Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.228

Valmierā 2015.gada 26.martā

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
16.punktu un 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu, Ministru kabineta
04.08.2009. noteikumiem Nr.872 "Noteikumi par pasažieru
kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos
"

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.177; 2011, Nr.51; 2014, Nr.46) šādus grozījumus:

1. izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) vispārizglītojošo skolu skolēniem mācību gada laikā ar 50 % atlaidi no mēnešbiļetes cenas un ar 75 % atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu cenas - izmantošanai tikai darba dienās (tas ir, izņemot sestdienās, svētdienās un svētku dienās)";

2. aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdu "maijam" ar vārdu "jūnijam";

3. aizstāt 9.3.apakšpunktā vārdu "maijam" ar vārdu "jūnijam";

4. svītrot 11.punktu;

5. svītrot 12.punktu.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks R.Gailums

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.228 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz izglītības iestāžu lūguma, jāprecizē atvieglojumu saņemšanas periods izglītības iestāžu audzēkņiem, vienlaikus precizējot mēnešbiļešu ar atvieglojumiem iegādes vietas.

Nepieciešams saskaņot saistošajos noteikumos noteikto pārvadātāja zaudējumu, kas radušies par to kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kam ir tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar braukšanas maksas atvieglojumiem, kurus noteicis pasūtītājs, kompensācijas kārtību ar Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" noteikto kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Tiek grozīti saistošo noteikumu punkti, kas nosaka atvieglojumu izmantošanas periodu vispārizglītojošo skolu 9. un 12.klašu skolēniem, profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem un augstāko izglītības iestāžu audzēkņiem, nosakot mācību gadu no septembra līdz jūnijam (ieskaitot).

Tiek svītroti noteikumu punkti, kas neatbilst Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumiem Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" un noteiktajai kārtībai, kādā pārvadātājs sniedz informāciju par pārvadātajiem pasažieriem un piemērotajiem braukšanas maksas atvieglojumiem, kā arī kompensē pārvadātāja zaudējumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.

Atvieglojumu saņemšanas perioda pagarināšana, palielinās pārvadātājam izmaksājamās kompensācijas apmēru:

- par skolēniem papildus aptuveni EUR 300 gadā;

- par profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem papildus aptuveni EUR 315 gadā;

- par augstākās izglītības iestādes audzēkņiem papildus aptuveni EUR 25 gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Grozījumi atvieglojumu izmantošanas perioda pagarināšanā izdarīti, izskatot Valmieras tehnikuma un Vidzemes augstskolas izteiktos lūgumus.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks R.Gailums

09.05.2015