Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Izdarīt Elektroenerģijas tirgus likumā (Latvijas Vēstnesis, 2005, 82.nr.; 2008, 64.nr.; 2011, 117.nr.; 2013, 211., 232.nr.; 2014, 60., 189., 257.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta otrās daļas 17.1 punktu šādā redakcijā:

"171) aizsargātais lietotājs - trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam);".

2. 33.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Aizsargātajam lietotājam viena elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros ir tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu saņem, ja trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tai piešķirts iepriekšējā kalendārajā mēnesī. Daudzbērnu ģimene, ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu saņem kalendārā gada ietvaros. Ja ģimene (persona) atbilst vairāk nekā vienai pazīmei, kas dod tiesības saņemt aizsargātā lietotāja statusu, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums tai tiek sniegts atbilstoši pazīmei, kas paredz labvēlīgākos pakalpojuma saņemšanas nosacījumus.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā daudzbērnu ģimene, ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu piesakās aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanai, un institūcijas, kuras nodrošina informācijas sniegšanu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam par ģimenēm (personām), kurām sniedzams aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums, sniedzamās informācijas apjomu un termiņus."

3. Izslēgt pārejas noteikumu 48.punktā vārdus "(ko attiecina tikai uz vienu sistēmas pieslēguma vietu)".

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 17.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 29.septembrī

01.01.2016