Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; 2009, 6., 7., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160.nr.; 2011, 4.nr.; 2012, 50., 56., 92.nr.; 2013, 61., 106., 193.nr.; 2014, 92.nr.; 2015, 29., 97., 124.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 63.panta pirmās daļas 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) Valsts ieņēmumu dienestam - pamatojoties uz pieprasījumu, ko akceptējis Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai nodokļu administrēšanas struktūrvienības vadītājs vai viņa vietnieks, saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem, ja tajos ir noteikta paredzami svarīgas vai svarīgas informācijas sniegšana, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai ārvalsts (starptautiskā līguma puses) konkrēta nodokļu maksātāja vai nodokļu maksātāju grupas nodokļu administrēšanas vajadzībām paredzami svarīgu vai svarīgu informāciju (tai skaitā par darījumiem ar trešajām personām). Šā punkta piemērošanai paredzami svarīga vai svarīga informācija ir:

a) attiecīgās personas bankas kontu, tai skaitā slēgto bankas kontu, numuri,

b) to bankas kontu numuri, ar kuriem konkrēts nodokļu maksātājs ir pilnvarojis rīkoties pilnvaroto personu vai ar kuriem saistībā ar konkrētu nodokļu maksātāju vai nodokļu maksātāju grupu, to darījumiem, darījumu partneriem vai saistītām personām ir pilnvarota rīkoties pilnvarotā persona,

c) attiecīgā bankas konta turētājs,

d) personas, kuras pilnvarotas rīkoties ar bankas kontu, tai skaitā izmantojot kontu attālinātās vadīšanas līdzekļus,

e) persona, kura atvēra bankas kontu,

f) bankas konta pārskata perioda sākuma atlikums un beigu atlikums,

g) procentu summa, kas nomaksāta par attiecīgajā bankas kontā esošajiem naudas līdzekļiem par konkrētu laika periodu,

h) nomaksātā nodokļu summa par procentiem konkrētā laika periodā,

i) bankas konta izraksts par konkrētu laika periodu,

j) ziņas vai dokumenti saistībā ar konkrētu darījumu kontā, tai skaitā maksājumu uzdevumu, skaidras naudas iemaksas kvīšu, čeku, tostarp atsaukto čeku, aizdevumu līgumu un citu darījumu apliecinošo dokumentu kopijas,

k) kontu atvēršanu apliecinoši dokumenti, tai skaitā līgumu par bankas konta atvēršanu, parakstu paraugu karšu un citu tādu dokumentu kopijas, kurus kredītiestāde ieguvusi klienta identifikācijas nolūkos,

l) ziņas par citiem konta turētāja kontiem bankā konkrētā laika periodā, kā arī ziņas par attiecīgajiem kontiem piesaistītajām maksājumu kartēm (to veids, numurs, lietotājs),

m) ziņas par attiecīgās maksājumu kartes piesaisti bankas kontam,

n) ziņas par attiecīgās maksājumu kartes lietotāju,

o) šā punkta "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m" un "n" apakšpunktā norādītās ziņas un dokumenti par trešo personu atvērtajiem vai turētajiem kontiem, ja šī informācija ir paredzami svarīga vai svarīga konkrēta nodokļu maksātāja vai nodokļu maksātāju grupas nodokļu administrēšanas vajadzībām."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 8.jūlijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2015.gada 21.jūlijā

04.08.2015