Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Jūrmalā 2015.gada 26.martā (prot. Nr.7, 5.p.)

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus ar 15.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai"".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.TruksnisPaskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14 "Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumu tiek papildināts saraksts, kurās biedrībās (nodibinājumos) ir pārstāvēta pašvaldība.

Iestāšanās biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai" mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti pašvaldības iedzīvotājiem, sniegt ieguldījumu kultūras un dabas resursu saglabāšanā un saudzīgā izmantošanā, kā arī veicināt uzņēmējdarbību un sabiedrības līdzdalību partnerības darbības teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Jūrmalas pilsētas domei kā biedrības biedram turpmāk būs jāparedz finansējums biedru naudas iemaksu veikšanai. Par biedru naudām biedri lemj biedrības kopsapulcē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Iestāšanās biedrībā veicinās uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrības līdzdalību partnerības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

31.03.2015
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.