Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Daugavpilī 2015.gada 24.septembrī (prot. Nr.19, 11.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikumu ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pašvaldībā ir izveidota Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra."

2. Svītrot nolikuma 11.3.apakšpunktu.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis


Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.37 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils pilsētas dome 2015.gada 27.augustā pieņēma lēmumu Nr.346 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras izveidošanu", tajā nolemts ar 2015.gada 1.novembri izveidot Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūru.

Daugavpils pilsētas dome 2015.gada 10.septembrī pieņēma lēmumu Nr.358 "Par izstāšanos no biedrības "Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs"", ar kuru tika nolemts pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras izveidošanas izstāties no biedrības "Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs".

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem nolikumā tiek precizēta pašvaldības struktūra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

01.11.2015