Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6., 12., 15., 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 99.nr.; 2012, 18.nr.; 2014, 218.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9. Katrs deputāts paziņo Saeimas Administrācijai savu adresi, telefona numuru un citu Saeimas deputāta darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju un saņem Prezidija izdotu deputāta apliecību. Deputāts sniegto informāciju, ja tā tiek mainīta, kā arī savu adresi sesiju starplaikā paziņo Saeimas Administrācijai."

2. Izslēgt 21.panta trešo daļu.

3. Aizstāt 22.pantā, 23.panta pirmās daļas l.punktā, 23.1, 23.2 pantā, 86.panta astotajā daļā, 95.panta otrajā daļā, 100., 110.pantā, 117.panta otrajā daļā, 119.panta ceturtajā daļā, 121.panta otrajā daļā, 124.panta otrajā daļā, 127.panta pirmajā daļā, 181. un 200.pantā vārdus "Saeimas Kanceleja" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Saeimas Administrācija" (attiecīgā locījumā).

4. 23.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nodibina un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāru, citiem Saeimas struktūrvienību vadītājiem, izņemot Prezidija locekļu biroju vadītājus, kā arī pēc Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra priekšlikuma nodibina un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Saeimas Administrācijas struktūrvienību vadītājiem.";

izteikt pirmās daļas 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) nosaka Saeimas darbinieku amatu (štatu) sarakstu, kā arī Saeimas darbinieku atlīdzības sistēmu;

8) nosaka deputātu un Saeimas darbinieku veselības apdrošināšanas kārtību un kārtību, kādā veicama apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Darba tiesiskās attiecības ar Prezidija locekļu biroju vadītājiem, padomniekiem un konsultantiem nodibina un izbeidz Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs pēc attiecīgā Prezidija locekļa priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem. Darba līgumu ar Prezidija locekļu biroju vadītājiem, padomniekiem un konsultantiem slēdz uz Prezidija locekļa amata pildīšanas laiku. Uz minētajiem darbiniekiem neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Darba līgumu ar Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāru slēdz uz attiecīgās Saeimas pilnvaru laiku, šim termiņam pieskaitot 12 mēnešus. Jaunievēlētās Saeimas Prezidijs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāra darba līguma termiņa beigām var lemt par darba līguma termiņa pagarināšanu uz attiecīgās Saeimas pilnvaru laiku, šim termiņam pieskaitot 12 mēnešus. Uz minēto amatpersonu neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums."

5. Aizstāt 163.panta trešajā daļā skaitļus un vārdu "1.-9.punktā" ar skaitļiem un vārdu "1.-10.punktā".

6. Izteikt 182.pantu šādā redakcijā:

"182. Darba tiesiskās attiecības ar komisiju darbiniekiem nodibina un izbeidz Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs pēc attiecīgās komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem."

7. 183.1 panta otrajā daļā:

papildināt daļu ar jaunu pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Saeimas budžeta pieprasījuma projektu izstrādā Saeimas Administrācija. Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs Saeimas budžeta pieprasījuma projektu iesniedz Prezidijam apstiprināšanai.";

aizstāt vārdus "Saeimas budžeta pieprasījums pēc izskatīšanas komisijās un apstiprināšanas Prezidijā iesniedzams" ar vārdiem "Pēc Saeimas budžeta pieprasījuma apstiprināšanas Prezidijā tas iesniedzams".

8. Aizstāt 187.panta pirmajā daļā un 198.panta pirmajā daļā vārdus "Saeimas Kancelejas direktors" ar vārdiem "Saeimas Administrācijas ģenerālsekretārs".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 15.oktobrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 26.oktobrī

27.10.2015