Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"

Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma
18.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 8., 193. nr.; 2012, 147. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 113. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Lai veiktu šķirnes pārbaudi konkrētas ģints, sugas vai šķirņu grupas šķirnēm, institūcija, kas pretendē uz atļauju veikt šķirnes pārbaudi (turpmāk - institūcija), dienestā iesniedz:";

1.2. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā iesnieguma un 16. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta institūcijai informatīvu paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un tā izskatīšanas termiņu.";

1.3. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Dienests pārbauda institūcijas atbilstību šo noteikumu 13. punktā (ja nepieciešams, arī šo noteikumu 14. punktā) minētajiem kritērijiem un veic pārbaudi uz vietas. Ja institūcija atbilst šiem kritērijiem un dienests divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā iesnieguma un 16. punktā minētās informācijas saņemšanas nav informējis institūciju par lēmumu par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka dienests institūcijai ir izsniedzis atļauju, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu. Atļaujā ietveramā informācija ir norādīta šo noteikumu 2. pielikumā.";

1.4. papildināt II nodaļu ar 17.1 un 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Dienests savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par institūcijām, kurām ir izsniegta atļauja šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes veikšanai, norādot institūcijas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

17.2 Dienests pēc pieprasījuma saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu izsniedz institūcijai atļauju elektroniskā veidā vai papīra dokumenta formā.";

1.5. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) Komisijas 2014. gada 4. decembra Īstenošanas direktīvas 2014/105/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, nosakot attiecīgi Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumiem.";

1.6. izteikt 1. pielikuma I un II nodaļu šādā redakcijā:

"I. Laukaugu sugas

Nr.
p. k.
Laukaugu sugas nosaukums CPVO protokola vai
UPOV vadlīniju numurs
CPVO protokola vai
UPOV vadlīniju pieņemšanas datums
latīniski latviski
1.1. CPVO protokoli
1.1.1. Avena sativa L. (arī Avena byzantina K. Koch) Auzas (arī Bizantijas auzas) TP 20/1 06.11.2003.
1.1.2. Avena nuda L. Kailgraudu auzas TP 20/1 06.11.2003.
1.1.3. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll Cukurbietes TP/Cukurbietes1 15.11.2001.
1.1.4. Brassica napus L. Rapsis TP 36/2 16.11.2011.
1.1.5. Cannabis sativa L. Sējas kaņepes TP 276/1 28.11.2012.
1.1.6. Festuca filiformis Pourr. Smalklapu aitu auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.7. Festuca ovina L. Aitu auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.8. Festuca rubra L. Sarkanā auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.9. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Raupjā auzene TP 67/1 23.06.2011.
1.1.10. Helianthus annuus L. Saulespuķes TP 81/1 31.10.2002.
1.1.11. Hordeum vulgare L. Mieži TP 19/3 21.03.2012.
1.1.12. Linum usitatissimum L. Šķiedras lini, eļļas lini TP 57/2 19.03.2014.
1.1.13. Lolium multiflorum Lam. Daudzziedu airene, viengadīgā TP 4/1 23.06.2011.
1.1.14. Lolium perenne L. Ganību airene TP 4/1 23.06.2011.
1.1.15. Lolium x boucheanum Kunth Hibrīdā airene TP 4/1 23.06.2011.
1.1.16. Pisum sativum L. Sējas zirņi TP 7/2 11.03.2010.
1.1.17. Secale cereale L. Rudzi TP 58/1 31.10.2002.
1.1.18. Solanum tuberosum L. Kartupeļi TP 23/2 01.12.2005.
1.1.19. Triticum aestivum L. Mīkstie kvieši TP 3/4 rev.2 16.02.2011.
1.1.20. Triticum durum Desf. Cietie kvieši TP 120/3 19.03.2014.
1.1.21. x Triticosecale Wittm. ex A.Camus Hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugas ar Secale ģints sugām TP 121/2 rev.1 16.02.2011.
1.1.22. Zea mays L. Kukurūza TP 2/3 11.03.2010.
1.2. UPOV vadlīnijas
1.2.1. Agrostis gigantea Roth. Baltā smilga TG/30/6 12.10.1990.
1.2.2. Agrostis stolonifera L. Ložņu smilga TG/30/6 12.10.1990.
1.2.3. Agrostis capillaris L. Parastā smilga TG/30/6 12.10.1990.
1.2.4. Beta vulgaris L. Lopbarības bietes TG/150/3 04.11.1994.
1.2.5. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Lopbarības kāļi TG/89/6 rev. 04.04.2001. + 01.04.2009.
1.2.6. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ripsis TG/185/3 17.04.2002.
1.2.7. Dactylis glomerata L. Kamolzāle TG/31/8 17.04.2002.
1.2.8. Fagopyrum esculentum Moench Griķi TG/278/1 28.03.2012.
1.2.9. Festuca arundinacea Schreber. Niedru auzene TG/39/8 17.04.2002.
1.2.10. Festuca pratensis Huds. Pļavas auzene TG/39/8 17.04.2002.
1.2.11. x Festulolium Asch. et Graebn. Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugas ar Lolium ģints sugām) TG/243/1 09.04.2008.
1.2.12. Lupinus albus L. Baltā lupīna TG/66/4 31.03.2004.
1.2.13. Lupinus angustifolius L. Šaurlapu lupīna TG/66/4 31.03.2004.
1.2.14. Lupinus luteus L. Dzeltenā lupīna TG/66/4 31.03.2004.
1.2.15. Lotus corniculatus L. Ragainie vanagnadziņi TG/193/1 09.04.2008.
1.2.16. Medicago sativa L. Sējas lucerna TG/6/5 06.04.2005.
1.2.17. Medicago x varia T. martyn Hibrīdā lucerna TG/6/5 06.04.2005.
1.2.18. Papaver somniferum L. Miega magones TG/166/4 09.04.2014.
1.2.19. Phleum nodosum L. Gumainais timotiņš TG/34/6 07.11.1984.
1.2.20. Phleum pratense L. Pļavas timotiņš TG/34/6 07.11.1984.
1.2.21. Poa pratensis L. Pļavas skarene TG/33/7 09.04.2014.
1.2.22. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Eļļas rutki TG/178/3 04.04.2001.
1.2.23. Sinapis alba L. Baltās sinepes TG/179/3 04.04.2001.
1.2.24. Trifolium pratense L. Sarkanais āboliņš TG/5/7 04.04.2001.
1.2.25. Trifolium repens L. Baltais āboliņš TG/38/7 09.04.2003.
1.2.26. Vicia faba L. Lauka pupas TG/8/6 17.04.2002.
1.2.27. Vicia sativa L. Vasaras vīķi TG/32/7 20.03.2013.

II. Dārzeņu sugas

Nr.
p. k.
Laukaugu sugas nosaukums CPVO protokola vai
UPOV vadlīniju numurs
CPVO protokola vai
UPOV vadlīniju pieņemšanas datums
latīniski latviski
2.1. CPVO protokoli
2.1.1. Allium cepa L. (Cepa grupa) Sīpoli TP 46/2 01.04.2009.
2.1.2. Allium cepa L. (Agregatum grupa) Šalotes TP 46/2 01.04.2009.
2.1.3. Allium fistulosum L. Lielloku sīpoli TP/161/1 11.03.2010.
2.1.4. Allium porrum L. Puravi TP 85/2 01.04.2009.
2.1.5. Allium sativum L. Ķiploki TP 162/1 25.03.2004.
2.1.6. Allium schoenoprasum L. Maurloki TP 198/1 01.04.2009.
2.1.7. Anethum graveolens L. Dilles TP/165/1 16.02.2011.
2.1.8. Apium graveolens L. Lapu un kātu selerijas TP 82/1 13.03.2008.
2.1.9. Apium graveolens L. Sakņu selerijas TP 74/1 13.03.2008.
2.1.10. Asparagus officinalis L. Sparģeļi TP 130/2 16.02.2011.
2.1.11. Beta vulgaris L. Galda bietes TP 60/1 01.04.2009.
2.1.12. Brassica oleracea L. Lapu kāposti TP/90/1 16.02.2011.
2.1.13. Brassica oleracea L. Ziedkāposti TP 45/2 11.03.2010.
2.1.14. Brassica oleracea L. Brokoļi TP 151/2 21.03.2007.
2.1.15. Brassica oleracea L. Briseles kāposti (rožkāposti) TP 54/2 01.12.2005.
2.1.16. Brassica oleracea L. Kolrābji TP 65/1 25.03.2004.
2.1.17. Brassica oleracea L. Savojas kāposti (virziņkāposti) TP 48/3 16.02.2011.
2.1.18. Brassica oleracea L. Baltie un sarkanie galviņkāposti TP 48/3 16.02.2011.
2.1.19. Brassica rapa L. Ķīnas kāposti TP 105/1 13.03.2008.
2.1.20. Capsicum annuum L. Paprika TP 76/2 21.03.2007.
2.1.21. Cichorium endivia L. Endīvijas TP 118/3 19.03.2014.
2.1.22. Cichorium intybus L. Sakņu cigoriņi TP 172/2 01.12.2005.
2.1.23. Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi TP 173/1 25.03.2004.
2.1.24. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Arbūzi TP 142/2 19.03.2014.
2.1.25. Cucumis melo L. Melones TP 104/2 21.03.2007.
2.1.26. Cucumis sativus L. Gurķi TP 61/2 13.03.2008.
2.1.27. Cucurbita pepo L. Kabači TP 119/1 rev. 19.03.2014.
2.1.28. Cynara cardunculus L. Lapu artišoki TP 184/2 27.02.2013.
2.1.29. Daucus carota L. Burkāni TP 49/3 13.03.2008.
2.1.30. Foeniculum vulgare Mill. Fenheļi TP 183/1 25.03.2004.
2.1.31. Lactuca sativa L. Dārza salāti TP 13/5 16.02.2011.
2.1.32. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill Pētersīļi TP 136/1 21.03.2007.
2.1.33. Phaseolus coccineus L. Daudzziedu pupiņas TP 9/1 21.03.2007.
2.1.34. Phaseolus vulgaris L. Dārza pupiņas TP 12/4 27.02.2013.
2.1.35. Pisum sativum L. (partim) Zirņi, izņemot sējas zirņus TP 7/2 11.03.2010.
2.1.36. Raphanus sativus L. Redīsi, rutki TP 64/2 27.02.2013.
2.1.37. Solanum lycopersicum L. Tomāti TP 44/4 rev. 27.02.2013.
2.1.38. Solanum melongena L. Baklažāni TP 117/1 13.03.2008.
2.1.39. Spinacia oleracea L. Spināti TP 55/5 27.02.2013.
2.1.40. Valerianella locusta (L.) Laterr. Lauka salāti TP 75/2 21.03.2007.
2.1.41. Vicia faba L. (partim) Dārza pupas TP
Dārza pupas/1
25.03.2004.
2.1.42. Zea mays L. (partim) Cukurkukurūza TP 2/3 11.03.2010.
2.1.43. Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner;

Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.;

Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Tomātu potcelmi TP/294/1 19.03.2014.
2.2. UPOV vadlīnijas
2.2.1. Beta vulgaris L. Lapu bietes TG/106/4 31.03.2004.
2.2.2. Brassica rapa L. Rāceņi TG/37/10 04.04.2001.
2.2.3. Cichorium intybus L. Lapu cigoriņi TG/154/3 18.10.1996.
2.2.4. Cucurbita maxima Duchesne Lielaugļu ķirbji TG/155/4 rev. 28.03.2007. +

01.04.2009.
2.2.5. Rheum rhabarbarum L. Rabarberi TG/62/6 24.03.1999.
2.2.6. Scorzonera hispanica L. Melnsakne TG/116/4 24.03.2010."

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

01.01.2016