Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Daugavpilī 2015.gada 12.martā (prot. Nr.5, 12.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2011., Nr.84, 2012., Nr.16, 2013., Nr.233) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 3.punktā vārdus "izpilddirektora vietnieks" ar vārdu "izpilddirektors";

2. Svītrot noteikumu 6.1.apakšpunktu;

3. Papildināt noteikumu 6.2.apakšpunktu pirms vārda "saimnieciskās" ar vārdiem "nodokļu maksātāja vai";

4. Svītrot noteikumu 16.2.apakšpunktā vārdus "juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopija vai";

5. Svītrot noteikumu 24.41.apakšpunktu;

6. Izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.";

7. Izteikt noteikumu 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Daugavpils pilsētas domes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.".

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks J.DukšinskisDaugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.marta saistošo noteikumu Nr.17 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 17.02.2014. stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, ar kuriem turpmāk juridiskām personām vairs nav pienākums uzrādīt reģistrācijas apliecību vai iesniegt tās kopiju.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts noteikumu teksts un iesniedzamo dokumentu saraksts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis

18.04.2015