Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4.panta otro daļu un 8.panta desmito un divpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 61. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Piena ražotājs, kas pienu piegādā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai (turpmāk - piena ražotājs), ir atbildīgs par piena atbilstību šajos noteikumos noteiktajām higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām. Piena ražotājs nodrošina piena apjoma uzskaiti, dokumentējot informāciju par dienā realizēto piena apjomu kilogramos, piena realizācijas datumu un realizācijas vietu."

2. Aizstāt 3. punktā vārdus "var pārdot gada laikā, izmantojot tam piešķirtās tiešās tirdzniecības kvotas" ar vārdiem un skaitli "ko tam atļauts pārdot gada laikā, bet ne vairāk kā 1000 tonnu".

3. Svītrot 4. punktā vārdus "kam pieder tiešās tirdzniecības kvota un".

4. Izteikt 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Lai saņemtu piena realizācijas atļauju, piena ražotājs iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda novietnes īpašnieka vārdu un uzvārdu, novietnes nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kā arī ganāmpulka reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno laboratoriskās testēšanas rezultātus, kas apliecina, ka piens atbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem.

6. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to, izvērtē risku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku veselību, labturību, dzīvnieku barības apriti un pārtikas apriti, pārtikas higiēnu un nekaitīgumu, kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un, ja nepieciešams:

6.1. pārbauda novietni;

6.2. ņem piena paraugu, lai pārliecinātos par piena atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem."

5. Izteikt 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"30. Piena ražotājs, kas realizē pienu saskaņā ar normatīvo aktu par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei:

30.1. var izmantot Lauksaimniecības datu centra svaigpiena kvalitātes datubāzē esošo piena paraugu testēšanas rezultātus;

30.2. papildus nodrošina atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem piena mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem attiecībā uz piena sasalšanas temperatūru, Staphylococcus aureus un Salmonella spp.

31. Piena paraugus testē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā un kura veic šo noteikumu 1. pielikumā minēto kritēriju testēšanu."

6. Izteikt 36. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Piena ražotājs šo noteikumu 2. punktā un 11.1. apakšpunktā minēto informāciju, pavaddokumentu un piena paraugu testēšanas pārskatus glabā trīs gadus un uzrāda pēc dienesta inspektora pieprasījuma."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
veselības ministrs Guntis Belēvičs

20.06.2015