Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā

Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 149.nr.; 2011, 112., 202.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6.panta ceturtās daļas pirmo teikumu.

2. Izslēgt 7.panta ceturtās daļas pirmo teikumu.

3. Papildināt II nodaļu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Administratīvās teritorijas robežas grozīšana

Administratīvās teritorijas robežu var grozīt Ministru kabinets, ja:

1) robežas grozīšanas rezultātā republikas pilsēta, novads un tā teritoriālā iedalījuma vienība saglabā savu statusu un novada teritoriālā iedalījuma vienība netiek pievienota citam novadam vai republikas pilsētai un

2) pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robeža tiek grozīta, ir pieņēmušas lēmumu atbalstīt attiecīgās administratīvās teritorijas robežas grozīšanu."

4. Izslēgt 3.pielikumu.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 26.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 31.martā

14.04.2015