniecība ar

 
(transportlīdzekļu veids)

Tirdzniecības vietas tālrunis ___________________, e-pasts _____________________

Pielikumā:

1. Tirdzniecības vietas plāns.  
2.   .
 

(citi dokumenti, ja tādi tiek pievienoti)

 

Apliecinu, ka transportlīdzekļu tirdzniecības vieta ir komersanta īpašumā/ tiesīgā lietošanā (neatbilstošo svītrot).

*Lietošanas tiesības iegūtas ar  
  (dokumenta veids, numurs, datums)
Lietošanas tiesības piešķīra
(vārds, uzvārds, personas kods vai
uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

* Aizpilda tikai tad, ja izmanto tirdzniecības vietas lietošanas tiesības.

Kontaktpersona          
  (vārds, uzvārds)   (tālrunis)   (e-pasts)

Datums _________________

Komersanta pārstāvis      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)

Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" atzīmes:

Saņemts _________ gada ___ . _________________

Piezīmes
";

1.30. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 876

Paziņojums par personām, kurām piešķirtas komersanta transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecības pārstāvja tiesības

Komersants   apliecina,
  (nosaukums)  

ka tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības, kā arī tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmē ar tirdzniecībai paredzētiem transportlīdzekļiem norādītajā apjomā ir piešķirtas šādām personām:

Vārds Uzvārds Tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmē Tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības Personas kods Paraksta paraugs
-
-
-

Minētās personas ir iepazīstinātas ar 2007. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi".

No ______________ . gada _______ . _______________________ tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības, kā arī tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmē ar tirdzniecībai paredzētiem transportlīdzekļiem norādītajā apjomā ir atņemtas šādām personām:

Vārds Uzvārds Tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmē Tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības Personas kods
-
-
-

Datums ____________________________________

Komersanta pārstāvis      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)

Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" atzīmes:

Saņemts ____________ gada ______.________________________";

1.31. svītrot 4. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

01.01.2016