Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.170

Rīgā 2015.gada 13.oktobrī (prot. Nr.62, 3.§)

Grozījums Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.16; 2013, Nr.170; 2013, Nr.212; 2014, Nr.3; 2014, Nr.55; 2014, Nr.255; 2015, Nr.133) grozījumu un papildināt saistošos noteikumus ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

"62. Šo saistošo noteikumu izpratnē pensionārs ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.170 "Grozījums Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu izklāsts

Ar grozījumu Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" tiek precizēts saistošo noteikumu izpratnē lietotais pensionāra jēdziens, paredzot, ka personai ir jābūt ne vien pensionāra statusam, bet arī ir jābūt sasniegušai Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar minēto grozījumu tiek novērstas situācijas, kad persona nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saņem kā pensionārs, taču šis statuss iegūts atbilstoši dažādu citu valstu pensionēšanās prasībām, kas nav vienlīdzīgas ar Latvijas Republikā izvirzītajām pensionēšanās prasībām, t.i., pensionēšanās vecumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2016