Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.nr.; 2009, 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 205.nr.; 2012, 105.nr.; 2014, 199.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem "un kārtību, kādā ierobežo vai aizliedz ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets var noteikt ierobežojumus vai aizliegumus Eiropas Savienībā atļautu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai:

1) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lai netiktu apdraudēta konkrētās teritorijas bioloģiskā daudzveidība;

2) konkrētam ģenētiski modificētajam kultūraugam Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā, ievērojot vides politikas mērķus, lauksaimniecības politikas mērķus, zemes izmantošanas politiku, teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, sociālekonomiskos apsvērumus, centienus izvairīties no ģenētiski modificēto organismu klātbūtnes citos produktos vai citus iemeslus, kas izriet no valsts politikas."

2. 6.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemkopības ministrija sagatavo un konkrēta ģenētiski modificētā kultūrauga audzēšanas atļaujas piešķiršanas procesā iesniedz Eiropas Komisijai prasību izslēgt Latviju vai atsevišķu tās teritoriju no attiecīgā ģenētiski modificētā kultūrauga audzēšanas atļaujas ģeogrāfiskās darbības teritorijas.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

3. Aizstāt 22.panta pirmajā daļā vārdus "trešajai daļai" ar vārdiem "trešajai un ceturtajai daļai".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ministru kabinets līdz 2015.gada 30.septembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu"."

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 11.marta direktīvas (ES) 2015/412, ar ko direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificēto organismu audzēšanu savā teritorijā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 27.jūnijā

28.06.2015