Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.159

Rīgā 2015.gada 7.aprīlī (prot. Nr.18 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 161./163. nr.; 2002, 139. nr.; 2004, 68. nr.; 2008, 145. nr.; 2009, 204. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lai klasificētu spiedieniekārtas, plūstošās vielas iedala divās grupās:

14.1. I grupā iekļautas vielas un maisījumi, kas ir spiedieniekārtās ar maksimāli pieļaujamo temperatūru (TS), kura ir augstāka par plūstošās vielas uzliesmošanas temperatūru, un plūstošās vielas, kuras veido vielas un maisījumi, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 2. panta 7. un 8. punktā un kuri klasificējami kā bīstami atbilstoši šādām bīstamības klasēm (fizikālā bīstamība un bīstamība veselībai) saskaņā ar minētās regulas I pielikuma 2. un 3. daļu:

14.1.1. nestabili sprādzienbīstami materiāli vai sprādzienbīstami materiāli, kas ietverti 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5. apakšgrupā;

14.1.2. 1. un 2. kategorijas uzliesmojošas gāzes;

14.1.3. 1. kategorijas oksidējošas gāzes;

14.1.4. 1. un 2. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi;

14.1.5. 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, ja maksimāli pieļaujamā temperatūra ir augstāka par uzliesmošanas temperatūru;

14.1.6. 1. un 2. kategorijas uzliesmojošas cietas vielas;

14.1.7. A līdz F tipa pašreaģējošas vielas un maisījumi;

14.1.8. 1. kategorijas pirofori šķidrumi;

14.1.9. 1. kategorijas piroforas cietas vielas;

14.1.10. 1., 2. un 3. kategorijas vielas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes;

14.1.11. 1., 2. un 3. kategorijas oksidējoši šķidrumi;

14.1.12. 1., 2. un 3. kategorijas oksidējošas cietas vielas;

14.1.13. A līdz F tipa organiskie peroksīdi;

14.1.14. 1. un 2. kategorijas vielas un maisījumi ar akūtu orālo toksicitāti;

14.1.15. 1. un 2. kategorijas vielas un maisījumi ar akūtu dermālo toksicitāti;

14.1.16. 1., 2. un 3. kategorijas vielas un maisījumi ar akūtu inhalatīvo toksicitāti;

14.1.17. vielas un maisījumi ar vienreizēju 1. kategorijas iedarbību - toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu;

14.2. II grupā iekļautas pārējās vielas un maisījumi, kas nav minēti šo noteikumu 14.1. apakšpunktā.";

1.2. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/68/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 29. maija Direktīvas 97/23/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

01.06.2015