Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10., 24.nr.; 2009, 2., 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99., 206.nr.; 2011, 99., 120.nr.; 2013, 128., 201.nr.; 2014, 228.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 49.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā attiecīgā departamenta tiesnešu kopsapulce pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma var iecelt cita departamenta tiesnesi, kurš saņēmis Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu."

2. Izslēgt pārejas noteikumu 67.punktu.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 74.1 -74.4 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, vakantajā departamenta tiesneša amatā pārceļ Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi, kas līdz 2014.gada 31.decembrim nav pārcelts departamenta tiesneša amatā, vai Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Ja uz vienu vakanto amatu pretendē vairāki tiesu palātas tiesneši, kas saņēmuši pozitīvu atzinumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, pieņemot motivētu lēmumu, virza piemērotāko kandidātu.

74.2 Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu ministra kopīga priekšlikuma uzdod Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesim un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesim, kurš līdz ar attiecīgās palātas darbības termiņa beigām nav pārcelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā. Tiesnesis saņem mēnešalgu un izdienas piemaksu, kas viņam bija noteikta kā Augstākās tiesas palātas tiesnesim.

74.3 Ja vakants tiesneša amats Augstākās tiesas departamentā rodas pēc Civillietu tiesu palātas darbības termiņa beigām un šajā amatā netiek iecelts cita departamenta tiesnesis, Augstākās tiesas priekšsēdētājs par vakanto amatu paziņo tiesnesim, kuram saskaņā ar šo pārejas noteikumu 74.2 punktu uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā. Minētajam tiesnesim ir priekšrocība tikt ieceltam vakantajā amatā šo pārejas noteikumu 74.1 punktā noteiktajā kārtībā.

74.4 Uz vakanto Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatu var izsludināt konkursu, ja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija nevirza uz šo amatu tiesu palātas tiesnesi vai Augstākās tiesas tiesnesi, kuram saskaņā ar šo pārejas noteikumu 74.2 punktu uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā."

4. Izslēgt pārejas noteikumu 75.punktu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 20.maijā

21.05.2015