Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.196

Rīgā 2015.gada 22.aprīlī (prot. Nr.21 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
6.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 "Ceļu drošības audita noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 187. nr.; 2011, 13. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka ceļu drošības auditēšanas kārtību ceļu projektiem (arī būvprojektiem), ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvprojektiem un esošo ceļu tīklam."

2. Izteikt 4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Auditors ir fiziska persona, kura nedrīkst pārstāvēt audita pasūtītāja un citu audita rezultātā ieinteresēto personu (ceļa pārvaldītāja (īpašnieka), būvprojekta pasūtītāja, projektētāja (izstrādātāja), konsultanta) intereses. Auditors atbilst šādām prasībām:".

3. Papildināt 6. punktu aiz vārdiem "darbu izpildītāja" ar vārdiem "kā arī ceļu projekta (būvprojekta) pasūtītāja, projektētāja (būvprojekta izstrādātāja) un konsultanta".

4. Izteikt 7.1.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7.1.3. attiecībā uz pilsētu un apdzīvotu vietu maģistrālajām ielām, kā arī uz Eiropas autoceļu tīkla ceļu, valsts galveno autoceļu un reģionālo autoceļu turpinājumiem pilsētās un apdzīvotās vietās:".

5. Papildināt noteikumus ar 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. ceļi:

7.4.1. galvenie un reģionālie valsts autoceļi, kuriem paredzēta rekonstrukcija;

7.4.2. pārējie ceļi pēc ceļa pārvaldītāja iniciatīvas."

6. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Ceļa projektiem (būvprojektiem) un ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvprojektiem nepieciešamas šādas audita stadijas (atbilstoši šo noteikumu 17., 18., 19., 20., 21. un 22. punktam):

9.1. Eiropas autoceļu tīkla ceļu projektiem, kā arī to turpinājumiem pilsētās un apdzīvotās vietās - 1., 2., 3., 4. un 5. audita stadija;

9.2. galvenajiem valsts autoceļiem, kā arī to turpinājumiem pilsētās un apdzīvotās vietās - 1., 2., 3. un 4. audita stadija;

9.3. reģionālajiem valsts autoceļiem, kā arī to turpinājumiem pilsētās un apdzīvotās vietās - 1. un 3. audita stadija;

9.4. vietējiem valsts autoceļiem, kā arī to turpinājumiem pilsētās un apdzīvotās vietās - 3. audita stadija;

9.5. pilsētu un apdzīvotu vietu maģistrālajām ielām - 1. un 3. audita stadija;

9.6. pilsētu un apdzīvotu vietu pilsētas un vietējās nozīmes ielām, kā arī ar ceļu satiksmi saistītiem objektiem - 3. audita stadija."

7. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Veicot esošo ceļu auditu, auditori izvērtē:

26.1. pēdējo triju gadu laikā notikušos ceļu satiksmes negadījumus un izanalizē situāciju, analīzes rezultātus maksimāli saistot ar autoceļa (autoceļa posma) stāvokļa izvērtējumu atbilstoši šo noteikumu 26.2., 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7. un 26.8. apakšpunktam;

26.2. ceļa zīmju, ceļa apzīmējumu, signālstabiņu un drošības barjeru, kā arī citu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu novietojumu un stāvokli;

26.3. redzamību (uzbraukšanas, tuvošanās, apdzīšanas, apstāšanās);

26.4. šķērsprofila atbilstību esošajai un perspektīvajai satiksmes intensitātei, ņemot vērā autoceļa maršrutā izbūvēto un projektējamo posmu parametrus;

26.5. ceļa vispārīgos parametrus, ņemot vērā autoceļa maršrutā izbūvēto un pašlaik projektējamo posmu parametrus;

26.6. problēmsituācijas, tai skaitā ceļu mezglu risinājumus un to uzlabošanas iespējas;

26.7. sabiedrisko transportlīdzekļu pieturu novietojumu, parametrus un stāvokli;

26.8. gājēju un velosipēdistu celiņu, kā arī gājēju pārejas izveides nepieciešamību."

8. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Ceļu drošības audita atzinums tiek sagatavots trijos eksemplāros. Pēc tā parakstīšanas audits tiek uzskatīts par pabeigtu. Auditori atzinumu piecu darbdienu laikā pēc tā pabeigšanas iesniedz audita pasūtītājam un Satiksmes ministrijā. Trešo audita atzinuma eksemplāru glabā pilnvarotajā institūcijā. Ja ceļa drošības audita pasūtītājs nav ceļa pārvaldītājs, ceļa drošības audita atzinums tiek iesniegts arī ceļa pārvaldītājam elektroniska dokumenta formā."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

25.04.2015