Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 622

Rīgā 2015. gada 3. novembrī (prot. Nr. 57 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"

Izdoti saskaņā ar Iepakojuma likuma
1.1 panta trešo daļu, 7. pantu, 13. panta otro daļu
un 15. panta otro, trešo un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 167. nr.; 2013, 158. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5. punktā vārdus "dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē" ar vārdu "dienestā".

2. Aizstāt 8. punktā vārdus "Vides pārraudzības valsts birojā" ar vārdiem "Valsts vides dienestā".

3. Aizstāt 10. punkta pirmajā teikumā vārdus "Vides pārraudzības valsts birojā" ar vārdiem "Valsts vides dienestā".

4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Valsts vides dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 9. punktā minētā iesnieguma vai šo noteikumu 9. un 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz iepakotājam vai iepakojuma apsaimniekotājam izziņu par reģistrāciju. Izziņu izsniedz elektroniska dokumenta veidā vai pēc iesniedzēja rakstiska pieprasījuma - papīra dokumenta formā."

5. Svītrot 12. punktu.

6. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Iepakotājs, kas pats nodrošina sava radītā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, un iepakojuma apsaimniekotājs informē Valsts vides dienestu par savas darbības izbeigšanu vai izmaiņām komersanta nosaukumā vai juridiskajā statusā mēneša laikā no izmaiņu rašanās dienas. Iepakojuma apsaimniekotājs reizi ceturksnī informē Valsts vides dienestu par izmaiņām iepakotāju sarakstā, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu."

7. Aizstāt 15. punkta ievaddaļā vārdus "Vides pārraudzības valsts birojs" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

8. Aizstāt 1. pielikuma I daļas tabulā skaitli un vārdu "2015. gads" ar skaitli un vārdu "2015. gads4".

9. Papildināt 1. pielikuma I daļas piezīmes ar 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4 Izlietotā iepakojuma reģenerācijas apjomi, kas sasniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, ir piemērojami 2016. gadā un turpmākajos gados."

10. Aizstāt 1. pielikuma II daļas tabulā skaitli un vārdu "2015. gads" ar skaitli un vārdu "2015. gads4".

11. Papildināt 1. pielikuma II daļas piezīmes ar 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4 Izlietotā iepakojuma pārstrādes apjomi, kas sasniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, ir piemērojami 2016. gadā un turpmākajos gados."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

07.11.2015