Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 487

Rīgā 2015. gada 25. augustā (prot. Nr. 41 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos Nr. 836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma 18. panta 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos Nr. 836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 205. nr.; 2008, 47., 80. nr.; 2009, 93., 200. nr.; 2010, 49., 174. nr.; 2011, 168. nr.; 2012, 150. nr.; 2013, 134., 216. nr.; 2014, 26., 122., 169., 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt II nodaļu ar 11.4 punktu šādā redakcijā:

"11.4 Izmaksas, kas rodas Kohēzijas fonda projekta ietvaros pēc 2015. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem."

2. Papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu ir grozīts civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu, lai projekta īstenošanu varētu pabeigt pēc 2015. gada 31. decembra, un projekta īstenošanas termiņš ir saskaņots ar atbildīgo iestādi un vadošo iestādi, maksājumu pieprasījumos par izdevumiem, kas veikti līdz 2015. gada 31. decembrim, var neieturēt noslēguma maksājumu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
kultūras ministre Dace Melbārde

29.08.2015