Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Jēkabpilī 2015.gada 9.aprīlī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu,
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 204.nr.; 2013, 53.nr.; 2013, 224.nr.; 2014, 138.nr.) grozījumus un svītrot saistošo noteikumu 4.2.2.apakšpunktu un 4.2.2.apakšnodaļu.

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.RaščevskisPaskaidrojuma raksts
Jēkabpils pilsētas domes 09.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"" (turpmāk - Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punktu, lai aktualizētu Noteikumu saturu, svītrojot no tā deklaratīva rakstura tiesību normas.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Jēkabpils pilsētas domes 12.03.2015. lēmumu Nr.72 (protokols Nr.6, 11.§) "Par servisa dzīvokļa statusu" pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tika nomainīts statuss no servisa dzīvokļa uz sociālo dzīvokli. Tā kā pašvaldības rīcībā vairs nav nevienas dzīvojamās telpas ar servisa dzīvokļa statusu, nepieciešams svītrot no Noteikumiem tiesību normas par servisa dzīvokļa pakalpojuma pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Projekts šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Projekts šo jomu neskar.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekts šo jomu neskar.

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis

09.05.2015