Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.343

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 23.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma"Par maternitātes un
slimības apdrošināšanu" 24.pantu un 31.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1998. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 223./224. nr.; 1999, 75./78., 348./350. nr.; 2001, 31. nr.; 2005, 99. nr.; 2007, 206. nr.; 2008, 198. nr.; 2009, 81., 204. nr.; 2010, 182. nr.; 2011, 5., 82. nr.; 2012, 11., 185. nr.; 2013, 189., 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 7.1.1. apakšpunktā vārdus "ja ir saņemts darba devēja rakstisks apliecinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā darbnespējas periodā";

1.2. papildināt noteikumus ar 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. kā mikrouzņēmuma darbinieks vai pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai.";

1.3. svītrot 9. punktā vārdus "attiecībā uz maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta noteikšanu";

1.4. svītrot 11. punktu;

1.5. papildināt 11.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "izmaksāts slimības pabalsts" ar vārdiem "vai ir atšķirīgi bērna kopšanas atvaļinājuma vai bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma periodi";

1.6. papildināt noteikumus ar 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. mikrouzņēmuma darbinieks, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai, ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā viņš vairs nav darba ņēmēja statusā, vai pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai.";

1.7. papildināt 14. punkta formulas skaidrojumu "Dp" aiz vārdiem "dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienas" ar vārdiem "kalendāra dienas, par kurām piešķirts paternitātes pabalsts";

1.8. papildināt 16.punktu aiz vārdiem "vecāku pabalstu par nākamā bērna kopšanu" ar vārdiem "pārtraucot vecāku pabalsta izmaksu par iepriekšējo bērnu";

1.9. izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. ārvalstī izsniegtu darbnespēju apliecinošu dokumentu, kas apliecināts normatīvajos aktos par darbnespējas lapu izsniegšanu noteiktajā kārtībā, ja darbnespēja iestājusies ārvalstī.";

1.10. svītrot 21. punktu;

1.11. svītrot 21.2. apakšpunktu;

1.12. izteikt 21.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.6. pieprasītā pabalsta veids (vecāku pabalsts);";

1.13. papildināt noteikumus ar 21.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.9. periods, uz kādu izvēlējies saņemt vecāku pabalstu;";

1.14. aizstāt 21.2. apakšpunktā vārdus "Eiropas Ekonomikas zonas" ar vārdiem "Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas";

1.15. aizstāt 21.punktā vārdu "aprūpes" ar vārdu "aizgādības";

1.16. papildināt noteikumus ar 21.7 un 21.8 punktu šādā redakcijā:

"21.7 Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc vai tā apmēru pārskata atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.panta trešajai daļai ar dienu, kad iestājušies apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai tā apmēra pārskatīšanai.

21.8 Ja pabalsta saņēmējs vecāku pabalsta saņemšanas laikā zaudē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu, vecāku pabalsta izmaksu turpina piešķirtajā apmērā.";

1.17. svītrot 23.punktu;

1.18. papildināt noteikumus ar 27.11 punktu šādā redakcijā:

"27.11 Ja darbnespējas lapa B nav izsniegta elektroniski, bet gan normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sagatavota papīra formātā, izmantojot darbnespējas lapas veidlapu, persona to kopā ar iesniegumu maternitātes vai slimības pabalsta piešķiršanai iesniedz jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā."

2. Noteikumi piemērojami ar 2015. gada 1. jūliju.

3. Šo noteikumu 1.10. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

02.07.2015