Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 587

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 38. §)

Grozījumi "Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), tai skaitā:

3.1. pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" mērķa grupa:

3.1.1. šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki;

3.1.2. šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";

3.1.3. šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki (galvenokārt jaunieši ar īpašām pazīmēm - piemēram, jaunietim ir bērni, maznodrošinātā statuss), kuriem nepieciešams nodrošināt apmācības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros". Šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā var iesaistīt arī jauniešus, kuru izvēlētā izglītības iestāde atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no deklarētās dzīvesvietas, ja Valsts izglītības attīstības aģentūra nepiedāvā izvēlēto profesionālās izglītības programmu, kā arī gadījumā, ja jaunietis nevar iesaistīties šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā. Piemērotāko profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu nosaka karjeras konsultants pēc jaunieša profilēšanas un karjeras konsultācijas;

3.1.4. šo noteikumu 18.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iegūtu arodizglītību, profesionālo vidējo vai augstāko izglītību, kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai mazāk par vienu mēnesi, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz četrus mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem bez pārtraukuma, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";

3.1.5. šo noteikumu 18.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";

3.1.6. šo noteikumu 18.1.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti, vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai), bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros";

3.1.7. šo noteikumu 18.1.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" un kuri atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1.7.1. ir personas ar invaliditāti;

3.1.7.2. ir bijuši bez darba vismaz sešus mēnešus;

3.1.7.3. nav ieguvuši vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju (Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) vai ir beiguši pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem (ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību) un vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu (nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātiem atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma);

3.1.8. šo noteikumu 18.1.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nav nodarbināti un Nodarbinātības valsts aģentūrā ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, bet kuri vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", kuri Nodarbinātības valsts aģentūrā izteikuši vēlmi uzsākt pašnodarbinātību vai uzņēmējdarbību un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1.8.1. ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;

3.1.8.2. ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;

3.1.8.3. ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā;

3.1.9. šo noteikumu 18.1.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir jaunieši, kuri nemācās, nav nodarbināti, bet ir iesaistīti šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.6. un 18.1.7. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās;

3.2. pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" mērķa grupa:

3.2.1. šo noteikumu 18.2.1. un 18.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā):

3.2.1.1. kuri nemācās, nav nodarbināti, ir bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji un kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.1.1.1. vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros (izņemot šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);

3.2.1.1.2. nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;

3.2.1.2. kuri nemācās, nav nodarbināti, bet ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās (ierobežojums par atkārtotu dalību neattiecas uz jauniešiem, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju), un kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.1.2.1. var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros (izņemot šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);

3.2.1.2.2. nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;

3.2.1.3. kuri ir nodarbināti, bet kuriem nav iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;

3.2.1.4. kuri ir nodarbināti un kuriem ir iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās (ierobežojums par atkārtotu dalību neattiecas uz jauniešiem, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju), un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes;

3.2.2. šo noteikumu 18.2.2. un 18.2.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir ieslodzījuma vietās esoši jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās un nav nodarbināti. Jauniešu atkārtota iesaiste šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētajās profesionālās tālākizglītības programmās un profesionālās pilnveides izglītības programmās ir pieļaujama ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dalības šajās programmās, izņemot gadījumus, kad jaunietis bijis iesaistīts izglītības programmā, kas uzlabo vispārējās pamatprasmes, piemēram, valsts valodas un datoru lietošanas pamatprasmes."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pasākumos var iesaistīt jauniešus, kuri atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem mērķa grupas iesaistes kritērijiem un papildus dalībai šo noteikumu 18. punktā minētajās atbalstāmajās darbībās mācās vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei, vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās."

3. Papildināt noteikumus ar 5.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.5. nodarbinātas personas (atbalstu saņēmušās, dalību uzsākušās) - 966;".

4. Papildināt noteikumus ar 5.2.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.14. kvalifikāciju ieguvušie nodarbināti dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās - 772;".

5. Aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "63 398 803 euro" ar skaitli un vārdu "66 657 699 euro".

6. Izteikt 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Pasākumiem pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 66 657 699 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 29 010 639 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 32 000 000 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 4 503 487 euro un privātais līdzfinansējums - 1 143 573 euro, tai skaitā:".

7. Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 680 537 euro, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai - 13 495 078 euro, Eiropas Sociālā fonda finansējums - 16 307 639 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 877 820 euro."

8. Izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 43,52 procentus no specifiskā atbalsta kopējā attiecināmā finansējuma, un maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 48,01 procentus no specifiskā atbalsta kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:".

9. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" maksimālais attiecināmais Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai nepārsniedz 41,29 procentus no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs minētā pasākuma projektam nepārsniedz 49,90 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas (tai skaitā ievērojot šo noteikumu 41. punktā minēto)."

10. Izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projektam - 32 680 537 euro."

11. Izteikt 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. projektu vadība un īstenošanas nodrošināšana."

12. Izteikt 21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2. izmaksas šo noteikumu 18.1.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kuras sedz finansējuma saņēmējs, - finanšu atlīdzība šo noteikumu 3.1.9. apakšpunktā minētajiem jauniešiem transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un ar dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā saistīto izdevumu kompensācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem."

13. Izteikt 22.2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.1.2. stipendija atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem;".

14. Svītrot 22.3.1.3. apakšpunktā vārdus "(ikmēneša darba alga)".

15. Izteikt 22.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.5.1. ikmēneša stipendija jaunietim 60 euro apmērā un jaunietim ar invaliditāti 90 euro apmērā proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis iesaistījies atbalstāmajā darbībā;".

16. Svītrot 22.6.1.3. apakšpunktā vārdus "(piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi)".

17. Papildināt 22.10. apakšpunkta ievaddaļu aiz vārdiem "darbību īstenošanai" ar vārdiem un skaitļiem" (izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita un finansē šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā)".

18. Aizstāt noteikumu 22.10.1.1., 22.10.2.1., 22.10.2.2. un 22.10.3.6. apakšpunktā vārdus "darba samaksa, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" ar vārdiem "atlīdzības izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu un profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo".

19. Izteikt 22.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.11.1. projekta īstenošanā iesaistītā Ieslodzījuma vietu pārvaldes koordinatora atlīdzības izmaksas 8,65 euro stundā, nepārsniedzot 32 stundas mēnesī, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir Ieslodzījuma vietu pārvaldei;".

20. Izteikt 22.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.12. pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai (izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai uzskaita un finansē šo noteikumu 41. punktā minētajā kārtībā) darba devēju vai nozaru pārstāvju vadītām praktiskām mācībām, nozaru izglītojošiem pasākumiem (tai skaitā semināriem, prasmju un profesiju paraugdemonstrācijām, konkursiem) profesionālās izglītības kompetences centrā vai profesionālās izglītības iestādē, lai nodrošinātu vienotu darba devēja vai nozaru pārstāvju vadītu praktisko mācību īstenošanu visu projektā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu ietvaros;".

21. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētās netiešās izmaksas finansējuma saņēmēji projektos plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 20. punktā minētajām izmaksām."

22. Aizstāt 25. punktā vārdu "atmaksājamas" ar vārdu "atgūstamas".

23. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotās izglītības programmas veido sinerģiju ar atbalsta pasākumiem, kas paredzēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" un Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros."

24. Svītrot 32. un 33. punktu.

25. Izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. attiecībā uz atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajam ierobežojumam - jaunietim ir tiesības pabeigt iesaisti attiecīgajā pasākumā. Šis nosacījums attiecas uz šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.6. un 18.1.8. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām un uz jauniešiem, kas iesaistījušies šo noteikumu 18. punktā minētajās atbalstāmajās darbībās līdz 2014. gada 15. augustam. Minētos jauniešus projektā uzskaita atsevišķi papildus šo noteikumu 5. punktā minētajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem."

26. Izteikt 38.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.6. Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un sadarbības partneriem, uzsākot īstenot jauniešu iesaisti šo noteikumu 18.2.1., 18.2.2. un 18.2.3. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, izvērtē katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem. Attiecībā uz vecuma ierobežojumu un kritērijiem, kurus nav iespējams iepriekš paredzēt, šo noteikumu 18.2.1., 18.2.2. un 18.2.3. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās jaunietim ir tiesības pabeigt iesaisti attiecīgajā pasākumā. Attiecībā uz jauniešu atbilstības pārbaudi šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā noteiktajiem iesaistes kritērijiem Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai pārbaudītu katra jaunieša nodarbinātības statusu uz iesaistes brīdi pasākumā;".

27. Papildināt noteikumus ar 38.7. un 38.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.7. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz nodarbinātu jauniešu iesaisti pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" neattiecina uz šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajiem ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem, kas šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaistījušies līdz 2015. gada 1. jūnijam. Minētos jauniešus projektā uzskaita atsevišķi papildus šo noteikumu 5. punktā minētajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem un finansē šo noteikumu 41. punktā noteiktajā kārtībā;

38.8. šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētos jauniešus projektā uzskaita atbilstoši šo noteikumu 5.1.5. un 5.2.14. apakšpunktā minētajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem."

28. Svītrot 39.1. apakšpunktu.

29. Izteikt 39.2. un 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.2. ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir mazāks par 16 audzēkņiem, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu, ja to pieļauj izglītības programmas specifika, izskata iespēju grupas apvienot vai veidot grupas ar mazāku izglītojamo skaitu (ne mazāk kā 10 izglītojamie), bet, ja tas nav iespējams, grupu neveido un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;

39.3. ja, organizējot uzņemšanu, izglītojamo skaits profesionālās izglītības programmas grupā ir lielāks par 32 audzēkņiem, profesionālās izglītības iestāde vai koledža ar tās dibinātāja saskaņojumu veido papildu grupu un par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūru;".

30. Papildināt noteikumus ar 39.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3.1 ja profesionālās izglītības programmu īstenošanas gaitā izglītojamo skaits vienā grupā ir kļuvis mazāks nekā šo noteikumu 39.2. apakšpunktā noteiktais minimālais izglītojamo skaits, grupas apvieno vai, ja tas nav iespējams, profesionālo izglītības programmas īstenošanu nodrošina grupai ar mazāku izglītojamo skaitu;".

31. Izteikt 40.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.9. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma uzskaiti, tai skaitā šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētā privātā līdzfinansējuma uzskaiti. Šo noteikumu 22.3.2. un 22.6.2. apakšpunktā minētās izmaksas pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" projektā uzskaita kā privāto tiešo attiecināmo finansējumu;".

32. Papildināt noteikumus ar 40.11., 40.12. un 40.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.11. uzkrāj datus par šāda horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja sasniegšanu - "Specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darba vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi);

40.12. nodrošina, lai maksājumu pieprasījumos iekļautā informācija par šo noteikumu 41. punktā minētajām izmaksām tiktu nodalīta atsevišķi;

40.13. uzkrāj un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē apkopotus datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem rezultātu rādītājiem:

40.13.1. kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

40.13.1.1. neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas;

40.13.1.2. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas;

40.13.1.3. kvalifikācijas ieguvē iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas;

40.13.1.4. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas;

40.13.1.5. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

40.13.2. kopējiem ilgtermiņa rezultātu rādītājiem:

40.13.2.1. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas;

40.13.2.2. dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas;

40.13.2.3. nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas."

33. Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Izmaksas, kas radušās šo noteikumu 18.1.10., 18.1.11., 18.2.4., 22.8., 22.9., 22.13., 34.2. un 38.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī 22.10. un 22.12. apakšpunktā minētajā gadījumā šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4 apakšpunktā minētajām mērķa grupām, uzskaita kā tiešo attiecināmo finansējumu un finansē no šo noteikumu 8. punktā minētajiem plānotajiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Minēto izmaksu maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no šo izmaksu kopējā apmēra - 3 516 896 euro, tai skaitā:

41.1. pasākumam "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" - 208 000 euro;

41.2. pasākumam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" - 3 308 896 euro."

34. Papildināt 48. punktu un 49. punkta ievaddaļu aiz skaitļiem un vārdiem "18.1.4., 18.1.7. un 18.1.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros" ar vārdiem un skaitli "un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu un iegādi šo noteikumu 22.2.1.3. apakšpunktā minētās mācību vietas pielāgošanai.

35. Aizstāt 49.3. apakšpunktā vārdus "mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta" ar vārdiem "mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru".

36. Papildināt noteikumus ar 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Izmaksas šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas iesaistei pasākumos un izmaksas šo noteikumu 38.7. apakšpunktā minētajā gadījumā ir attiecināmas no 2014. gada 1. janvāra."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

16.10.2015