Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 594

Rīgā 2015. gada 20. oktobrī (prot. Nr. 55 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 172. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Atbalsta pretendents iesniegumam pievieno:".

2. Papildināt noteikumus ar 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. atbalsta pretendenta parakstītu deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā."

3. Aizstāt 18. punktā skaitli un vārdu "1. pielikums" ar skaitli un vārdu "3. pielikums".

4. Izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Atbalsta pretendents iesniegumam pievieno:".

5. Papildināt noteikumus ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājums

20. Atbalstam var pieteikties, ja apdrošināšanas polise ir iegādāta un polises rēķina samaksa uzsākta pēc 2015. gada 1. janvāra un atbalsta pretendents 2015. gadā nav pieteicies atbalstam saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"."

6. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 492

Iesniegums par alternatīvā atbalsta saņemšanu apdrošināšanas iemaksu daļējai segšanai

Lauku atbalsta dienesta ___________
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta
klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu izmaksāt atbalstu par samaksāto apdrošināšanas prēmiju, pamatojoties uz apdrošināšanas polisi Nr. ________, kas iegādāta

 

(apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

Kopējā apdrošināšanas iemaksa _____________

Noteiktais rēķina(-u) apmaksas datums un summa, euro:

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

Apliecinu, ka, neievērojot polises apmaksas nosacījumus vai pārtraucot polises darbību pirms tās termiņa beigām, atmaksāšu saņemto atbalstu.

Atbalsta pretendents
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)
(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

23.10.2015