Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.01.2018. - 30.11.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2018. gada 11. oktobra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Liepājā 2015.gada 16.aprīlī (prot. Nr.5, 7.§)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – pilsēta) pastāvīgi deklarētie iedzīvotāji var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā. Nosacījums par dzīvesvietas deklarēšanu nav attiecināms uz šo noteikumu 4.8.apakšpunktu.

2. Šajos noteikumos minētie atvieglojumi ir spēkā, ja pasažierim brauciena laikā ir derīga abonementa biļete (mēnešbiļete) un dokuments (ar fotogrāfiju, vārdu un uzvārdu), kas apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem (skolēna, studenta apliecība, pensionāra apliecība u.tml.). Ja dokuments, kurš apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, nesatur fotogrāfiju, tad kopā ar šo dokumentu uzrādāms personu apliecinošs dokuments.

3. Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piemēroti iegādājoties abonementa biļeti vai maksājot par braucienu sabiedriskajā transportā ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" akceptētu norēķinu līdzekli.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

4. Braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā ir tiesības saņemt:

4.1. izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot personas ar I vai II invaliditātes grupu un personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot derīgu izglītības iestādes izdotu izglītojamā apliecību, 100% apmērā. Abonementa biļeti izsniedz izglītības iestādē;

4.2. Liepājas izglītības iestādēs 1.klašu izglītojamiem, mācību gada laikā, 100% apmērā. Abonementa biļetes izsniedz izglītības iestādē vai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt derīgu izglītojamā apliecību;

4.3. Liepājas vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (bērns šo noteikumu izpratnē ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam) un kurām nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, mācību gada laikā, 100% apmērā. Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt derīgu izglītojamā apliecību;

4.4. Liepājas vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem un augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, mācību gada laikā, 100% apmērā. Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt derīgu izglītojamā apliecību;

4.5. personām, kurām ar Liepājas pilsētas domes lēmumu ir piešķirts tituls GODA LIEPĀJNIEKS, 100% apmērā. Abonementa biļeti vienam gadam var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports", uzrādot personas apliecinošu dokumentu;

4.6. personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, 100% apmērā. Abonementa biļetes saņemamas Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;

4.7. personām ar III invaliditātes grupu, kuras apmeklē Valsts nodrošināto invalīdu profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas nodarbības dienas centros, 100% apmērā. Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports", uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu;

4.8. 100% apmērā:

4.8.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

4.8.2. visiem pasažieriem 18.martā, 18.novembrī, 31.decembrī, kā arī 1.janvārī līdz pulksten 06.00;

4.8.3. bērniem līdz 18 gadu vecumam 1.jūnijā;

4.8.4. skolēniem un studentiem 1.septembrī;

4.8.5. pašvaldības un valsts policijas amatpersonām, veicot dienesta pienākumus formas tērpā, uzrādot apliecību;

4.9. Liepājas izglītības iestāžu 2.–12.klašu klātienē izglītojamiem mācību gada laikā 50% apmērā katrai dienai. Abonementa biļetes izsniedz izglītības iestādē vai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt derīgu izglītojamā apliecību;

4.10. Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamiem un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem mācību gada laikā 50% apmērā katrai dienai. Abonementa biļeti var saņemt izglītības iestādē vai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt derīgu izglītojamā apliecību;

4.11. nestrādājošiem vecuma pensionāriem, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz 300,00 EUR, 50% apmērā. Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;

4.12. politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri, 100% apmērā. Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un politiski represētās personas apliecību;

4.13. donoriem, kuri pēdējo divu kalendāro gadu laikā pirms atvieglojumu pieprasīšanas nodevuši ne mazāk kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 litri) asinis, 50% apmērā. Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports". Lai saņemtu abonementa biļeti (mēnešbiļeti), nepieciešams uzrādīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" izsniegtu izziņu un personu apliecinošu dokumentu;

4.14. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, 100% apmērā. Abonementa biļeti var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecību;

4.15. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību un sekmīgi apgūst mācību procesu un par kuriem lēmums par ārpusģimenes aprūpi pieņemts Liepājas pilsētas bāriņtiesā, vai ir deklarējuši dzīvesvietu Liepājas pilsētā, vai mācās vai studē Liepājas izglītības iestādēs, 100% apmērā. Liepājas izglītības iestāžu 1.–12.klašu klātienē izglītojamiem Abonementa biļetes izsniedz Liepājas izglītības iestādē, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" vai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports". Citu pilsētu 1.–12.klašu, profesionālās vidējās izglītības iestāžu vai dienas nodaļā izglītojamiem un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem Abonementa biļetes izsniedz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" vai Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā "Liepājas sabiedriskais transports". Lai saņemtu abonementa biļeti, nepieciešams uzrādīt derīgu "Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

5. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" katru mēnesi līdz mēneša 10.datumam sniedz Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrai "Liepājas sabiedriskais transports" informāciju par iedzīvotāju skaitu, kuri izmantojuši braukšanas maksas atvieglojumus iepriekšējā mēnesī.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr.12 "PAR BRAUKŠANAS MAKSU SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205.nr.).

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
13.01.2018