Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 474

Rīgā 2015. gada 18. augustā (prot. Nr. 40 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 176., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5. punktā skaitli "13 993 480" ar skaitli "7 600 000".

2. Izteikt 6.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.2. ganāmpulkam, kura īpašnieks 2015. gadā no 1. janvāra līdz 31. jūlijam katru mēnesi ir nodevis pienu pārstrādei."

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Lauku atbalsta dienests atbalstu par vienas piena šķirņu slaucamās govs produktivitātes datu noteikšanu un izvērtēšanu pēc stāvokļa 2015. gada 1. augustā pretendentam piešķir:

7.1. kā vienreizēju maksājumu 45 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir līdz 6999 kilogramiem, un piena šķirņu slaucamo govi, kurai nebija noteikta produktivitāte;

7.2. kā vienreizēju maksājumu 60 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir no 7000 līdz 8999 kilogramiem;

7.3. kā vienreizēju maksājumu 70 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir vismaz 9000 kilogramu."

4. Aizstāt 9. punktā skaitļus un vārdus "2014. gada 1. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2015. gada 1. septembrim".

5. Aizstāt 11. punktā skaitļus un vārdus "2014. gada 15. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2015. gada 15. septembrim".

6. Svītrot 12.1 punktu.

7. Aizstāt pielikuma nosaukumā skaitli "2014." ar skaitli "2015.".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

29.08.2015