Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Liepājā 2015.gada 19.februārī (prot. Nr.2, 10.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta pirmo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "PAR REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJĀ" šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17.punktā vārdu "rekonstrukcija" ar vārdu "pārbūve".

2. Aizstāt 40.1. un 40.3.apakšpunktā vārdus "rekonstrukcija, renovācija" ar vārdiem "pārbūve, atjaunošana".

3. Aizstāt 40.2.apakšpunktā vārdu "rekonstrukcija" ar vārdu "pārbūve".

4. Aizstāt 42.punktā vārdu "rekonstrukcijas" ar vārdu "pārbūves" un vārdu "renovācijas" ar vārdu "atjaunošanas".

5. Izteikt 45.4.apakšpunktu jaunā redakcijā:

"45.4. reklāmai/reklāmas objektam, jābūt tīrai - bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Telpisko burtu un līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta utt.) plakāta, citstarp krāsota, ekspluatācija".

6. Papildināt 46.punktu ar teikumu "Tīkla reklāmas objekta īpašniekam ir pienākums demontēt reklāmu no reklāmas objekta trīs dienu laikā pēc reklamētā pasākuma norises dienas".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā""
pa
skaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ievērojot, ka kopš 2014.gada 1.oktobra tiesību aktos, kas regulē būvniecības jomu, ir izmaiņas terminoloģijā, atsevišķos saistošo noteikumu "PAR REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJĀ" (turpmāk - saistošie noteikumi) punktos ir izdarāmi grozījumi, lai pielāgotu terminu atbilstību citiem tiesību aktiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu 17.punktā, 40.1., 40.2., 40.3.apakšpunktā un 42.punktā ir izdarāmi grozījumi, lai pielāgotu terminu atbilstību citiem tiesību aktiem.

Saistošo noteikumu 45.4.apakšpunkts tiek papildināts ar reklāmas objektu - "telpiskie burti", jo Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" vairākkārt konstatējusi, ka šādu reklāmas objektu īpašnieki izvairās no atbildības par reklāmas uzturēšanu kārtībā.

Saistošo noteikumu 46.punkts tiek papildināts ar nosacījumiem, kas attiecas uz tīkla reklāmas objektu uzturēšanu atbilstoši tiesību aktu prasībām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2013.GADA 22.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.14 "PAR REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJĀ"" tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

18.03.2015