Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12.nr.; 2006, 2., 20.nr.; 2007, 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 10., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94., 162.nr.; 2011, 76.nr.; 2012, 104.nr.; 2013, 6.nr.; 2014, 32., 38., 228.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības:

1) izdot administratīvos aktus;

2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;

3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu."

2. 7.pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam un viņa vietniekam" ar vārdiem "Iekšējās drošības biroja priekšniekam un viņa vietniekam";

papildināt 5.3 daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) amatu kapitālsabiedrībā, izņemot šā likuma 1.panta 8.punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā minēto kapitālsabiedrību, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā."

3. 18.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts amatpersona drīkst veikt šā likuma 4.panta otrās daļas 3.punktā minētās darbības, kā arī izmantot vai lietot publiskas personas institūcijas mantu un finanšu līdzekļus tikai ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.";

izslēgt otro daļu.

4. Pārejas noteikumos:

aizstāt 22.punktā skaitļus un vārdus "2015.gada 1.jūlijā" ar skaitļiem un vārdiem "2016.gada 1.janvārī";

papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Grozījums šā likuma 7.panta ceturtajā daļā par tās papildināšanu ar vārdiem "Iekšējās drošības biroja priekšniekam un viņa vietniekam" stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 21.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 3.jūnijā

17.06.2015