Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 580

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 4. §)
Prasības biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
42.1 panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka tehniskās un drošības prasības biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā, kā arī gāzes kvalitātes raksturlielumus, lai gāzes ievadīšana un transportēšana dabasgāzes pārvades sistēmā būtu droša.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. pamatgāze – dabasgāzes pārvades sistēmā transportējamā dabīgās atradnēs iegūta dabasgāze;

2.2. aizvietotājgāze – no biogāzes vai no biomasas ražotās gāzes (turpmāk – biometāns) un gāzveida stāvoklī pārvērsta sašķidrinātā dabasgāze, kura tādā pašā gāzes spiedienā, temperatūrā un nemainītā gāzes iekārtas regulējumā uzrāda pamatgāzei identiskas degšanas īpašības. Aizvietotājgāze tiek izmantota pamatgāzes vietā;

2.3. piedevu gāze – biometāns, kura kvalitātes raksturlielumi atšķiras no pamatgāzes un kuru pievienojot pamatgāzei iegūst nepieciešamos kvalitātes raksturlielumus vai kuru sajaucot ar kondicionēšanas gāzi iegūst aizvietotājgāzi;

2.4. kondicionēšanas gāze – gāze vai gāzu maisījumi ar attiecīgiem degšanas tehniskiem parametriem un vērtībām, kurus sajaucot ar piedevu gāzi iegūst aizvietotājgāzi;

2.5. sistēmas pakalpojuma līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators ar sistēmas lietotāju par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanu;

2.6. pieslēguma punkts – vieta, kurā aizvietotājgāze tiek ievadīta dabasgāzes pārvades sistēmā;

2.7. sajaukšanas punkts – vieta, kur piedevu gāze tiek viendabīgi samaisīta ar kondicionēšanas gāzi vai pamatgāzi, iegūstot aizvietotājgāzi.

3. Aizvietotājgāzes ievadīšana dabasgāzes pārvades sistēmā notiek saskaņā ar sistēmas pakalpojuma līgumu, kuru slēdz sistēmas lietotājs un sistēmas operators.

4. Sistēmas lietotājs nodrošina biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanu un transportēšanu dabasgāzes pārvades sistēmā atbilstoši normatīvo aktu un Latvijas nacionālo standartu (turpmāk – LVS) prasībām, kā arī Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto starptautisko un citu standartizācijas organizāciju standartu prasībām un standartiem, kurus tīmekļvietnē www.lvs.lv ir publicējusi nacionālā standartizācijas institūcija.

5. Dabasgāzes pārvades sistēmas minimālais spiediens ir 25 bar. Lai nodrošinātu aizvietotājgāzes ievadīšanu dabasgāzes pārvades sistēmā, tās spiedienam jāpārsniedz pamatgāzes faktiskais spiediens ne vairāk kā par 5 bar.

6. Sistēmas lietotājs nodrošina tādu gāzapgādes sistēmas izbūvi, kas izslēdz iespēju ievadīt dabasgāzes pārvades sistēmā gāzi, kuras kvalitātes raksturlielumi neatbilst šo noteikumu pielikumā noteiktajām prasībām.

7. Sistēmas lietotāja pienākums ir nodrošināt dabasgāzes pārvades sistēmā ievadāmās aizvietotājgāzes attīrīšanu no amonjaka un amīniem, kā arī viendabīga gāzu maisījuma veidošanos sajaukšanas punktā.

8. Sistēmas lietotājs nodrošina sajaukšanas punktā iegūtās un dabasgāzes pārvades sistēmā ievadāmās aizvietotājgāzes atbilstību šo noteikumu pielikumā noteiktajiem dabasgāzes pārvades sistēmā ievadāmās un transportējamās aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumiem.

9. Sistēmas lietotājs pieslēguma punktā nepārtraukti veic dabasgāzes pārvades sistēmā ievadāmās aizvietotājgāzes uzskaiti un kvalitātes raksturlielumu noteikšanu, izmantojot atbilstoši sertificētu un verificētu mēraparatūru, kā arī nodrošina šo datu uzkrāšanu un sistēmas operatora nepārtrauktu attālinātu piekļuvi uzkrātajiem datiem.

10. Sistēmas operatoram ir tiesības normatīvajos aktos un sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktajos gadījumos pārtraukt aizvietotājgāzes ievadīšanu dabasgāzes pārvades sistēmā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 580
Dabasgāzes pārvades sistēmā ievadāmās un transportējamās aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumi

Nr.
p.k.

Parametri

Mērvienība

Vērtība

1.

Vobbes skaitlis (indekss) – WS,b bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C

MJ/m3

47,02–51,98

kcal/m3

11231–12415

kWh/m3

13,06–14,44

2.

Augstākais sadegšanas siltums (GCV) 20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C

MJ/m3

≥ 34,87

kcal/m3

≥ 8329

kWh/m3

≥ 9,69

3.

Zemākais sadegšanas siltums (NCV) 20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C

MJ/m3

≥ 31,82

kcal/m3

≥ 7600

kWh/m3

≥ 8,83

4.

Relatīvais blīvums – d 

0,55–0,70

5.

Sērs kopā – S

g/m3

≤ 0,03

6.

Sērūdeņradis + karbonilsulfīds H2S + COS (kā S)

g/m3

≤ 0,007

7.

Merkaptāni – RHS (kā S)

g/m3

≤ 0,016

8.

Metāns – CH4

mol %

≥ 90

9.

Slāpeklis – N2

mol %

≤ 3

10.

Skābeklis – O2

mol %

≤ 0,02

11.

Oglekļa dioksīds – CO2

mol %

≤ 2,5

12.

Metāna skaitlis 

≥ 65

13.

Mehāniskie piemaisījumi

g/m3

≤ 0,001

14.

Ogļūdeņražu rasas punkts HC DP, pie 1–70 bar

°C

≤ –2

15.

Ūdens rasas punkts – H2O DP, pie 40 bar

°C

≤ –10

16.

Ūdeņradis – H2

mol %

≤ 0,1

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
16.10.2015