Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.03.2018. - 31.03.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Tieslietu padomes 2018. gada 5. marta lēmumu Nr. 307 "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 412

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 37. §)
Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par tiesu varu"
29. panta trešo daļu un 35. panta otro un trešo daļu

1. Noteikumi nosaka rajona (pilsētas) tiesas un rajonu (pilsētu) tiesu, to tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu, kā arī apgabaltiesu un apgabaltiesu tiesu namu darbības teritorijas.

2. Rajona (pilsētas) tiesas, kā arī apgabaltiesas darbības teritoriju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

3. Rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritoriju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu. Administratīvās rajona tiesas darbības teritorija ir visa Latvijas Republikas administratīvā teritorija. Rīgas pilsētas tiesu darbības teritorija tiek noteikta atbilstoši Rīgas pilsētas teritoriālajam iedalījumam, izņemot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorija atbilst Rīgas Centra rajonam, Rīgas Ziemeļu rajonam un Rīgas Vidzemes priekšpilsētai. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības teritorija atbilst Rīgas Kurzemes rajonam un Rīgas Zemgales priekšpilsētai.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

4. Rajona (pilsētas) tiesas sastāvā esošās zemesgrāmatu nodaļas darbības teritorija atbilst attiecīgās rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijai, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 23)

6. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sastāvā ir zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorijai atbilst Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorija.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

7. Administratīvajai rajona tiesai ir tiesu nami Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē, Valmierā un Liepājā, un to darbības teritoriju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.

8. (Svītrots ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 6)

9. Vidzemes apgabaltiesai ir tiesu nams Madonā, un tā darbības teritoriju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 15.02.2018., sk. 11.1 punktu)

10. Zemgales apgabaltiesai ir tiesu nams Aizkrauklē, un tā darbības teritoriju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2018., sk. 11.2 punktu)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumus Nr. 951 "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 198. nr.).

11.1 Grozījums šo noteikumu 9. punktā, kas paredz, ka Vidzemes apgabaltiesai ir tiesu nams Madonā un ka tā darbības teritoriju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu, un šo noteikumu 4. pielikuma 1. punkts stājas spēkā 2018. gada 15. februārī.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

11.2 Grozījums šo noteikumu 10. punktā, kas paredz, ka Zemgales apgabaltiesai ir tiesu nams Aizkrauklē un ka tā darbības teritoriju nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu, un šo noteikumu 4. pielikuma 2. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

11.3 Šo noteikumu 1. pielikuma 1. tabula un 2. pielikuma 1. tabula ir spēkā līdz 2018. gada 31. janvārim.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

11.4 Šo noteikumu 1. pielikuma 2. tabula un 2. pielikuma 2. tabula ir spēkā no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 14. februārim.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

11.5 Šo noteikumu 1. pielikuma 3. tabula un 2. pielikuma 3. tabula ir spēkā no 2018. gada 15. februāra līdz 2018. gada 28. februārim.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

11.6 Šo noteikumu 1. pielikuma 4. tabula un 2. pielikuma 4. tabula ir spēkā no 2018. gada 1. marta.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā)

12. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. augustā.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 412
Rajonu (pilsētu) tiesas un attiecīgo apgabaltiesu darbības teritorija

(Pielikums MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā; sk. noteikumu 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 punktu)

1. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesas un attiecīgo apgabaltiesu darbības teritorija līdz 2018. gada 31. janvārim

(Zaudējusi spēku ar 01.02.2018.; sk. noteikumu 11.3 punktu)

2. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesas un attiecīgo apgabaltiesu darbības teritorija
no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 14. februārim

(Zaudējusi spēku ar 15.02.2018.; sk. noteikumu 11.4 punktu)

3. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesas un attiecīgo apgabaltiesu darbības teritorija
no 2018. gada 15. februāra līdz 2018. gada 28. februārim

(Zaudējusi spēku ar 01.03.2018.; sk. noteikumu 11.5 punktu)

4. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesas un attiecīgo apgabaltiesu darbības teritorija
no 2018. gada 1. marta

Nr. p. k.Rajona (pilsētas) tiesaApgabaltiesas darbības teritorija
1.1.1. Kurzemes rajona tiesaKurzemes apgabaltiesa
2.2.1. Daugavpils tiesaLatgales apgabaltiesa
2.2. Rēzeknes tiesa
3.3.1. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesaRīgas apgabaltiesa
3.2. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa
3.3. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
3.4. Rīgas rajona tiesa
4.4.1. Vidzemes rajona tiesaVidzemes apgabaltiesa
5.5.1. Zemgales rajona tiesaZemgales apgabaltiesa
6.6.1. Administratīvā rajona tiesaAdministratīvā apgabaltiesa
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 412
Rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorija

(Pielikums MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā; sk. noteikumu 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 punktu)

1. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorija
līdz 2018. gada 31. janvārim

(Zaudējusi spēku ar 01.02.2018.; sk. noteikumu 11.3 punktu)

2. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorija
no 2018. gada 1. februāra līdz 2018. gada 14. februārim

(Zaudējusi spēku ar 15.02.2018.; sk. noteikumu 11.4 punktu)

3. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorija
no 2018. gada 15. februāra līdz 2018. gada 28. februārim

(Zaudējusi spēku ar 01.03.2018.; sk. noteikumu 11.5 punktu)

4. tabula

Rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorija
no 2018. gada 1. marta

Nr. p. k.TiesaAdministratīvi teritoriālā vienība
1.Daugavpils tiesa1.1. Aglonas novads
1.2. Dagdas novads
1.3. Daugavpils novads
1.4. Daugavpils pilsēta
1.5. Ilūkstes novads
1.6. Krāslavas novads
1.7. Līvānu novads
1.8. Preiļu novads
1.9. Riebiņu novads
1.10. Vārkavas novads
2.Kurzemes rajona tiesa2.1. Aizputes novads
2.2. Alsungas novads
2.3. Brocēnu novads
2.4. Dundagas novads
2.5. Durbes novads
2.6. Grobiņas novads
2.7. Kuldīgas novads
2.8. Liepājas pilsēta
2.9. Mērsraga novads
2.10. Nīcas novads
2.11. Pāvilostas novads
2.12. Priekules novads
2.13. Rojas novads
2.14. Rucavas novads
2.15. Saldus novads
2.16. Skrundas novads
2.17. Talsu novads
2.18. Vaiņodes novads
2.19. Ventspils novads
2.20. Ventspils pilsēta
3.Rēzeknes tiesa3.1. Baltinavas novads
3.2. Balvu novads
3.3. Ciblas novads
3.4. Kārsavas novads
3.5. Ludzas novads
3.6. Rēzeknes novads
3.7. Rēzeknes pilsēta
3.8. Rugāju novads
3.9. Viļakas novads
3.10. Viļānu novads
3.11. Zilupes novads
4.Rīgas rajona tiesa4.1. Ādažu novads
4.2. Babītes novads
4.3. Baldones novads
4.4. Carnikavas novads
4.5. Garkalnes novads
4.6. Inčukalna novads
4.7. Jūrmalas pilsēta
4.8. Krimuldas novads
4.9. Ķekavas novads
4.10. Mālpils novads
4.11. Mārupes novads
4.12. Olaines novads
4.13. Ropažu novads
4.14. Salaspils novads
4.15. Saulkrastu novads
4.16. Sējas novads
4.17. Siguldas novads
4.18. Stopiņu novads
5.Vidzemes rajona tiesa5.1. Alojas novads
5.2. Alūksnes novads
5.3. Amatas novads
5.4. Apes novads
5.5. Beverīnas novads
5.6. Burtnieku novads
5.7. Cesvaines novads
5.8. Cēsu novads
5.9. Ērgļu novads
5.10. Gulbenes novads
5.11. Jaunpiebalgas novads
5.12. Kocēnu novads
5.13. Limbažu novads
5.14. Līgatnes novads
5.15. Lubānas novads
5.16. Madonas novads
5.17. Mazsalacas novads
5.18. Naukšēnu novads
5.19. Pārgaujas novads
5.20. Priekuļu novads
5.21. Raunas novads
5.22. Rūjienas novads
5.23. Salacgrīvas novads
5.24. Smiltenes novads
5.25. Strenču novads
5.26. Valkas novads
5.27. Valmieras pilsēta
5.28. Varakļānu novads
5.29. Vecpiebalgas novads
6.Zemgales rajona tiesa6.1. Aizkraukles novads
6.2. Aknīstes novads
6.3. Auces novads
6.4. Bauskas novads
6.5. Dobeles novads
6.6. Engures novads
6.7. Iecavas novads
6.8. Ikšķiles novads
6.9. Jaunjelgavas novads
6.10. Jaunpils novads
6.11. Jelgavas novads
6.12. Jelgavas pilsēta
6.13. Jēkabpils novads
6.14. Jēkabpils pilsēta
6.15. Kandavas novads
6.16. Kokneses novads
6.17. Krustpils novads
6.18. Ķeguma novads
6.19. Lielvārdes novads
6.20. Neretas novads
6.21. Ogres novads
6.22. Ozolnieku novads
6.23. Pļaviņu novads
6.24. Rundāles novads
6.25. Salas novads
6.26. Skrīveru novads
6.27. Tērvetes novads
6.28. Tukuma novads
6.29. Vecumnieku novads
6.30. Viesītes novads
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 412
Administratīvās rajona tiesas tiesu namu darbības teritorija
Nr. p. k.Tiesu namsAdministratīvi teritoriālā vienība
1.Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams1.1. Ādažu novads
1.2. Babītes novads
1.3. Baldones novads
1.4. Carnikavas novads
1.5. Garkalnes novads
1.6. Ikšķiles novads
1.7. Inčukalna novads
1.8. Jūrmalas pilsēta
1.9. Krimuldas novads
1.10. Ķeguma novads
1.11. Ķekavas novads
1.12. Lielvārdes novads
1.13. Mālpils novads
1.14. Mārupes novads
1.15. Ogres novads
1.16. Olaines novads
1.17. Rīgas pilsēta
1.18. Ropažu novads
1.19. Salaspils novads
1.20. Saulkrastu novads
1.21. Sējas novads
1.22. Siguldas novads
1.23. Stopiņu novads
2.Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nams2.1. Aizkraukles novads
2.2. Aknīstes novads
2.3. Auces novads
2.4. Bauskas novads
2.5. Dobeles novads
2.6. Engures novads
2.7. Iecavas novads
2.8. Jaunjelgavas novads
2.9. Jaunpils novads
2.10. Jelgavas novads
2.11. Jelgavas pilsēta
2.12. Jēkabpils novads
2.13. Jēkabpils pilsēta
2.14. Kandavas novads
2.15. Kokneses novads
2.16. Krustpils novads
2.17. Neretas novads
2.18. Ozolnieku novads
2.19. Pļaviņu novads
2.20. Rundāles novads
2.21. Salas novads
2.22. Skrīveru novads
2.23. Tērvetes novads
2.24. Tukuma novads
2.25. Vecumnieku novads
2.26. Viesītes novads
3.Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nams3.1. Aglonas novads
3.2. Balvu novads
3.3. Baltinavas novads
3.4. Ciblas novads
3.5. Dagdas novads
3.6. Daugavpils novads
3.7. Daugavpils pilsēta
3.8. Ilūkstes novads
3.9. Kārsavas novads
3.10. Krāslavas novads
3.11. Līvānu novads
3.12. Ludzas novads
3.13. Preiļu novads
3.14. Rēzeknes novads
3.15. Rēzeknes pilsēta
3.16. Riebiņu novads
3.17. Rugāju novads
3.18. Vārkavas novads
3.19. Viļakas novads
3.20. Viļānu novads
3.21. Zilupes novads
4.Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nams4.1. Alojas novads
4.2. Alūksnes novads
4.3. Amatas novads
4.4. Apes novads
4.5. Beverīnas novads
4.6. Burtnieku novads
4.7. Cesvaines novads
4.8. Cēsu novads
4.9. Ērgļu novads
4.10. Gulbenes novads
4.11. Jaunpiebalgas novads
4.12. Kocēnu novads
4.13. Limbažu novads
4.14. Līgatnes novads
4.15. Lubānas novads
4.16. Madonas novads
4.17. Mazsalacas novads
4.18. Naukšēnu novads
4.19. Pārgaujas novads
4.20. Priekuļu novads
4.21. Raunas novads
4.22. Rūjienas novads
4.23. Salacgrīvas novads
4.24. Smiltenes novads
4.25. Strenču novads
4.26. Valkas novads
4.27. Valmieras pilsēta
4.28. Varakļānu novads
4.29. Vecpiebalgas novads
5.Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams5.1. Aizputes novads
5.2. Alsungas novads
5.3. Brocēnu novads
5.4. Dundagas novads
5.5. Durbes novads
5.6. Grobiņas novads
5.7. Kuldīgas novads
5.8. Liepājas pilsēta
5.9. Mērsraga novads
5.10. Nīcas novads
5.11. Pāvilostas novads
5.12. Priekules novads
5.13. Rojas novads
5.14. Rucavas novads
5.15. Saldus novads
5.16. Skrundas novads
5.17. Talsu novads
5.18. Vaiņodes novads
5.19. Ventspils novads
5.20. Ventspils pilsēta
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 412
Vidzemes apgabaltiesas un Zemgales apgabaltiesas tiesu namu darbības teritorijas

(Pielikums MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 6 redakcijā; 2. punkts stājas spēkā 01.03.2018., sk. noteikumu 11.2 punktu)

Nr. p. k.TiesaAdministratīvi teritoriālā vienība
1.Vidzemes apgabaltiesas tiesu nams Madonā1.1. Alūksnes novads
1.2. Apes novads
1.3. Cesvaines novads
1.4. Ērgļu novads
1.5. Gulbenes novads
1.6. Lubānas novads
1.7. Madonas novads
1.8. Varakļānu novads
2.Zemgales apgabaltiesas tiesu nams Aizkrauklē2.1. Aizkraukles novads
2.2. Aknīstes novads
2.3. Bauskas novads
2.4. Iecavas novads
2.5. Ikšķiles novads
2.6. Jaunjelgavas novads
2.7. Jēkabpils novads
2.8. Jēkabpils pilsēta
2.9. Kokneses novads
2.10. Krustpils novads
2.11. Ķeguma novads
2.12. Lielvārdes novads
2.13. Neretas novads
2.14. Ogres novads
2.15. Pļaviņu novads
2.16. Rundāles novads
2.17. Salas novads
2.18. Skrīveru novads
2.19. Vecumnieku novads
2.20. Viesītes novads
01.03.2018